Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Όλα όσα δεν ξέρατε για το JT65 και γιαυτό δεν τα ρωτάγατε!!

Ο λόγος που μετέφρασα (ίσως όχι εντελώς πετυχημένα σε κάποια σημεία) αυτό το άρθρο, μετά από άδεια του συγγραφέα, είναι όχι για να αποθαρρύνω τον όποιο χρήστη του, αλλά για να μπορέσουν όλοι να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας του. Είναι προσωπική επιλογή του κάθε ενός αν θέλει να το χρησιμοποιεί ή όχι. Βέβαια, όπως σε όλα, υπάρχει αντίλογος.
Κώστας, SV1OAA


Οι Επικοινωνίες με χρήση JT65 “Deep Search” του WSJT, γραμμένο από τον Peter – SM2CEW.

Αυτό το άρθρο αποτελεί μία σύντομη περιγραφή του “Deep Search”, το οποίο είναι μια ενότητα λογισμικού (software module) που δημιουργήθηκε από τον Κ1JT με σκοπό την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης δεδομένων κατά την διάρκεια ενός ψηφιακού QSO, χρησιμοποιώντας συγκρίσεις βάσης δεδομένων και αναγνωρίσεις ώστε να εντοπίσει τους σταθμούς που συμμετέχουν. Ο τρόπος λειτουργίας του εν λόγω λογισμικού δεν είναι γνωστός σε πολλούς ραδιοερασιτέχνες και για αυτό χρειάζεται επεξήγηση. Παρά το γεγονός ότι το λογισμικό αυτό δημιουργήθηκε βασικά για χρήση στα VHF/UHF, είναι σημαντικό για κάθε ραδιοερασιτέχνη - ακόμη και αν δεν δραστηριοποιείται στις συχνότητες αυτές - να συλλογιστεί λίγο περισσότερο περί των ψηφιακών εννοιών σύμφωνα με τις οποίες οι πληροφορίες που εκπέμπονται είναι οι ελάχιστες δυνατές. Υπάρχει λοιπόν ο φόβος ότι με την πάροδο του χρόνου, αυτή η μόνιμη ελαχιστοποίηση των πληροφοριών που εκπέμπονται, θα υποτιμήσει την αξία της επίτευξης του QSO. Επιπλέον, η χρήση τους δημιουργεί μία ανισορροπία στα διάφορα awards, toplists ή contests. Αυτό αναλύεται στο τέλος του άρθρου όπου εξετάζεται και το πώς μελλοντικές λύσεις της ψηφιακής επικοινωνία μέσω λογισμικού θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χόμπι μας.

Για πολλά χρόνια ο Joe Taylor, K1JT είχε αναπτύξει το λογισμικό του (WSJT), το οποίο προορίζεται κυρίως για επικοινωνίες "ασθενούς σήματος στα VHF / UHF". Η ιδέα βασίζεται στο Frequency Shift Keying ή αλλιώς FSK. Το λογισμικό αποτελείται από μια σειρά ενότητες (modules) κάθε μία βελτιστοποιημένη για διαφορετικούς τύπους επικοινωνιών όπως Meteor Scatter, Earth Moon Earth και Τropospheric Ducting. Το πρόγραμμα είναι έτοιμο προς χρήση αφού συνδεθεί μέσω της κάρτας ήχου του υπολογιστή στον πομποδέκτη μας.

Το FSK441 είναι ίσως το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα για Μeteor scatter στους 144MHz και 432MHz, ενώ το module JT6M είναι αυτό που χρησιμοποιείται στους 50 MHz. Και τα δύο modules κάνουν χρήση ενός ψηφιακού πρωτόκολλου το οποίο βασίζεται στους «χαρακτήρες», δηλαδή κάθε «χαρακτήρας» στέλνεται και αποκωδικοποιείται ξεχωριστά. Ο κάθε χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει και να εκπέμψει ένα σύντομο μήνυμα το οποίο όταν ληφθεί από τον παραλήπτη, αποκωδικοποιείται στην αρχική μορφή του.


Το πρόγραμμα έχει μια άλλη ενότητα (module) το "JT65", η οποία είναι φτιαγμένη κατά κύριο λόγω για επικοινωνίες μέσω ΕΜΕ ή Tropo. To module JT65 έχει σχεδιαστεί με διαφορετικό τρόπο από τα JT6M/FSK441 και η κωδικοποίηση των δεδομένων που εκπέμπονται βασίζεται σε «σύμβολα» αντί για «χαρακτήρες». Αυτό οδηγεί σε περιορισμούς ως προς το τι μπορεί να εκπεμφθεί και να αποκωδικοποιηθεί. Η αποκωδικοποίηση με JT65 γίνεται επίσης με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το επίπεδο Signal /Noise (S/N) του λαμβανόμενου σήματος. Αυτό είναι το σημείο όπου το λογισμικό αυτό διαφέρει σαφώς από όλα τα άλλα ως προς τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούνται.

Ο σκοπός αυτού του άρθρου, όπως εκφράστηκε παραπάνω, είναι να προσπαθήσει να εξηγήσει τμήματα του τρόπου λειτουργίας του JT65, αλλά την ίδια στιγμή και να υπογραμμίσει αυτό που εγώ και πολλοί άλλοι στην κοινότητα του EME βλέπουμε σαν ένα πρόβλημα σε αυτού του τύπου το λογισμικό. Υπάρχουν πραγματικά πολλές επιλογές στο πρόγραμμα οι οποίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η πληροφορία που θα χρειαστεί να ληφθεί από τον ανταποκριτή κατά την διάρκεια ενός QSO, θα είναι η μικρότερη δυνατή. Αυτό κάνει το module JT65 τόσο μοναδικό αλλά και τόσο αμφιλεγόμενο. Το πρόγραμμα λοιπόν φροντίζει ώστε το ποσό των ληφθέντων πληροφοριών να μειώνεται δραστικά όταν το επίπεδο S / N μειώνεται. Σε επίπεδο S/N στο οποίο πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των EME QSO ανάμεσα σε μικρούς σταθμούς, μόνο κλάσματα του πλήρους μηνύματος λαμβάνονται. Ο υπολογιστής αντί να χρησιμοποιεί δεδομένα που έχει λάβει ως ραδιοσήματα, χρησιμοποιεί στοιχεία διαθέσιμα στο σκληρό δίσκο ή στην μνήμη του υπολογιστή ώστε να τα συγκρίνει με τα μέρη της πληροφορίας που λαμβάνονται μέσω του πομποδέκτη και στη συνέχεια κάνει μια εικασία ως προς τι είναι αυτό το μήνυμα, δηλαδή τι διακριτικά εμπλέκονται και τέλος εμφανίζει το πλήρες μήνυμα στην οθόνη του υπολογιστή.


Αυτό είναι που ο K1JT ονομάζει «Deep Search". Αυτό, όμως, δεν είναι καθόλου deep search μέσα στο θόρυβο, όπως υποδηλώνει το όνομα, αλλά, αντίθετα, είναι μια εξειδικευμένη εικασία. Φυσικά και δεν έχει καμία ομοιότητα με ένα παραδοσιακό CW / SSB QSO, όπου ο χειριστής μέσω του πομποδέκτη του λαμβάνει ένα μηνύματος και ενεργεί σύμφωνα με το τι άκουσε και αποκωδικοποίησε. Οι παραδοσιακές επαφές δεν έχουν τους περιορισμούς αυτού του ψηφιακού πρωτοκόλλου, αφού μπορεί να εκπεμφθεί οτιδήποτε μέσω CW / SSB και να ληφθεί όπως ακριβώς έχει σταλεί.

Όπως βλέπουμε, με το JT65 τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το λογισμικό έχει σημαντικούς περιορισμούς, επειδή το «Deep Search» δεν μπορεί ποτέ να αποκωδικοποιήσει άγνωστα διακριτικά (callsigns) ή Locators. Όλα πρέπει να είναι γνωστά εκ των προτέρων και να είναι προσβάσιμα από την CPU του υπολογιστή. H αποκωδικοποίηση μέσω Deep Seach πραγματοποιείται ψάχνοντας για μικρά τμήματα (fragments) από τα μηνύματα των 72 bit που ο άλλος σταθμός εκπέμπει ώστε να τα συγκριθούν με τα γνωστά δεδομένα που ήδη υπάρχουν στον υπολογιστή. Όταν υπάρξει πιθανότητα ταυτοποίησης των μικρών αυτών τμημάτων που ληφθήκαν με τα γνωστά δεδομένα που ήδη υπάρχουν στον υπολογιστή, τότε τα διακριτικά (callsigns) και τα locator εμφανίζονται ολόκληρα στην οθόνη. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο υπολογιστής μπορεί να μην έχει ούτε καν λάβει το μισό από το callsign, αλλά παρόλα αυτά θα προχωρήσει να κάνει την εικασία και να δείξει το αποτέλεσμα στην οθόνη. Δύο πλήρη call έχουν τουλάχιστον 56 bits αλλά όμως το Deep Search χρειάζεται μόνο 14 bit ή και λιγότερο για την αναπαραγωγή τους στην οθόνη. Αυτό σημαίνει ότι το 25% ή λιγότερο του αρχικού μηνύματος είναι στην πραγματικότητα αυτό που απαιτείται να ληφθεί μέσω του πομποδέκτη. Ο χειριστής δεν το γνωρίζει αυτό και νομίζει ότι όλες οι πληροφορίες έχουν ληφθεί κανονικά.


- Γιατί εγώ και πολλοί άλλοι ενδιαφερόμαστε γι 'αυτό και για το τι αυτό σημαίνει για τα EME ή ΤΡΟΠΟ QSO που γίνονται;

Λοιπόν, η αντιπαράθεση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι για αυτού του είδους τις επαφές υπάρχει εδώ και πολύ καιρό ένα κοινά αποδεκτό πρωτόκολλο και μια διαδικασία για την πραγματοποίηση QSO. Κάθε διαγωνισμός, βραβείο ή toplist στηρίζεται στο γεγονός ότι αυτό το πρωτόκολλο/διαδικασία πραγματοποίησης QSO θα χρησιμοποιείται και άρα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται όλα τα awards, contests κλπ. Η διαδικασία είναι παρόμοια με εκείνη που ορίζεται από την IARU Περιοχή 1 για Μeteor Scatter, η οποία είναι ευρέως αποδεκτή στην κοινότητα VHF / UHF.

Ο Ορισμός του έγκυρου QSO είναι ότι κατ’ ελάχιστο και οι δύο σταθμοί θα πρέπει να λάβουν τα εξής: 1. Τα δύο διακριτικά (callsigns) των σταθμών που κάνουν το QSO. 2. Signal report και από τους δύο σταθμούς 3. R και από τους δύο σταθμούς που θα επικυρώνει ότι τα 1. και 2. λήφθηκαν πλήρως. Αυτός είναι ο ορισμός τους ελάχιστου ΕΜΕ QSO εδώ και πολλά χρόνια
(Ref. http://www.nitehawk.com/rasmit/g3sec_op_proc.pdf)

Έτσι, υποτίθεται ότι πρέπει να εκπέμψουμε/λάβουμε και τα δύο διακριτικά πλήρως, το signal report και μια διαβεβαίωση ότι αυτές οι εκπομπές ληφθήκαν στο σύνολό τους.

Όπως μπορούμε να δούμε, το module Deep Search ποτέ δεν θα πληρεί τις απαιτήσεις αυτές. Στην πραγματικότητα, το module αυτό δεν είναι σε θέση να επικοινωνεί πλήρη διακριτικά. Αντίθετα, λειτουργεί με ελάχιστη μεταφορά δεδομένων ώστε να κάνει την διαδικασία της εικασίας που προανέφερα. Στο επίπεδο S / N όπου το Deep Search ενεργοποιείται, είναι αδύνατο να μεταφερθεί περισσότερα από ένα διακριτικό (callsign) σε μια περίοδο των 60 δευτερολέπτων. Αυτό οφείλεται στο σύστημα κωδικοποίησης. Ο χειριστής που χρησιμοποιεί JT65 Deep Search ωστόσο, οδηγείτε στο συμπέρασμα ότι τα δύο πλήρη διακριτικά, το Locator και το signal report μπορεί να μεταδοθεί σε περίοδο 48 δευτερολέπτων (κανονική περιόδος TX / RX) ! Αυτό ακούγεται στα σίγουρα σαν ένα θαύμα αλλά η αληθινή ιστορία είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του μηνύματος δεν το λαμβάνει ποτέ.

Στην πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι το μόνο «Deep Search" που γίνεται είναι στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή και όχι στο ραδιοθόρυβο όπως οι περισσότεροι χρήστες JT65 οδηγούνται να πιστεύουν.


-Έτσι, μπορούμε να αναρωτηθούμε, πώς μπορεί το πρόγραμμα να βρει τις σωστές κλήσεις τόσο συχνά;

Η απάντηση είναι πολύ απλή: Επειδή υπάρχουν στη βάση δεδομένων (CALL3.txt) μονάχα λίγοι ραδιοερασιτέχνες που κάνουν EME. Εάν η βάση δεδομένων αρχίσει να περιέχει περισσότερα διακριτικά κλήσης, από κάποια στιγμή και μετά θα φθάσουν το επίπεδο που το Deep Search θα παράγουν πάντα ψευδή διακριτικά σαν αποτέλεσμα της διαδικασίας εικασίας που κάνει. Αυτό είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο και περιγράφεται σε άρθρο του DJ5HG, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Dubus (http://dubus.ns.km1708.keymachine.de/dj5hgds.pdf).

Όμως, το πρόγραμμα έχει και άλλες επιλογές για να γίνει η διαδικασία της εικασίας πιο σίγουρη. Εάν πληκτρολογήσετε το διακριτικό του άλλου σταθμού στο κουτάκι "Το Radio:" στην οθόνη σας, το πρόγραμμα θα κάνει χρήση αυτών των πληροφοριών και θα τις συγκρίνει με τα μικρά τεμάχια (fragments) πληροφορίας που έχουν ήδη λάβει. Η πιθανότητα ενός "hit" είναι αρκετά υψηλό, αφού ο χειριστής θα έχει ήδη δηλώσει μέρος των πληροφοριών που θα πρέπει να αποτυπωθούν στην οθόνη. Ο χειριστής μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει και την επιλογή “Agressive Decode” (επιθετική αποκωδικοποίηση) για τη μείωση του χρόνου ακόμη περισσότερο ώστε οι εικασίες να γίνονται με χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης, δηλαδή με περισσότερο ρίσκο να βγάλουν λανθασμένο αποτέλεσμα.

Η ανάγκη να γνωρίζουμε τους άλλους σταθμούς με τους οποίους θα πραγματοποιούνται τα QSO έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας σειράς ιστιοσελίδων που ονομάζοται «loggers». Σε αυτά τα loggers οι χρήστες JT65 βρίσκουν sked και ανταλλάσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα διακριτικά και τα locators ώστε να τα υποβάλουν στο λογισμικό. Τα “self spotting” και τα DX-cluster χρησιμοποιούνται επίσης εκτενώς ώστε να γίνουν γνωστά τα διακριτικά και Locators και να ξεπεραστούν οι αδυναμίες του ψηφιακού EME.


Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι για την επιτυχία στο EME όταν χρησιμοποιηθεί το JT65 Deep Search, η οποία όμως είναι αντίθετη προς την κοινή πεποίθηση ότι το λογισμικό είναι σε θέση να ψάξει βαθιά μέσα στο ραδιο-θόρυβο ώστε το ραδιο-μηνύμα να αποκωδικοποιηθεί. Και, μην ξεχνάτε ότι αν γεμίσει η βάση δεδομένων με περισσότερα διακριτικά κλήσεις, το λογισμικό δεν πρόκειται ποτέ να μαντέψει σωστά.
- Τότε γιατί o K1JT να δημιουργήσει το Deep Search module;

Για αυτό μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, αλλά με λίγα λόγια, ήταν κατά πάσα πιθανότητα επειδή (ο Κ1JT) δεν μπόρεσε να ξεκινήσει μία εντελώς νέα έννοια λογισμικού, που ονομάζεται JT1 (JT One). Η έννοια αυτή παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ενός συνέδριου για το EME στο Trenton το 2004, όπου ειπώθηκε ότι (το λογισμικό) είναι σε θέση να ανιχνεύει και να αποκωδικοποιεί σήματα, πολλά ντεσιμπέλ χαμηλότερα σε S / N από ότι μπορεί το JT65.


Επιπλέον, ο Joe Taylor (Κ1JT) είχε δημιουργήσει το ”Shorthand Message System» για να ελαχιστοποιηθεί το signal report και η επικύρωση (του qso) σε 2 bit μόνο. Προφανώς, έλαβε υπόψη του την κριτική που υπήρξε εναντίον αυτών των μνημάτων, τα οποία εύκολα ακυρώνονταν από το θόρυβο ή τα spurious carriers και ως εκ τούτου έθεσε ως στόχο να δημιουργήσει ένα "πιο ισχυρό" σύστημά reporting. Δυστυχώς δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει το JT1. Οι δυσκολίες με τα ΕΜΕ σήματα και τις τεχνικές που επιλέχθηκαν κατέστησαν αδύνατο γι' αυτόν να επιτύχει ότι είχε υποσχεθεί.


Όταν το JT1 απέτυχε, ο Joe Taylor ξεκίνησε το «Deep Search» module για το JT65. Ο ισχυρισμός του ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιτύγχανε «4-6dB μεγαλύτερη ευαισθησία» στο λογισμικό του. Φυσικά, αυτό δεν ήταν αλήθεια και όπως είδαμε παραπάνω, αυτό που σχεδίασε ήταν να ελαχιστοποιήσει τη μεταφορά δεδομένων σε σχέση με το πλήρες μήνυμα EME. Επιφανειακά αυτό έμοιαζε σαν να πέτυχε καλύτερη ευαισθησία, αλλά τώρα ξέρουμε ότι δεν έγινε πραγματικά έτσι.


Το «Shorthand Message System» έμεινε άθικτο αλλά δεν περιέχει καμία πληροφορία. Είναι απλά δύο τόνοι σε διαφορετική απόσταση μεταξύ τους ώστε να αντιπροσωπεύουν τα RO, RRR και 73. Πολλοί χειριστές απλά κοιτούν την απόσταση των τόνων στον καταρράχτη της οθόνης τους εξετάζοντας τα ίχνη ώστε να καθορίσουν εάν ένα QSO είναι πλήρες. Δεν υπάρχει καμία πρόκληση στο να λάβουν το signal report πια και ένα QSO που έχει φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, σχεδόν ποτέ δεν αποτυγχάνει.


Μια άλλη επιλογή που εμφανίστηκε στο λογισμικό JT65 ήταν η δυνατότητα να προστεθούν επιπλέον προθέματα DXCC στην εσωτερική βάση δεδομένων. Λόγω του ότι το JT65 περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο ποσό έγκυρων διακριτικών, έχουν σημειωθεί επανειλημμένως περιπτώσεις όπου για παράδειγμα σε DXspedition δεν ήταν δυνατόν ληφθούν τα διακριτικά τους. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, δημιουργήθηκε η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον προθεμάτων, για παράδειγμα "PJ4". Αν και οι δύο χειριστές προσθέσουν αυτό το πρόθεμα, ένα διακριτικό όπως για παράδειγμα το PJ4/PA3CNX θα μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή σωστά. Αλλά με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο απλά στέλνεται μια σημαία που αναφέρει ότι ένα επιπλέον πρόθεμα DXCC έχει ενεργοποιηθεί. Δεν υπάρχει ποτέ οποιαδήποτε αποκωδικοποίηση αυτού του προθέματος και το PJ4 δεν μεταδίδεται πραγματικά.

Έτσι, αν ένας χειριστής προσθέσει το "PJ4" ως επιπλέον πρόθεμα ενώ ό άλλος χειριστής προσθέσει το "ZK2" τότε το λογισμικό σε κάθε πλευρά θα εμφανίσει "PJ4/PA3CNX" ή "ZK2/PA3CNX" ανάλογα με αυτό που του έχουν προσθέσει. Όπως και με το Deep Search, και αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι το πλήρες μήνυμα ποτέ δεν μεταφέρεται και για είναι το QSO έγκυρο θα πρέπει να προστεθεί το σωστό πρόθεμα εκ των προτέρων. Αλλά και πάλι πραγματικά δεν έχει σημασία το τί πληκτρολογείτε αφού ποτέ δεν θα αποκωδικοποιηθεί.

Οι πρώτες εκδόσεις του JT65 Deep Search παρουσίαζαν στον χειριστή ένα πλήθος απο λεγόμενα «αποκωδικοποιημένα» μηνυμάτα EME. Εάν το πρόγραμμα έμενε να παρακολουθεί μία συχνότητα όπου μόνο ο θόρυβος υπήρχε, τότε ήταν επιρρεπής στο να γεμίζει την οθόνη με πληροφορίες από (υποτιθέμενα) QSO ή από (υποθετικούς) σταθμούς που καλούσαν CQ.

Θα μπορούσατε, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και να βρείτε τον εαυτό σας μέσα στα QSO αυτά, κάτι που, φυσικά, έφερε τα πράγματα σε ένα γελοίο επίπεδο. Αλλά στην πραγματικότητα, υπάρχουν μερικοί ραδιοερασιτέχνες εκεί έξω οι οποίοι έχουν λάβει QSL κάρτες για τις επαφές που δεν ήταν τίποτα παραπάνω από σκουπίδια που παράγει ο υπολογιστής. Όλες οι "πληροφορίες" είχαν προήλθε από τη βάση δεδομένων (CALL3.txt) που διανεμήθηκε με το λογισμικό.


Με την πάροδο του χρόνου, πολλές από αυτές τις ψευδείς αποκωδικοποιήσεις έχουν επιτυχώς κατασταλεί από τις αλλαγές σε νεότερες εκδόσεις του προγράμματος και δεν φαίνονται και τόσο συχνά. Ωστόσο, υπήρχαν χειριστές οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για το Deep Search και το γεγονός ότι δεν είχαν κανέναν έλεγχο πάνω στο τι στην πραγματικότητα "λάμβαναν" ή εμφανιζόταν στην οθόνη τους. Πολλοί εξέχοντες χειριστές που είχαν παρασυρθεί από το mode αυτό, ισχυρίστηκαν ότι ποτέ δεν χρησιμοποιούν το Deep Search γιατί, μετά από πρόταση του K1JT, είχαν αδειάσει τη βάση δεδομένων στο σκληρό δίσκο τους. Τίποτε όμως, δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια γιατί μόλις μια κλήση έχει εισαχθεί στο "Το Radio:" κουτί στην οθόνη του προγράμματος, το Deep Search χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία διαδικασία της εικασίας που κάνει. Σε όλες τις εκδόσεις, εκτός από την πολύ πρόσφατη, το Deep Search δεν θα μπορούσε να σβήσει.

To Ελάχιστo QSO
Όπως τώρα καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να συγκριθεί η «επιτυχία» (achievement) ενός QSO που γίνεται μέσω JT65 Deep Search με αυτό που γίνεται είτε σε CW ή σε SSB διαμόρφωση όπου ο χειριστής αποκωδικοποιεί τις πληροφορίες στο σύνολό τους. Εδώ είναι όπου ή άποψή μου διαφέρει από αυτήν των χρηστών JT65 Deep Search και σε αυτήν την άποψη έχω πολλούς υποστηρικτές. Κατά τη γνώμη μας με την αποδοχή του Deep Search QSO σε διαγωνισμούς, για βραβεία και toplists υπονομεύεται η ακεραιότητα ενός QSO και κάνουμε κακό στο χόμπι μας. Αυτό που πραγματικά επιτυγχάνει το Deep Search είναι περισσότερο να μαντέψει έναν αλγόριθμο παρά κάτι άλλο.


Δυστυχώς, λόγω του ότι μόνο λίγοι ραδιοερασιτέχνες έχουν αμφισβητήσει το τι πραγματικά κάνει αυτό το ή ακόμα και διαθέτουν τις γνώσεις για να καταλάβουν την λειτουργία του, οι επαφές που έγιναν με Deep Search είναι προς το παρόν πλήρως συμβατές με CW / SSB QSO για το βραβείο DXCC. Η ARRL εδώ και πολλά χρόνια δέχεται τις ψηφιακές επικοινωνίες JT65 στην ίδια κατηγορία με την CW / SSB, χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες.

Ευτυχώς, υπάρχουν οργανώσεις και awards /toplists /sponsors που δεν δέχονται Deep Search επαφές αυτή τη στιγμή. Έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το «επίτευγμα» (achievement) δεν έχει καμία σχέση με το QSO το οποίο γίνεται με πιο παραδοσιακούς τρόπους.


Πολλοί λοιπόν με ρωτάνε με κάθε ειλικρίνεια, γιατί αυτό το αμφιλεγόμενο θέμα είναι τόσο σημαντικό ώστε να το συζητάμε; Χρησιμοποιώντας μερικά παραδείγματα, θα παρουσιάσω τη λειτουργικότητα του Deep Search και θα τονίσω κάποιες ελάχιστες έννοιες για τα QSO τα οποία δείξουν προς τα πού πάμε όταν κάνουμε τέτοιες επιλογές (deep search).

Η βάση Δεδομένων του Deep Search
Με βοήθεια από μερικές φωτογραφίες, θα καταδείξω πως λειτουργεί το Deep Search και πώς χρησιμοποιούνται οι καταχωρήσεις της βάσης δεδομένων ώστε να παραχθούν και να προβληθούν στην οθόνη κείμενα τα οποία το λογισμικό ισχυρίζεται ότι λαμβάνει μέσω του πομποδέκτη. Για βοήθεια, έχω κατεβάσει τα αρχεία από το tutorial του WSJT. Τα αρχεία αυτά παράγονται και καταγράφονται μέσω ΕΜΕ από ίδιο τον K1JT. Κατά την εκτέλεση αυτών των δοκιμών, έχω εγκαταστήσει και χρησιμοποιώ τα αρχεία σύμφωνα με τις οδηγίες του. Το λογισμικό έχει επίσης εγκατασταθεί σύμφωνα με το tutorial. Χρησιμοποιείται η τελευταία (όταν γραφόταν αυτό το άρθρο) έκδοση του WSJT (ver 5.9.7).


Η πρώτη εικόνα δείχνει την αποκωδικοποίηση των δύο σταθμών στο ίδιο αρχείο, και αναπαριστά το "QSO" μεταξύ K1JT και DL7UA και SP6GWB αντίστοιχα. Τα διακριτικά και τα locator όλων βρίσκονται στη βάση δεδομένων (CALL3.txt) που έρχεται με το πρόγραμμα. Μπορούμε να δούμε το διακριτικό SP6GWB στην πρώτη σειρά στην βάση δεδομένων.Το λογισμικό αποκωδικοποιεί το μήνυμα όπως παρακάτω και αναγνωρίζει τον SP6GWB και το locator JO80 από την βάση δεδομένων.Τώρα τροποποιούμε την βάση δεδομένων αλλάζοντας το SP6GWB σε SP6GWBluff για να δούμε τι θα αποκωδικοποιήσει το λογισμικό (δείτε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων)

Αυτό λοιπόν παρακάτω είναι το αποτέλεσμα του ίδιου αρχείου (κοιτάξτε την τελευταία γραμμή του παράθυρου στο οποίο φαίνεται το κείμενο)

Το λογισμικό παράγει ένα εντελώς ψευδές διακριτικό, βασισμένο εξ ολοκλήρου στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων. Η αποκωδικοποίηση επιτυγχάνεται με μια αυθεντική καταγραφή ενός JT65 Deep Search EME QSO, που πραγματοποιήθηκε στο schack του K1JT. Μπορούμε να αντιληφθούμε ότι δεν είναι τα ραδιοσήματα τα οποία το λογισμικό αποκωδικοποιεί. Έχει να κάνει με τη χρήση των δεδομένων στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή και την διαδικασία μιας εικασίας. ..


Περαιτέρω Ελαχιστοποίηση ..
Γίνεται φανερό ότι αν κάποιος θέλει να αναπτύξει ένα λογισμικό που θα έχει καλύτερες επιδόσεις από το Deep Search, θα πρέπει να ελαχιστοποιησεί την μεταφορά δεδομένων ακόμα περισσότερο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα επίπεδο όπου ο όγκος των δεδομένων που μεταφέρονται είναι ίσος με τη λήψη ενός χαρακτήρα ή ακόμη και λιγότερο σε ένα μόνο διακριτικό κλήσης (callsign). Σύμφωνα με το γεγονός ότι ένα Deep Search QSO σήμερα πληρεί τις προϋποθέσεις για τα βραβεία DXCC, και toplists, η μεταφορά ενός και μόνο χαρακτήρα (ή και λιγότερο) θα πρέπει επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτά τα βραβεία. Αν το αρνηθούμε αυτό θα ήταν σαν να αρνούμαστε το Deep Search.


Δεν πρέπει να γελιόμαστε και να πιστέψουμε ότι αυτό το σενάριο είναι μυθοπλασία. Έχει ήδη συζητηθεί είναι η κατοχύρωση ενός ψηφιακού συμβόλου μέσω του Διαδικτύου - σε πραγματικό χρόνο - που να αντιπροσωπεύει ένα προσωπικό callsign. Ο χειριστής στο άλλο άκρο θα κατοχυρώνει ένα άλλο σύμβολο και αυτά μεταφέρονται μέσω του πομποδέκτη ώστε το QSO να ολοκληρωθεί.


Σίγουρα, μια τέτοια περιορισμένη μεταφορά των δεδομένων δεν μπορεί ποτέ να αποτύχει, αλλά όμως αυτό είναι ένα QSO; Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μία μεταφορά με Deep Search των 10 bit και στην μεταφορά ενός συμβόλου – ας πούμε 4ρων bits- σύμφωνα με την έννοια που μόλις περιγράψαμε; Ούτε στην μία αλλά ούτε στην άλλη περίπτωση δεν μεταφέρεται ένα πλήρες διακριτικό άρα δεν μπορούμε παρά να τα δεχτούμε και τα ονομάσουμε έγκυρα QSO αν δεχόμαστε την λειτουργία του Deep Search! Πού θα τραβήξουμε τη γραμμή;


Ένας ισχυρός υποστηρικτής του WSJT, ο VK7MO δημιουργήσε μια διαδικασία για τη μεταφορά κλήσεων με ένα μόνο χαρακτήρα με το πρόγραμμα WSJT. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματά του:


Call Sign codes: A = Andrew VK5ZUC B = Ray VK4BLK C= Charlie VK3FMD D = Dale VK5DC E= Jim VK3AEF F = Rex VK3OF G = Ron VK5AKJ H = Dave VK2AWD

Είμαι βέβαιος ότι η πλειοψηφία των ραδιοερασιτεχνών θα συμφωνήσει μαζί μου όταν λέω ότι αυτό δεν αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προοπτική για τη μελλοντική ανάπτυξη του χόμπι μας. Και όμως είναι ήδη μια πραγματικότητα. Όπως μπορούμε να δούμε, η όλη προσπάθεια είναι σχετική με την ελαχιστοποίηση της ανάγκης για εκπομπή. Αλλά για εμένα, η εκπομπή αποτελεί το βασικό θεμέλιο του χόμπι μας και ξέρω ότι δεν είμαι ο μόνος που έχει αυτήν την πεποίθηση. Μπορούμε να έχουμε QSO με τη χρήση CW, SSB, RTTY, PSK31 ή κάποιο άλλο μέσο, ​​αλλά η εκπομπή θα πρέπει να είναι αυτό που μεταφέρει τις πληροφορίες. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι μπορούν να «ακούσουν», όταν η διάδοση το επιτρέπει. Και το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούν να «ακούσουν» προωθεί την κατανόηση του τι συμβαίνει και πιθανόν να τους ενθαρρύνει να πετύχουν το QSO ή να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τον δικό τους σταθμό. Αυτό ακριβώς που ελκύει τους VHF'ers και DX'ers.

-Θα μπορούσε κάποιος να παρακολουθεί ένα QSO μεταξύ δύο σταθμών, όταν τα σήματα στο δέκτη είναι στο επίπεδο S / N όπου το Deep Search ενεργοποιείται;
Η απάντηση είναι ΟΧΙ, όχι χωρίς να κάνουν ορισμένα πράγματα πρώτα. Για να επιτευχθεί μια αποκωδικοποίηση με Deep Search (διαδικασία εικασίας) τόσο τα διακριτικά όσο και τα locator πρέπει να πληκτρολογήσουν σωστά στο λογισμικό, από τον χειριστή. Δηλαδή, ένα από τα διακριτικά πρέπει να εγγραφεί στο "Μy Call ". Χωρίς αυτό δεν θα υπάρξει καμία αποκωδικοποίηση. Εάν μέρος των πληροφοριών του QSO είναι άγνωστο, ο σταθμός που παρακολουθεί το QSO δεν θα αποκωδικοποιήσει τίποτα.

-Είναι τα πάντα σε σχέση με το JT65 αρνητικά;
Φυσικά και όχι! Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες και έξυπνες λύσεις για τις ψηφιακές επικοινωνίες μέσα στο λογισμικό αυτό. Είναι πολύ δημοφιλές και έχει δημιουργήσει μεγάλη δραστηριότητα στον τομέα των συχνοτήτων όπου χρησιμοποιείται σε σύγκριση με την «ησυχία» που υπήρχε λίγα χρόνια πριν.


Και όταν τα επίπεδα σήματος είναι τέτοια όπου ένας χειριστής CW κατορθώνει να επιτυγχάνει ενα QSO, ένα εντελώς διαφορετικό module κάνει την αποκωδικοποίηση σε JT65. Το module αυτό λέγεται KV (Koetter-Vardy) και χρησιμοποιεί τα overhead στοιχεία του μηνύματος των 72 bits για να αναδημιουργήσει τα δεδομένα που λείπουν. To module KV είτε αποτυγχάνει εντελώς να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα είτε τα καταφέρνει και εκτυπώνει το 100% σωστό μήνυμα στην οθόνη του υπολογιστή. Και πάλι, τώρα μιλάμε για επίπεδα σήματος στα οποία χειριστής μπορεί να ακούσει τους τόνους FSK στο μεγάφωνο ή τα ακουστικά και έτσι δεν υπάρχει σκάψιμο μέσα στο θόρυβο.


Το JT65 έχει πρόσφατα γίνει πολύ δημοφιλές στα HF, όπου είναι κυρίως το module KV το οποίο κάνει την αποκωδικοποίηση. Τα προβλήματα με την εξάρτηση από μια βάση δεδομένων δεν υπάρχει με τον ίδιο τρόπο στα HF όπως στα VHF / UHF EME.

Το μέλλον
Όλοι όσοι με έχουν ακολουθήσει μέχρι στιγμής, έχουν καταλάβει ότι η κριτική στο Deep Search έχει να κάνει με το πώς χαρακτηρίζουμε και καθορίζουμε ένα QSO. Και κυρίως στο EME, όπου υπάρχει μια καλά καθορισμένη διαδικασία η οποία ορίζει σαφώς τι πρέπει να εκπεμφθεί και ληφθεί ώστε το QSO να ονομάζεται έγκυρο.


Αλλά αυτό το άρθρο είναι επίσης για υπάρξει συζήτηση με μια μεγαλύτερη ομάδα από ραδιοερασιτέχνες για το κατά πόσο θα πρέπει να δεχθούμε ότι μια ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών κατά την οποία δεν μεταφέρεται ένα πλήρες διακριτικό μπορεί να χαρακτηριστεί ως QSO; Στην περίπτωση του Deep Search μιλάμε για μεταβίβαση ισοδύναμη με δύο χαρακτήρες, οπότε με την ίδια λογική γιατί να μην μπορούμε να τραβήξουμε τη διαχωριστική γραμμή στο μισό χαρακτήρα ώστε να έχουμε ένα πλήρες και έγκυρο ψηφιακό QSO;


Το γεγονός ότι κανένας άλλος ραδιοερασιτεχνης δεν μπορεί να ακούσει αυτά τα QSO και να καταλάβει τι συμβαίνει αν δεν έχει στην κατοχή του τον πίνακα κωδικών δεν θα πρέπει να είναι θέμα, έτσι δεν είναι; Η QSL κάρτα τελικά θα δείξει τι συνέβη, όταν ο ελεγκτής του DXCC την πάρει για έγκριση.


Εκτιμώ ότι όλα τα επιτεύγματα, όπως τα ρεκόρ απόστασης μέσω tropo ή τα DXCC βραβεία που έγιναν με χρήση CW / SSB είναι πράγματι αδύνατο να συγκριθούν με τα QSO που γίνονται με τη χρήση ψηφιακών μέσων όπως JT65. Το γεγονός ότι Deep Search QSO έχουν σήμερα το ίδιο καθεστώς με τους παραδοσιακούς τρόπους επίτευξης DXCC είναι κάτι που το βρίσκω εντελώς γελοίο. Ο αριθμός βραβείων DXCC χορηγούνται στα 144 MHz έχει «εκτοξευτεί» μετά την έναρξη του Deep Search. Αυτό είναι φυσικά ωραίο για τους χειριστές που θέλουν να έχουν ένα τέτοιο βραβείο, αλλά δεν μπορούν να συγκριθούν με προηγούμενα επιτεύγματα, με παραδοσιακούς τρόπους.

Η αναγνώριση των παραπάνω διαφορών και ο διαχωρισμός τους σε διαφορετικές κατηγορίες είναι όντως και αναγκαία και δικαιολογημένη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε από τι αποτελείται ένα ψηφιακό QSO! Ολοένα και περισσότερο φαίνεται να είναι μια λιγότερο ασύρματη επικοινωνία RF κάτι το οποίο κατά την άποψή μου λάθος για το χόμπι μας. Μου αρέσει η ραδιοεπικοινωνία και αισθάνομαι ότι το QSO μας θα πρέπει να γίνει μέσω των ραδιοκυμάτων. Αν συνεχίσουμε να επιτρέπουμε στον υπολογιστή να αποφασίζει για το πόσο –λίγα- στοιχεία θα λαμβάνονται ώστε να μαντεύει το τι λείπει και να το συμπληρώνει μόνο του καταργώντας τον χειριστή, τότε βαδίζουμε σε λάθος κατεύθυνση. Το QSO θα πρέπει να έχει να κάνει με την επιδεξιότητα, την κρίση και την προσωπική ακεραιότητα.


Οδηγούμαστε σε ένα φαύλο κύκλο όπου οι κώδικες και οι βάσεις δεδομένων θα είναι τα υποχρεωτικά για το QSO, αντί για τα διακριτικά και τα reports. Και οι σταθμοί που κάνουν ακρόαση θα πρέπει να συνδεθούν με την αντίστοιχη βάση δεδομένων αλλιώς δεν θα έχουν καμία πιθανότητα κατανόησης του τι συμβαίνει.
Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό με το Deep Search. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτή η βάση δεδομένων διανέμεται με το λογισμικό και είναι αποθηκευμένη στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή αντί να είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο.


Φυσικά, θα πρέπει να συνεχίσουμε την ανάπτυξη νέων λύσεων λογισμικού και να αφήσουμε νέες σκέψεις και ιδέες να ευδοκιμήσουν για το πώς να γίνεται η χρήση του υπολογιστή για να λάβουμε τα αδύναμα σήματα στο θόρυβο. Θα ήθελα πραγματικά να δοκιμάσετε ένα λογισμικό που μπορεί να βρει δύο εντελώς άγνωστα διακριτικά και signal report σε S / N -27 ή χαμηλότερο, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο!
Διότι μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ραδιοερασιτέχνικό λογισμικό το οποίο να είναι σε θέση να το κάνει, ανεξάρτητα από το αν ο εφευρέτης του JT65 λέει ότι το λογισμικό του μπορεί. Αυτό είναι μόνο μάρκετινγκ και τίποτα άλλο!
73 de Peter SM2CEW

(Το συγκεκριμένο άρθρο πρωτοδημοσιεύτηκε στο σουηδικό περιοδικό QTC, τον Νοέμβριο του 2007...)

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Ζητούνται απόψεις για το νέο ερωτηματολόγιο...


Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την εφαρμογή του νέου ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων των ραδιοερασιτεχνών το συντομότερο δυνατόν, παρακαλούμε για τις σχετικές απόψεις και προτάσεις σας επί του ερωτηματολογίου το αργότερο μέχρι 5-12-2011 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου infoham@yme.gov.gr.

Το τελικό ερωτηματολόγιο θα διαμορφωθεί μετά από βελτιώσεις και πιθανό εμπλουτισμό του με επιπλέον ερωτήσεις σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις – προτάσεις όλων των ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες εδώ: http://www.yme.gov.gr/?getwhat=1&oid=1160&id=&tid=1184

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

2m CW EME: Τα βασικά

Όπως ανέφερα στο προηγούμενο άρθρο, για να ξεκινήσει κάποιος να κάνει CW EME στα 2μ – και εδώ πρέπει να τονίσω ότι μιλάω για τα 2μ διότι από εκεί και πάνω τα πράγματα είναι λίγο πολυπλοκότερα – δεν χρειάζεται και πολύ βαθιά μελέτη της Διάδοσης ΕΜΕ, του path loss, του φαινομένου Doppler, του Faraday Rotation κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να μελετηθούν και να γίνουν κατανοητά από τον ραδ/τέχνη που θέλει να προχωρήσει στο CW ΕΜΕ ή και να δραστηριοποιηθεί σε υψηλότερες μπάντες αλλά όχι απαραίτητα και από αυτόν που θέλει απλά να ξεκινήσει το CW ΕΜΕ στα 2μ και να δοκιμάσει αν πράγματι του ταιριάζει σαν χόμπι.

Ο υποψήφιος λοιπόν, που θα γνωρίσει και θα αποφασίσει συνειδητοποιημένα να προχωρήσει στο CW EME, θα πρέπει να κατανοήσει τις βασικές έννοιες ώστε να καταλαβαίνει τι προκαλεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τι πρέπει να κάνει για να τα λύσει, αλλά και τι επακόλουθα έχουν οι επιλογές του. Παρακάτω θα διαβάσετε μια απλή εισαγωγή σε κάθε μία από τις παραπάνω έννοιες. Πολλές από τις πληροφορίες που βρίσκονται εδώ είναι από το ARRL Handbook αλλά και από το άρθρο του K6PF “Getting Started on EME”.

Τι θα αντιμετωπίσουμε αλλά με απλά λόγια:

Πρόβλημα 1: Path Loss
Όταν ένα σήμα που εκπέμπεται προς το Φεγγάρι, αντανακλάται επάνω του και τελικά επιστρέφει στην Γη, τότε ένα μέρος του εξασθενεί, με άλλα λόγια «χάνεται στον δρόμο». Αυτός είναι ο πρώτος μεγάλος εχθρός του ΕΜΕr και μετριέται σε dB. Μία και μόνο λύση υπάρχει στο πρόβλημα αυτό. Μεγαλύτερη εκπεμπόμενη ισχύς μέσω μεγαλύτερων κεραιών, ή μέσω μεγαλύτερου ενισχυτή (μην ξεχνάτε την ειδική άδεια που απαιτείται για ισχύ άνω των 100w στην ζώνη των VHF) ή με συνδυασμό και των δύο.

Πρόβλημα 2: Libration Fading
Αν το φεγγάρι ήταν ένας ακίνητος, επίπεδος και λείος δίσκος, τότε ότι εκπέμπαμε προς αυτόν θα αντανακλούσε επάνω του χωρίς ιδιαίτερες παραμορφώσεις και θα επέστρεφε στην Γη . Όμως το φεγγάρι μόνο έτσι δεν είναι. Είναι μία σφαίρα και όχι επίπεδο, η επιφάνεια του δεν είναι λεία σε καμία περίπτωση (έχει βουνά, κοιλάδες κλπ.) και επιπλέον κάνει και μία ιδιαίτερη κίνηση - σαν να ταρακουνιέται μπρος πίσω - πάνω στον άξονα του. Η κίνηση αυτή λέγεται Libration και σε συνδυασμό με τα άλλα που προανέφερα έχει σαν αποτέλεσμα το σήμα που επιστρέφει στην γη να εμφανίζει μία αυξομείωση ή/και εξασθένηση κατά κάποια dB. Από αυτήν την εξασθένηση προκύπτει και ο όρος Libration Fading. Στα 2μ η εξασθένηση αυτή διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα. Και πάλι η λύση είναι ίδια. Μεγαλύτερη ισχύς, μεγαλύτερες κεραίες.

Πρόβλημα 3: Φαινόμενο Doppler
Όσοι έχουν ασχοληθεί με τους δορυφόρους το έχουν ήδη συναντήσει. Φαινόμενο Doppler λέγεται η διαφορά της συχνότητας που εκπέμπει ο ένας σταθμός και της συχνότητας που τον λαμβάνει ο ανταποκριτής του. Με άλλα λόγια μπορεί εγώ να εκπέμπω στους 144,050.00 Μhz και ο ανταποκριτής μου να με λαμβάνει στους 144,050.20 Tο φαινόμενο αυτό οφείλεται στην σχετική ακτινική ταχύτητα ανάμεσα στη πηγή εκπομπής και τον δέκτη του σήματος. Το δε πρόσημο της μετάπτωσης εξαρτάται απο το αν η απόσταση ανάμεσα στον εκπομπό και στον λήπτη αυξάνεται ή μειώνεται. Το συνηθέστερο παράδειγμα για να καταλάβουμε το φαινόμενο Doppler στην καθημερινή μας ζωή είναι ο ήχος που κάνει το τρένο που σφυρίζει ενώ πλησιάζει στο σταθμό. Η χροιά του σφυρίγματος που ακούμε (η συχνότητα δηλαδή) αλλάζει καθώς το τρένο μας προσεγγίζει. Στα 2μ το Doppler κυμαίνεται από +350Hz ως -350Hz ανάλογα με την θέση του φεγγαριού. Η λύση στο πρόβλημα του φαινομένου Doppler είναι απλά και μόνο η χρήση του RIT που έχει ο πομποδέκτης μας ή η λειτουργία του split μέσω του οποίου αλλού εκπέμπουμε και αλλού λαμβάνουμε.

Πρόβλημα 4: Sky Noise
Καθώς το φεγγάρι κινείται γύρω από την γη, ανάλογα με την φάση του σεληνιακού κύκλου που βρίσκεται, περνάει μπροστά από κάποια ουράνια σώματα τα οποία εκπέμπουν έντονη ραδιοσυχνότητα και δημιουργούν θόρυβο. Το σημαντικότερο όλων είναι φυσικά ο ήλιος. Όταν για παράδειγμα το φεγγάρι είναι κοντά στον ήλιο και η κεραίες μας το στοχεύουν, ταυτόχρονα βρίσκονται εκτεθειμένες στον έντονο θόρυβο που δημιουργεί ο ήλιος. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με άλλα ουράνια σώματα. Έτσι έχουμε το λεγόμενο sky noise το οποίο το μετράμε σε βαθμούς Kelvin (K). Στα 2μ ένα καλό sky noise για να δοκιμάσουμε να κάνουμε επαφές είναι γύρω στους 400 βαθμούς Κelvin. Όταν το sky noise είναι υψηλό, η επαφή μέσω ΕΜΕ γίνεται δυσκολότερη.

Πρόβλημα 4: Polarization
Υπάρχουν δύο θέματα σχετικά με την πολικότητα των σημάτων που αντανακλώνται στο φεγγάρι.

1. Spatial Polarization: Ανάλογα με την σχετική θέση της Γης και της Σελήνης, κατά την διάρκεια της επικοινωνίας μας, τα σήματα που εκπέμπουμε είναι δυνατόν να αλλάξουν πολικότητα μετά την αντανάκλαση στο φεγγάρι. Δηλαδή μπορεί ενώ εμείς εκπέμπουμε σε οριζόντια – για παράδειγμα- πόλωση, το σήμα μας να επιστρέψει στην Γη σε κάθετη πόλωση, ή σε γωνία 45 μοιρών ή σε οποιαδήποτε άλλη γωνία. Αυτό το γεωμετρικό φαινόμενο λέγεται Spatial Polarization.

2. Faraday Rotation: Ο δεύτερος λόγος αλλαγής πολικότητας των σημάτων που επιστρέφουν στην Γη έχει να κάνει με το μαγνητικό πεδίο της, το οποίο κάνει τα ραδιοκύματα να περιστρέφονται καθώς περνούν μέσα από το στρώμα της ιονόσφαιρας. Το αποτέλεσμα είναι και πάλι το ίδιο όπως παραπάνω, δηλαδή άσχετα με την γωνία εκπομπής μας, το σήμα μπορεί να επιστρέψει σε οποιαδήποτε άλλη γωνία.

Το πρόβλημα που δημιουργείται με το παραπάνω ζήτημα της αλλαγής πολικότητας είναι, ότι όταν, η γωνία εκπομπής που εμείς χρησιμοποιούμε (για παράδειγμα οριζόντια) είναι διαφορετική από την γωνία με την οποία επιστρέφει το σήμα από το φεγγάρι (για παράδειγμα κάθετα) τότε η εξασθένιση είναι αρκετά μεγάλη και πολύ πιθανό να μην μπορούμε να λάβουμε το σήμα σε ικανό βαθμό ώστε να το κατανοήσουμε. Στα 2 μέτρα χρειάζονται 30 λεπτά περίπου για να γυρίσει η πολικότητα κατά 90 μοίρες και πολύ περισσότερο όσο αυξάνει η συχνότητα που χρησιμοποιούμε.

Η λύση στο ζήτημα της πολικότητας στα 2μ, είναι η χρήση κεραιών διασταυρούμενης πόλωσης (cross polarization) ή η χρήση κυκλικής πόλωσης. Στα 2μ η κυκλική πόλωση δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα συχνά. Κατά την γνώμη μου ο βασικός λόγος είνα,ι ότι το ίδιο κεραιοσύστημα που πολλοί EMEr χρησιμοποιούν στα 2μ, θέλουν να έχουν την δυνατότητα να το χρησιμοποιούν χωρίς απώλειες και σε Tropo, Es κλπ. όπου η κυκλική εκπομπή/λήψη τους δημιουργεί κάποια προβλήματα.

Στα 2μ λοιπόν, οι cross κεραίες είναι η λύση. Ανάλογα με το μέχρι πού σκοπεύουμε να εξελίξουμε τον σταθμό μας, μπορούμε να αρκεστούμε σε απλή μόνο οριζόντια και μόνο κάθετη εκπομπή/λήψη ή να πάμε ακόμη ένα βήμα παραπέρα και να έχουμε ρυθμιζόμενη γωνία εκπομπής/λήψης σε 0ο – 45ο – 90ο- 180ο κλπ. ή και ακόμη ένα βήμα παραπέρα όπου μπορούμε να έχουμε adaptive polarization δηλαδή προσαρμοζόμενη πόλωση σε όλες τις μοίρες (για την λήψη περισσότερο). Κάποιοι υποστηρίζουν ότι για τα 2μ η απλή κάθετη και οριζόντια πόλωση είναι αρκετή και όλα τα υπόλοιπα μόνο λίγη βελτίωση φέρνουν. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι η πολυπλοκότητα των cross κεραιών και η αύξηση σε μέτρα καθόδου, οι παραπάνω connectors που απαιτούνται κλπ. έχουν τελικά ως αποτέλεσμα αυξημένο loss και άρα δεν είναι καλή λύση αφού αθροιστικά το κάθε db είναι ιδιαίτερα πολύτιμο. Η δική μου άποψη είναι η εξής: Αν επιλέγεις να κάνεις CW ΕΜΕ περιστασιακά και σε χρόνο και διάρκεια που εσύ επιλέγεις, τότε η απλή οριζόντια πόλωση είναι υπερ αρκετή, οι connectors λίγοι, η κάθοδος μικρότερη και τελικά το loss (αλλά και ο πονοκέφαλος ) μικρότερο(ς). Αν όμως σε ενδιαφέρουν οι διαγωνισμοί κατά τους οποίους μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο πρέπει να επιτύχεις τις περισσότερες επαφές ή αν γενικά ο χρόνος σου είναι λίγος, τότε το όφελος της cross κεραίας έναντι της μίας πόλωσης είναι τεράστιο. Όταν ο σταθμός με την μία πόλωση θα είναι αναγκασμένος να περιμένει να αλλάξει η γωνία επιστροφής του ραδιοσήματος, ο σταθμός με τις cross κεραίες θα συνεχίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Για τον λόγο αυτό, οι διεθνείς διαγωνισμοί έχουν ξεχωριστή κατηγορία για τις cross κεραίες.

2011 ARI CW EME CONTEST
Σε ένα τέτοιο διαγωνισμό λοιπόν - το 2011 ARI CW EME Contest - αποφασίσαμε να λάβουμε μέρος σαν multi operator, ο Μιχάλης SV8GKE, ο Γιάννης SV1MNE και ο γράφων Κώστας SV1OAA, από το νέο σταθμό μου στο νησί της Τζιάς (Κέα). Η παλιά εγκατάσταση των 4 x 8 στοιχείων cross αντικαταστάθηκε το καλοκαίρι από 4 x 16 στοιχεία cross (32JXX2) και αναβαθμίστηκαν και διάφορα άλλα στοιχεία του σταθμού, για τα οποία θα μιλήσω σε επόμενο άρθρο με λεπτομέριες.

4 x 16 el. Cross (H/V) σε 9μ. πύργο

Από τις αρχές του καλοκαιριού είχα ζητήσει και λάβει το ειδικό διακριτικό J48OAA για το ARI ΕΜΕ Contest αλλά και άλλους διαγωνισμούς και ATP στα οποία θέλω στο μέλλον να συμμετέχω. Ο λόγος είναι ότι στο CW EME είναι πραγματικά δύσκολο να λάβει ο ανταποκριτής το SV1OAA/8 ή το SV8/SV1OAA σύμφωνα με τον νέο νόμο.

Στις 23 Σεπτεμβρίου λοιπόν το πρωί στις 08:00 συναντηθήκαμε στο Λαύριο με τον Μιχάλη SV8GKE ο οποίος για να είναι στην ώρα του στο ραντεβού μας ξεκίνησε από την Λευκάδα στις 03:00 τα ξημερώματα …. αλλά ο Μιχάλης δεν κολλάει σε τέτοιες λεπτομέρειες. Mε τον Γιάννη SV1MNE θα βρισκόμασταν την επομένη μέρα. Το καράβι ήταν σχεδόν στην ώρα του και στις 09:30 αποβιβαζόμασταν στην νήσο Κέα. Ο σταθμός για τον οποίο αφιέρωσα ατέλειωτες ώρες της καλοκαιρινής μου άδειας δεν είχε λειτουργήσει ποτέ διότι είχε κάποια προβλήματα με υψηλά στάσιμα καθώς και κάποιες ανολοκλήρωτες λεπτομέρειες.

Φτάνοντας στο QTH προσπαθήσαμε αμέσως να λύσουμε τα προβλήματα του σταθμού και να ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση. Αφού λύθηκαν αρκετοί connectors και ξανά-κολλήθηκαν από το καλλιτεχνικό χέρι του Μιχάλη, αρχίσαμε τις δοκιμές και τελικά είδαμε ότι τα υψηλά στάσιμα γιατρεύτηκαν. Περιττό να αναφέρω ότι μετά από τα πρώτα ευρήματα, ο Μιχάλης μου απαγόρευσε να ξαναφτιάξω connector. Κατόπιν, λύσαμε κάποια προβλήματα στην λήψη και τέλος ασχοληθήκαμε με την σταθεροποίηση του 9μετρου πύργου με συρματόσκοινα. Ο αέρας στην Τζιά δεν αστειεύεται και χωρίς τα συρματόσκοινα υπήρχε μεγάλο ρίσκο να σωριαστούν όλα κάτω, και πύργος και κεραίες. Τέλος καλό όλα καλά. Ακολούθησε μεσημεριανό φαγητό και ύπνος ώστε να είμαστε όλοι αξιόμαχοι στις 03:40 που είχαμε ανατολή του φεγγαριού – ο διαγωνισμός άρχιζε στις 00:00 το ίδιο βράδυ.

Σιγά μην κοιμόμουνα βέβαια, επέστρεψα στο shack και ξανάρχισα τις δοκιμές. Αφού αναδιοργάνωσα τον πάγκο εργασίας ώστε να χωρέσει τα νέα μηχανήματα (ευγενική συμβολή του GKE) τα οποία θα φρόντιζαν το σήμα μας να υπερνικήσει όλα τα προβλήματα διάδοσης και να φτάσει έντονο στο φεγγάρι, άρχισα να εκπέμπω δοκιμαστικά. Ανακάλυψα λοιπόν ότι ο γνώριμος μου - εδώ και αρκετό καιρό - κύριος Murphy, είχε επιστρέψει στο shack. Η ώρα ήταν 18:00, το σκοτάδι πλησίαζε και τα στάσιμα στην γέφυρα……. άπειρα! Πανικός! Ο Μιχάλης μόλις είχε ανοίξει τα μάτια του και έψαχνε για καφέ όταν άκουσε τις όχι τόσο κολακευτικές λέξεις που κραύγαζα προς τον κύριο Μurphy.

Αρχίσαμε λοιπόν τον έλεγχο. Έπεσε το σκοτάδι. Με τον φακό στο χέρι ο πύργος κατέβηκε, το κουτί με τα relay και τους προενισχυτές ανοίχτηκε και ένα φορητό antenna analyzer (συνεισφορά του ΜΝΕ) άρχισε να μετράει τα πάντα. Άπειρα στάσιμα παντού, όπου και να μετράγαμε. Η απογοήτευση ήταν τεράστια. Είχα πιστέψει ότι δεν θα βγαίναμε στο διαγωνισμό τελικά, τουλάχιστον όχι την πρώτη ημέρα. Ο Μιχάλης σκέφτηκε διάφορους που μας καταράστηκαν και εγώ μερικούς ακόμη. Και ενώ ήμασταν έτοιμοι να τα παρατήσουμε - η ώρα είχε φτάσει 22:30 - μία τυχαία παρατήρηση του Μιχάλη άρχισε να μας βγάζει από το σκοτάδι. Όταν έκλεινε το sequencer με το χέρι, τα στάσιμα εξαφανίζονταν (λεπτομέρειες της εγκατάστασης στο επόμενο άρθρο). Αμέσως τηλεφώνημα στον Γιάννη SV1BJY (κατά τον ραδ/κό κόσμο 2Μδη) ώστε η τεχνική του συνδρομή να ολοκληρώσει τον συλλογισμό μας περί του πιθανού προβλήματος και ο ένοχος εντοπίστηκε.

Όταν έχεις στάσιμα σε μια νέα εγκατάσταση λογικό είναι να υποψιάζεσαι καθόδους, connectors, κλπ. Το πρόβλημα όμως στην δική μας περίπτωση βρισκόταν στο εσωτερικό ενός βύσματος το οποίο έδινε την εντολή από τον πομποδέκτη προς στο sequencer να γυρίσει σε εκπομπή (ptt ground). Ανοίγοντας το βύσμα διαπιστώσαμε ότι ένα καλώδιο είχε τραβηχτεί και ξεκολλήσει με αποτέλεσμα όταν κάναμε εκπομπή να μην λειτουργεί το κύκλωμα εναλλαγής από Rx σε Τx αφού απλά δεν όπλιζε το αντίστοιχο relay. Άντε να το σκεφτείς? Κάποιος περισσότερος έμπειρος ίσως το έψαχνε πριν αρχίσει να αλλάζει καθόδους, αλλά εμείς…. όχι. Τέλος καλό, όλα καλά. Kατά τις 23:30 ήμασταν έτοιμοι και ο κ. Murphy είχε φύγει για καλά από το shack. Φαγητό, ύπνο και έτοιμοι για τον διαγωνισμό την επομένη ημέρα.

Το φεγγάρι ανέτειλε, ο ΜΝΕ προστέθηκε στην ομάδα, οι κεραίες μας βρήκαν στόχο, και αρχίσαμε. O θόρυβος πολύς τις πρώτες ώρες από γειτονικό μετασχηματιστή της ΔΕΗ ο οποίος έκανε αδύνατη την λήψη όταν οι κεραίες σκόπευαν προς την κατεύθυνση του. Το πρωί όμως κατά τις 10:00 η θέση του φεγγαριού ήταν τέτοια που ο μετασχηματιστής δεν ενοχλούσε πολύ με αποτέλεσμα ο θόρυβος να μειωθεί αισθητά. Και στις 11:00 αποκάλυψη. Ο θόρυβος εξαφανίστηκε, η μπάντα γέμισε σήματα, όπου και να γυρνάγαμε ακούγαμε CQ ή QSO σε εξέλιξη. Τρελαθήκαμε. Κανείς μας δεν είχε εμπειρία τέτοιας δυνατής και καθαρής λήψης στο παρελθόν. Το παλιό σύστημα με τις τέσσερις οκτάρες κεραίες ήταν μακραν του νέου σε απόδοση. Ξέραμε ότι είχαμε κερδίσει 3 ολόκληρα db στην λήψη σε σχέση με το παρελθόν αφού οι οκτάρες κεραίες αντικαταστάθηκαν με δεκαεξάρες αλλά το τί πραγματικά σήμαιναν τα 3db «στο αυτί» δεν το γνωρίζαμε. Από την χαρά μας γυρνάγαμε πάνω κάτω στις συχνότητες μόνο και μόνο για να δούμε πόσους σταθμούς και πώς τους ακούμε με αποτέλεσμα να ξεχαστούμε να μην καλέσουμε κανέναν για αρκετή ώρα. Κάποια στιγμή συνήλθαμε και αρχίσαμε τις κλήσεις. Το echo μας ακουγόταν καθαρά και δυνατά. Τα πρώτα call sign γράφονταν στο Log μας και η όλη εμπειρία ήταν πρωτοφανής. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο πρώτος σταθμός που γράψαμε στο log μας έδωσε 559 (!) αντί για το σύνηθες RO. Για εμένα αυτό τα λέει όλα για την απόδοση του σταθμού. Το απόγευμα του Σαββάτου η σελήνη έδυσε, αλλά το χαμόγελο στα χείλη μας παρέμεινε για αρκετές ώρες.
SV8GKE (αριστερά) και SV1MNE (δεξιά)

Την δεύτερη ημέρα του διαγωνισμού – Κυριακή – το ίδιο μοτιβο επαναλήφθηκε. Απο το ξημέρωμα μέχρι τις 10:00 – 11:00 θόρυβος απο τον μετασχηματιστή αλλά μετά πραγματικά υψηλού επιπέδου λήψη και δυνατά σήματα.

Δυστυχώς η απειρία μας σε τέτοιους διαγωνισμούς, η έλειψη στρατηγικής, ο καθημερινός πολύωρος θόρυβος του μετασχηματιστή, μα πάνω απ’ όλα η άγνωστη σε εμάς συμπεριφορά του νέου κεραιοσυστήματος / σταθμού δεν μας άφησε να κάνουμε πάνω απο 10 ολοκληρωμένα QSO. Ακούγονται λίγα? Για εμάς ήταν υπεραρκετά για να περάσουμε καταπληκτικά, να ευχαριστηθούμε την κάθε στιγμή και να ομολογήσουμε ότι άξιζε η ταλαιπωρία και η αγωνία της προηγούμενης ημέρας αλλά και η δική μου απόφαση να αναβαθμίσω τον σταθμό μου με αυτό το νέο κεραιοσύστημα.

Δεν γνωρίζω ακόμη τι θέση πήραμε στον διαγωνισμό αυτόν, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε κοντά στην μέση της κατηγορίας μας. Όμως το τελευταίο που μας ενδιαφέρει πραγματικά είναι η κατάταξη. Η χαρά της συμμετοχής αλλά και μοναδική εμπειρία του νέου κεραιοσυστήματος είναι αυτό που μας έμεινε.

Το απόγευμα της Κυριακής μας βρήκε στο καράβι της επιστροφής να κάνουμε ένα σωρό αναλύσεις αλλά και να καταστρώνουμε την στρατηγική που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον ώστε οι επιδόσεις μας να είναι καλυτερες. Το ΑRRL πλησιάζει και κυρίου Murphy επιτρέποντος, θα είμαστε εκεί.

73, Κώστας SV1OAA

Παραλειπόμενα 1: SV1OAA κατά την διάρκεια συντονισμού μίας CP-6 για το GTC CW CUP. Οποιεσδήποτε φήμες ότι το απόγευμα του Σαββάτου μετά την δύση της σελήνης στήναμε κεραίες βραχέων για να συμμετέχει - ο καθαρά 2μετρικός - SV8GKE στο GTC CW CUP είναι αναληθείς.

Παραλειπόμενα 2: O SV8GKE επί το έργον (GTC CW CUP), ενώ ο SV1OAA παρατηρεί την ιδιαίτερη τεχνική του πρώτου στην αποστολή CW, πάντα χωρίς χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.... Ευτυχώς decode έκανε με μόνο το αυτί.

(Το παραπάνω άρθρο του Κώστα SV1OAA είναι το δεύτερο μιας σειράς αφιερωμένης στο ξεκίνημα ΕΜΕ στα 2Μ. Δημοσιεύτηκε στο τελευταίο τεύχος του SV NEA και με ιδιαίτερη χαρά το δημοσιεύω σήμερα και στο ιστολόγιο για όσους δεν παίρνουν το περιοδικό...)

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Εκλογές ΕΕΡ. Έλαβαν....

 Εκλογές για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ της ένωσης έγιναν σήμερα στα γραφεία της ΕΕΡ στην Αθήνα. Αρκετή η προσέλευση, αρκετά και τα πηγαδάκια, όμως μόνο ένας από τους υποψηφίους δέχτηκε να πει δυο λόγια για το τι σκέπτεται για τα κοινά του συλλόγου. Έτσι οι συνάδελφοι που πήγαν για τις αρχαιρεσίες αρκέστηκαν να ψηφίσουν βάση γνωριμιών ή στην τύχη! Βεβαίως υπήρχαν και "μορφές" του ραδιοερασιτεχνισμού που σύστηναν σε άλλους τι να ψηφίσουν και εκ των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι δεν έπεισαν...
Οι συνάδελφοι που ήρθαν πρώτοι σε προτίμηση και εκλέγονται στο νέο ΔΣ είναι:
SV1IW, SV1HER, SV1KP, SV1AGU, SV1GYG, SV1JG, SV1GE. Ενώ για εξελεγκτική επιτροπή βγήκαν οι SV1AMY, SV1IXY, SV1RC...
Να τους ευχηθούμε  καλή δύναμη στα καθήκοντα τους και όρεξη να συνενοηθούν μεταξύ τους πρώτα, ώστε να εμπνεύσουν συνεργασία και στα μέλη της ένωσης...

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

SX100A ΘΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ...

Ειδικό διακριτικό για τα 100 χρόνια  (1911-2011) του Θ/Κ Γεώργιος Αβέρωφ θα ενεργοποιηθεί από την ΕΕΡ στα πλαίσια εορταστικών εκδηλώσεων από το Π/Ν. Περισσότερα στο http://www.qrz.com/db/SX100A

Συμμετέχουν SV1KU, SV1MF, SV1RP, SV1/SV2FWV, SV1GRM, SV1GYG, SV1HER...
Η ενεργοποίηση θα γίνει τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου...


Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Μαραθώνιος 2011...

Έγινε χθες ο 29ος Κλασικός Μαραθώνιος με συμμετοχή πολλών αθλητών από κάθε χώρα του κόσμου. Όσα δεν συμβολίζει για εμάς, φαίνεται ότι συγκινούν πολίτες άλλων χωρών που σπεύδουν να συμμετέχουν στο Μαραθώνιο, καθώς είναι συνδεδεμένος με την πιο εμβληματική μάχη του δυτικού πολιτισμού ενάντια στις ανατολίτικες δοξασίες και τη μοιρολατρεία που θέλησαν να μας επιβληθούν κάποτε. Βέβαια αυτό που δεν κατάφεραν οι Πέρσες τότε το κατάφεραν οι χριστιανοί αργότερα μεταφέροντας ότι πιο οπισθοδρομικό διέθεταν οι ανατολικοί "πολιτισμοί", από παρθενογενέσεις μέχρι λειψανολατρεία! Ιδέες που δυστυχώς επιβιώνουν και σήμερα...

Απ την άλλη, πολίτες μακρινών χωρών έρχονται να δηλώσουν το θαυμασμό τους στον ελληνικό πολιτισμό. Έτσι είδαμε χθες να περνάνε από μπροστά μας Ιάπωνες αθλητές που γράφανε στα αθλητικά τους "Κουράγιο Έλληνες" και "Η Ιαπωνία σας ευχαριστεί".
Είδα ακόμα αθλητές από την Αργεντινή να έχουν μαζί με τον αύξοντα αριθμό τους και τα ελληνικα ονόματα τους: Nestoras και Helios, τη στιγμή που εμείς χρησιμοποιούμε τα εβραϊκά Μιχαήλ, Εμμανουήλ, Εφραίμ κλπ.

Κατά την διεξαγωγή του Μαραθωνίου είχαμε συνεχή ασθενή βροχόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη την διάρκεια. Παρόλα αυτά εθελοντές συμμετείχαν με ενθουσιασμό τόσο στο στήσιμο όσο και στην εποπτεία του αγώνα. Ανα 2,5 χιλιόμετρα υπήρχαν σταθμοί που διένειμαν νερό και ισοτονικά στους αθλητές. Σε αρκετά σημεία υπήρχαν γιατροί  και πρώτες βοήθειες, ενώ περιπολούσαν συνέχεια στο αντίθετο ρεύμα περιπολικά της ΕΛΑΣ, του ΕΚΑΒ και του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και οχήματα που επόπτευαν τον αγώνα ή συνέλεγαν τους αθλητές που εγκατέλειπαν...

Οι επικοινωνίες για άλλη μια χρονιά έγιναν από ραδιοερασιτέχνες που επάνδρωσαν όλα τα σημεία από το Μαραθώνα μέχρι το Καλλιμάρμαρο, όπως και σε κάθε όχημα που ήταν διαθέσιμο για τον Μαραθώνιο. Εδώ και αρκετό καιρό πολλοί συνάδελφοι είχαν δηλώσει ότι θέλουν να βοηθήσουν στο Μαραθώνιο, όπερ και εγένετο. Έτσι ραδιοερασιτέχνες από την SV3 και την SV2 περιοχή μαζί με τους SV1, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους υπό βροχή, κρύο και αέρα, πηγαίνοντας νωρίς το πρωί στα σημεία τους και αποχωρώντας αργά το απόγευμα. Έργο τους να μεταφέρουν την εικόνα από κάθε σημείο προς το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου και να ειδοποιούν άμεσα για κάθε συμβάν που έχριζε βοήθεια...
Στα τεχνικά υπήρχε ένα "θέμα" με το R7 αλλά όλα πήγαν καλά μέσω R1, RU1. Και βεβαίως τέτοιου είδους "θέματα" είναι καλό να τα συζητήσουμε για να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Να μην ξεχάσω να αναφέρω και τον σταθμό SZ1EETT που ήταν σε ετοιμότητα για παν ενδεχόμενο και ευτυχώς δεν χρειάστηκε να επέμβει...
 Συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν στον Μαραθώνιο, σε όσους βοήθησαν σαν εθελοντές αλλά και σε όσους έτρεξαν 42+ χιλιόμετρα για να τιμήσουν τους Έλληνες...

Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά!
73

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

11-11-11

11/11/11 σήμερα! Ψηφιακά είμαστε στα επάνω μας με όλα τα bits στο 1.
Χρόνια Πολλά στους "ψηφιακούς"!!!

Ανακύκλωση...

Κατασκευή - ανακύκλωση: Μετατρέψτε το handsfree από το παλιό κινητό σας σε ακουστικό ή μικροφωνοακουστικό για τον φορητό σας ασύρματο.Στην περίπτωση των ασυρμάτων της YAESU που έχουν υδατοστεγή κατασκευή όπως το VX-8 το VX-7 κλπ, το απλό "καρφάκι" δεν μπαίνει καν στην αντίστοιχη υποδοχή του πομποδέκτη. Το βύσμα πρέπει να είναι πιο λεπτό, όπως αυτά των κινητών τηλεφώνων της NOKIA. Ένα handsfree επομένως από τηλέφωνο NOKIA μπαίνει άνετα στην υποδοχή των ασυρμάτων YAESU αλλά: Αν δεν κάνουμε οποιαδήποτε μετατροπή παίζει μόνο το ένα ακουστικό και τίποτα άλλο.
Ανοίγοντας ένα handsfree της NOKIA θα δούμε το πλακετάκι της διπλανής φωτογραφίας.

Αν μετακινήσουμε δυο θέσεις αριστερά τα συρματάκια του ακουστικού τότε παίζουν και τα δύο ακουστικά. Συνεχίζουμε όμως να μην έχουμε μικρόφωνο.
Αν ακολουθήσουμε το διπλανό σχέδιο με την βοήθεια ενός κολητηριού, θα έχουμε όλες τις λειτουργίες στο καινούριο μας handsfree, θα παίζει ακριβώς όπως το δικό του. Για  PTT εννοείται θα πιέζουμε τον διακόπτη που έχει η NOKIA για να ανοιγοκλείνουμε την κλήση στο τηλέφωνο!
Εννοείται ότι το σχέδιο ισχύει για την μετατροπή οποιουδήποτε handsfree για χρήση στο VX-8 στο VX-7 ή σε οποιοδήποτε π/δ της YAESU δέχεται το MH-37a4b της ίδιας εταιρίας...
Καλή ανακύκλωση!

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

SX5GAP

Ειδικό διακριτικό θα είναι σήμερα στον αέρα για λίγες ώρες, για να εορτάσουμε το γεγονός της παγκόσμιας αναστάτωσης που προκλήθηκε μετά από την εμπνευσμένη εξαγγελία για διενέργεια δημοψηφίσματος στη χώρα μας.
Σύμφωνα με βάσιμες και απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες το διακριτικό θα είναι SX5GAP και θα εκπέμπει (συμβολικά!) από το Καστελόριζο... 
Σκοπός είναι να γίνουν χιλιάδες επαφές οι οποίες θα επιβεβαιωθούν με 4$ και 1 SASE έκαστη για να μαζέψουμε ένα ποσό σε νόμισμα που θα είναι ισχυρό ακόμα και μετά την χρεωκοπία!

Μάλιστα, ήδη έχει παρατηρηθεί αύξηση της ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας αφού πολύ σύντομα μπορεί να αποδειχτεί ως πολύτιμη πηγή συναλλάγματος. Σημειώνεται ότι υπάρχουν και φήμες  ότι αντικειμενικός σκοπός του πρωθυπουργού είναι η αύξηση της ραδιοερασιτεχνικής δραστηριότητας, κάτι που μπορεί να φαίνεται απίθανο με την πρώτη σκέψη αλλά, δεν μπορεί να αποκλειστεί δεδομένης της  ευστροφίας του πρωθυπουργού!

Το ειδικό διακριτικό SX5GAP για να επανέλθω στο θέμα, θα ενεργοποιηθεί από τους τρεις μεγαλύτερους συλλόγους της Αττικής (ο τέταρτος έχει αυξημένες δραστηριότητες και δεν προλαβαίνει) σήμερα από 1800UTC έως 0200UTC.  Ενώ όπως βλέπετε και στην φωτογραφία, στις δοκιμές του σταθμού σήμερα το πρωί, παρέστη και ο πρωθυπουργός!
Για να συμμετέχετε ή να βοηθήσετε επικοινωνήστε με τους συλλόγους σας άμεσα.

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

SY9VHF QSL...

 
Ήδη ταξιδεύουν στους αποδέκτες τους οι QSL κάρτες,  σε όσους είχαν στείλει direct μέσω ταχυδρομείου για το SY9VHF.

Όλες οι υπόλοιπες κάρτες θα διακινηθούν μέσω bureau. 
Σήμερα θα φύγει και ένας σοβαρός αριθμός καρτών μέσω bureau που θα περιλαμβάνει και όλα τα ελληνικά διακριτικά  SV/SW που επικοινώνησαν μαζί μας. Επίσης σήμερα θα φύγουν για S5, YU, SM, YO, YL, UY, TA, Z3, OZ, SP, PA. Από τις SV ξεχώρισα τις πιο "γεμάτες"...

...τις πιο μικροκυματικές... ...κάποιες που βρέθηκαν τυχαία...
...και κάποιες Special...
Οι υπόλοιπες θα έχουν παραδοθεί στο bureau για διακίνηση το αργότερο μέχρι τις 20 Νοεμβρίου...