Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Όλα όσα δεν ξέρατε για το JT65 και γιαυτό δεν τα ρωτάγατε!!

Ο λόγος που μετέφρασα (ίσως όχι εντελώς πετυχημένα σε κάποια σημεία) αυτό το άρθρο, μετά από άδεια του συγγραφέα, είναι όχι για να αποθαρρύνω τον όποιο χρήστη του, αλλά για να μπορέσουν όλοι να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας του. Είναι προσωπική επιλογή του κάθε ενός αν θέλει να το χρησιμοποιεί ή όχι. Βέβαια, όπως σε όλα, υπάρχει αντίλογος.
Κώστας, SV1OAA


Οι Επικοινωνίες με χρήση JT65 “Deep Search” του WSJT, γραμμένο από τον Peter – SM2CEW.

Αυτό το άρθρο αποτελεί μία σύντομη περιγραφή του “Deep Search”, το οποίο είναι μια ενότητα λογισμικού (software module) που δημιουργήθηκε από τον Κ1JT με σκοπό την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης δεδομένων κατά την διάρκεια ενός ψηφιακού QSO, χρησιμοποιώντας συγκρίσεις βάσης δεδομένων και αναγνωρίσεις ώστε να εντοπίσει τους σταθμούς που συμμετέχουν. Ο τρόπος λειτουργίας του εν λόγω λογισμικού δεν είναι γνωστός σε πολλούς ραδιοερασιτέχνες και για αυτό χρειάζεται επεξήγηση. Παρά το γεγονός ότι το λογισμικό αυτό δημιουργήθηκε βασικά για χρήση στα VHF/UHF, είναι σημαντικό για κάθε ραδιοερασιτέχνη - ακόμη και αν δεν δραστηριοποιείται στις συχνότητες αυτές - να συλλογιστεί λίγο περισσότερο περί των ψηφιακών εννοιών σύμφωνα με τις οποίες οι πληροφορίες που εκπέμπονται είναι οι ελάχιστες δυνατές. Υπάρχει λοιπόν ο φόβος ότι με την πάροδο του χρόνου, αυτή η μόνιμη ελαχιστοποίηση των πληροφοριών που εκπέμπονται, θα υποτιμήσει την αξία της επίτευξης του QSO. Επιπλέον, η χρήση τους δημιουργεί μία ανισορροπία στα διάφορα awards, toplists ή contests. Αυτό αναλύεται στο τέλος του άρθρου όπου εξετάζεται και το πώς μελλοντικές λύσεις της ψηφιακής επικοινωνία μέσω λογισμικού θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χόμπι μας.

Για πολλά χρόνια ο Joe Taylor, K1JT είχε αναπτύξει το λογισμικό του (WSJT), το οποίο προορίζεται κυρίως για επικοινωνίες "ασθενούς σήματος στα VHF / UHF". Η ιδέα βασίζεται στο Frequency Shift Keying ή αλλιώς FSK. Το λογισμικό αποτελείται από μια σειρά ενότητες (modules) κάθε μία βελτιστοποιημένη για διαφορετικούς τύπους επικοινωνιών όπως Meteor Scatter, Earth Moon Earth και Τropospheric Ducting. Το πρόγραμμα είναι έτοιμο προς χρήση αφού συνδεθεί μέσω της κάρτας ήχου του υπολογιστή στον πομποδέκτη μας.

Το FSK441 είναι ίσως το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα για Μeteor scatter στους 144MHz και 432MHz, ενώ το module JT6M είναι αυτό που χρησιμοποιείται στους 50 MHz. Και τα δύο modules κάνουν χρήση ενός ψηφιακού πρωτόκολλου το οποίο βασίζεται στους «χαρακτήρες», δηλαδή κάθε «χαρακτήρας» στέλνεται και αποκωδικοποιείται ξεχωριστά. Ο κάθε χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει και να εκπέμψει ένα σύντομο μήνυμα το οποίο όταν ληφθεί από τον παραλήπτη, αποκωδικοποιείται στην αρχική μορφή του.


Το πρόγραμμα έχει μια άλλη ενότητα (module) το "JT65", η οποία είναι φτιαγμένη κατά κύριο λόγω για επικοινωνίες μέσω ΕΜΕ ή Tropo. To module JT65 έχει σχεδιαστεί με διαφορετικό τρόπο από τα JT6M/FSK441 και η κωδικοποίηση των δεδομένων που εκπέμπονται βασίζεται σε «σύμβολα» αντί για «χαρακτήρες». Αυτό οδηγεί σε περιορισμούς ως προς το τι μπορεί να εκπεμφθεί και να αποκωδικοποιηθεί. Η αποκωδικοποίηση με JT65 γίνεται επίσης με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το επίπεδο Signal /Noise (S/N) του λαμβανόμενου σήματος. Αυτό είναι το σημείο όπου το λογισμικό αυτό διαφέρει σαφώς από όλα τα άλλα ως προς τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούνται.

Ο σκοπός αυτού του άρθρου, όπως εκφράστηκε παραπάνω, είναι να προσπαθήσει να εξηγήσει τμήματα του τρόπου λειτουργίας του JT65, αλλά την ίδια στιγμή και να υπογραμμίσει αυτό που εγώ και πολλοί άλλοι στην κοινότητα του EME βλέπουμε σαν ένα πρόβλημα σε αυτού του τύπου το λογισμικό. Υπάρχουν πραγματικά πολλές επιλογές στο πρόγραμμα οι οποίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η πληροφορία που θα χρειαστεί να ληφθεί από τον ανταποκριτή κατά την διάρκεια ενός QSO, θα είναι η μικρότερη δυνατή. Αυτό κάνει το module JT65 τόσο μοναδικό αλλά και τόσο αμφιλεγόμενο. Το πρόγραμμα λοιπόν φροντίζει ώστε το ποσό των ληφθέντων πληροφοριών να μειώνεται δραστικά όταν το επίπεδο S / N μειώνεται. Σε επίπεδο S/N στο οποίο πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των EME QSO ανάμεσα σε μικρούς σταθμούς, μόνο κλάσματα του πλήρους μηνύματος λαμβάνονται. Ο υπολογιστής αντί να χρησιμοποιεί δεδομένα που έχει λάβει ως ραδιοσήματα, χρησιμοποιεί στοιχεία διαθέσιμα στο σκληρό δίσκο ή στην μνήμη του υπολογιστή ώστε να τα συγκρίνει με τα μέρη της πληροφορίας που λαμβάνονται μέσω του πομποδέκτη και στη συνέχεια κάνει μια εικασία ως προς τι είναι αυτό το μήνυμα, δηλαδή τι διακριτικά εμπλέκονται και τέλος εμφανίζει το πλήρες μήνυμα στην οθόνη του υπολογιστή.


Αυτό είναι που ο K1JT ονομάζει «Deep Search". Αυτό, όμως, δεν είναι καθόλου deep search μέσα στο θόρυβο, όπως υποδηλώνει το όνομα, αλλά, αντίθετα, είναι μια εξειδικευμένη εικασία. Φυσικά και δεν έχει καμία ομοιότητα με ένα παραδοσιακό CW / SSB QSO, όπου ο χειριστής μέσω του πομποδέκτη του λαμβάνει ένα μηνύματος και ενεργεί σύμφωνα με το τι άκουσε και αποκωδικοποίησε. Οι παραδοσιακές επαφές δεν έχουν τους περιορισμούς αυτού του ψηφιακού πρωτοκόλλου, αφού μπορεί να εκπεμφθεί οτιδήποτε μέσω CW / SSB και να ληφθεί όπως ακριβώς έχει σταλεί.

Όπως βλέπουμε, με το JT65 τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το λογισμικό έχει σημαντικούς περιορισμούς, επειδή το «Deep Search» δεν μπορεί ποτέ να αποκωδικοποιήσει άγνωστα διακριτικά (callsigns) ή Locators. Όλα πρέπει να είναι γνωστά εκ των προτέρων και να είναι προσβάσιμα από την CPU του υπολογιστή. H αποκωδικοποίηση μέσω Deep Seach πραγματοποιείται ψάχνοντας για μικρά τμήματα (fragments) από τα μηνύματα των 72 bit που ο άλλος σταθμός εκπέμπει ώστε να τα συγκριθούν με τα γνωστά δεδομένα που ήδη υπάρχουν στον υπολογιστή. Όταν υπάρξει πιθανότητα ταυτοποίησης των μικρών αυτών τμημάτων που ληφθήκαν με τα γνωστά δεδομένα που ήδη υπάρχουν στον υπολογιστή, τότε τα διακριτικά (callsigns) και τα locator εμφανίζονται ολόκληρα στην οθόνη. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο υπολογιστής μπορεί να μην έχει ούτε καν λάβει το μισό από το callsign, αλλά παρόλα αυτά θα προχωρήσει να κάνει την εικασία και να δείξει το αποτέλεσμα στην οθόνη. Δύο πλήρη call έχουν τουλάχιστον 56 bits αλλά όμως το Deep Search χρειάζεται μόνο 14 bit ή και λιγότερο για την αναπαραγωγή τους στην οθόνη. Αυτό σημαίνει ότι το 25% ή λιγότερο του αρχικού μηνύματος είναι στην πραγματικότητα αυτό που απαιτείται να ληφθεί μέσω του πομποδέκτη. Ο χειριστής δεν το γνωρίζει αυτό και νομίζει ότι όλες οι πληροφορίες έχουν ληφθεί κανονικά.


- Γιατί εγώ και πολλοί άλλοι ενδιαφερόμαστε γι 'αυτό και για το τι αυτό σημαίνει για τα EME ή ΤΡΟΠΟ QSO που γίνονται;

Λοιπόν, η αντιπαράθεση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι για αυτού του είδους τις επαφές υπάρχει εδώ και πολύ καιρό ένα κοινά αποδεκτό πρωτόκολλο και μια διαδικασία για την πραγματοποίηση QSO. Κάθε διαγωνισμός, βραβείο ή toplist στηρίζεται στο γεγονός ότι αυτό το πρωτόκολλο/διαδικασία πραγματοποίησης QSO θα χρησιμοποιείται και άρα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται όλα τα awards, contests κλπ. Η διαδικασία είναι παρόμοια με εκείνη που ορίζεται από την IARU Περιοχή 1 για Μeteor Scatter, η οποία είναι ευρέως αποδεκτή στην κοινότητα VHF / UHF.

Ο Ορισμός του έγκυρου QSO είναι ότι κατ’ ελάχιστο και οι δύο σταθμοί θα πρέπει να λάβουν τα εξής: 1. Τα δύο διακριτικά (callsigns) των σταθμών που κάνουν το QSO. 2. Signal report και από τους δύο σταθμούς 3. R και από τους δύο σταθμούς που θα επικυρώνει ότι τα 1. και 2. λήφθηκαν πλήρως. Αυτός είναι ο ορισμός τους ελάχιστου ΕΜΕ QSO εδώ και πολλά χρόνια
(Ref. http://www.nitehawk.com/rasmit/g3sec_op_proc.pdf)

Έτσι, υποτίθεται ότι πρέπει να εκπέμψουμε/λάβουμε και τα δύο διακριτικά πλήρως, το signal report και μια διαβεβαίωση ότι αυτές οι εκπομπές ληφθήκαν στο σύνολό τους.

Όπως μπορούμε να δούμε, το module Deep Search ποτέ δεν θα πληρεί τις απαιτήσεις αυτές. Στην πραγματικότητα, το module αυτό δεν είναι σε θέση να επικοινωνεί πλήρη διακριτικά. Αντίθετα, λειτουργεί με ελάχιστη μεταφορά δεδομένων ώστε να κάνει την διαδικασία της εικασίας που προανέφερα. Στο επίπεδο S / N όπου το Deep Search ενεργοποιείται, είναι αδύνατο να μεταφερθεί περισσότερα από ένα διακριτικό (callsign) σε μια περίοδο των 60 δευτερολέπτων. Αυτό οφείλεται στο σύστημα κωδικοποίησης. Ο χειριστής που χρησιμοποιεί JT65 Deep Search ωστόσο, οδηγείτε στο συμπέρασμα ότι τα δύο πλήρη διακριτικά, το Locator και το signal report μπορεί να μεταδοθεί σε περίοδο 48 δευτερολέπτων (κανονική περιόδος TX / RX) ! Αυτό ακούγεται στα σίγουρα σαν ένα θαύμα αλλά η αληθινή ιστορία είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του μηνύματος δεν το λαμβάνει ποτέ.

Στην πραγματικότητα, αυτό σημαίνει ότι το μόνο «Deep Search" που γίνεται είναι στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή και όχι στο ραδιοθόρυβο όπως οι περισσότεροι χρήστες JT65 οδηγούνται να πιστεύουν.


-Έτσι, μπορούμε να αναρωτηθούμε, πώς μπορεί το πρόγραμμα να βρει τις σωστές κλήσεις τόσο συχνά;

Η απάντηση είναι πολύ απλή: Επειδή υπάρχουν στη βάση δεδομένων (CALL3.txt) μονάχα λίγοι ραδιοερασιτέχνες που κάνουν EME. Εάν η βάση δεδομένων αρχίσει να περιέχει περισσότερα διακριτικά κλήσης, από κάποια στιγμή και μετά θα φθάσουν το επίπεδο που το Deep Search θα παράγουν πάντα ψευδή διακριτικά σαν αποτέλεσμα της διαδικασίας εικασίας που κάνει. Αυτό είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο και περιγράφεται σε άρθρο του DJ5HG, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Dubus (http://dubus.ns.km1708.keymachine.de/dj5hgds.pdf).

Όμως, το πρόγραμμα έχει και άλλες επιλογές για να γίνει η διαδικασία της εικασίας πιο σίγουρη. Εάν πληκτρολογήσετε το διακριτικό του άλλου σταθμού στο κουτάκι "Το Radio:" στην οθόνη σας, το πρόγραμμα θα κάνει χρήση αυτών των πληροφοριών και θα τις συγκρίνει με τα μικρά τεμάχια (fragments) πληροφορίας που έχουν ήδη λάβει. Η πιθανότητα ενός "hit" είναι αρκετά υψηλό, αφού ο χειριστής θα έχει ήδη δηλώσει μέρος των πληροφοριών που θα πρέπει να αποτυπωθούν στην οθόνη. Ο χειριστής μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει και την επιλογή “Agressive Decode” (επιθετική αποκωδικοποίηση) για τη μείωση του χρόνου ακόμη περισσότερο ώστε οι εικασίες να γίνονται με χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης, δηλαδή με περισσότερο ρίσκο να βγάλουν λανθασμένο αποτέλεσμα.

Η ανάγκη να γνωρίζουμε τους άλλους σταθμούς με τους οποίους θα πραγματοποιούνται τα QSO έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας σειράς ιστιοσελίδων που ονομάζοται «loggers». Σε αυτά τα loggers οι χρήστες JT65 βρίσκουν sked και ανταλλάσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα διακριτικά και τα locators ώστε να τα υποβάλουν στο λογισμικό. Τα “self spotting” και τα DX-cluster χρησιμοποιούνται επίσης εκτενώς ώστε να γίνουν γνωστά τα διακριτικά και Locators και να ξεπεραστούν οι αδυναμίες του ψηφιακού EME.


Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι για την επιτυχία στο EME όταν χρησιμοποιηθεί το JT65 Deep Search, η οποία όμως είναι αντίθετη προς την κοινή πεποίθηση ότι το λογισμικό είναι σε θέση να ψάξει βαθιά μέσα στο ραδιο-θόρυβο ώστε το ραδιο-μηνύμα να αποκωδικοποιηθεί. Και, μην ξεχνάτε ότι αν γεμίσει η βάση δεδομένων με περισσότερα διακριτικά κλήσεις, το λογισμικό δεν πρόκειται ποτέ να μαντέψει σωστά.
- Τότε γιατί o K1JT να δημιουργήσει το Deep Search module;

Για αυτό μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, αλλά με λίγα λόγια, ήταν κατά πάσα πιθανότητα επειδή (ο Κ1JT) δεν μπόρεσε να ξεκινήσει μία εντελώς νέα έννοια λογισμικού, που ονομάζεται JT1 (JT One). Η έννοια αυτή παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ενός συνέδριου για το EME στο Trenton το 2004, όπου ειπώθηκε ότι (το λογισμικό) είναι σε θέση να ανιχνεύει και να αποκωδικοποιεί σήματα, πολλά ντεσιμπέλ χαμηλότερα σε S / N από ότι μπορεί το JT65.


Επιπλέον, ο Joe Taylor (Κ1JT) είχε δημιουργήσει το ”Shorthand Message System» για να ελαχιστοποιηθεί το signal report και η επικύρωση (του qso) σε 2 bit μόνο. Προφανώς, έλαβε υπόψη του την κριτική που υπήρξε εναντίον αυτών των μνημάτων, τα οποία εύκολα ακυρώνονταν από το θόρυβο ή τα spurious carriers και ως εκ τούτου έθεσε ως στόχο να δημιουργήσει ένα "πιο ισχυρό" σύστημά reporting. Δυστυχώς δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει το JT1. Οι δυσκολίες με τα ΕΜΕ σήματα και τις τεχνικές που επιλέχθηκαν κατέστησαν αδύνατο γι' αυτόν να επιτύχει ότι είχε υποσχεθεί.


Όταν το JT1 απέτυχε, ο Joe Taylor ξεκίνησε το «Deep Search» module για το JT65. Ο ισχυρισμός του ήταν ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιτύγχανε «4-6dB μεγαλύτερη ευαισθησία» στο λογισμικό του. Φυσικά, αυτό δεν ήταν αλήθεια και όπως είδαμε παραπάνω, αυτό που σχεδίασε ήταν να ελαχιστοποιήσει τη μεταφορά δεδομένων σε σχέση με το πλήρες μήνυμα EME. Επιφανειακά αυτό έμοιαζε σαν να πέτυχε καλύτερη ευαισθησία, αλλά τώρα ξέρουμε ότι δεν έγινε πραγματικά έτσι.


Το «Shorthand Message System» έμεινε άθικτο αλλά δεν περιέχει καμία πληροφορία. Είναι απλά δύο τόνοι σε διαφορετική απόσταση μεταξύ τους ώστε να αντιπροσωπεύουν τα RO, RRR και 73. Πολλοί χειριστές απλά κοιτούν την απόσταση των τόνων στον καταρράχτη της οθόνης τους εξετάζοντας τα ίχνη ώστε να καθορίσουν εάν ένα QSO είναι πλήρες. Δεν υπάρχει καμία πρόκληση στο να λάβουν το signal report πια και ένα QSO που έχει φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, σχεδόν ποτέ δεν αποτυγχάνει.


Μια άλλη επιλογή που εμφανίστηκε στο λογισμικό JT65 ήταν η δυνατότητα να προστεθούν επιπλέον προθέματα DXCC στην εσωτερική βάση δεδομένων. Λόγω του ότι το JT65 περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο ποσό έγκυρων διακριτικών, έχουν σημειωθεί επανειλημμένως περιπτώσεις όπου για παράδειγμα σε DXspedition δεν ήταν δυνατόν ληφθούν τα διακριτικά τους. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, δημιουργήθηκε η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον προθεμάτων, για παράδειγμα "PJ4". Αν και οι δύο χειριστές προσθέσουν αυτό το πρόθεμα, ένα διακριτικό όπως για παράδειγμα το PJ4/PA3CNX θα μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή σωστά. Αλλά με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο απλά στέλνεται μια σημαία που αναφέρει ότι ένα επιπλέον πρόθεμα DXCC έχει ενεργοποιηθεί. Δεν υπάρχει ποτέ οποιαδήποτε αποκωδικοποίηση αυτού του προθέματος και το PJ4 δεν μεταδίδεται πραγματικά.

Έτσι, αν ένας χειριστής προσθέσει το "PJ4" ως επιπλέον πρόθεμα ενώ ό άλλος χειριστής προσθέσει το "ZK2" τότε το λογισμικό σε κάθε πλευρά θα εμφανίσει "PJ4/PA3CNX" ή "ZK2/PA3CNX" ανάλογα με αυτό που του έχουν προσθέσει. Όπως και με το Deep Search, και αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι το πλήρες μήνυμα ποτέ δεν μεταφέρεται και για είναι το QSO έγκυρο θα πρέπει να προστεθεί το σωστό πρόθεμα εκ των προτέρων. Αλλά και πάλι πραγματικά δεν έχει σημασία το τί πληκτρολογείτε αφού ποτέ δεν θα αποκωδικοποιηθεί.

Οι πρώτες εκδόσεις του JT65 Deep Search παρουσίαζαν στον χειριστή ένα πλήθος απο λεγόμενα «αποκωδικοποιημένα» μηνυμάτα EME. Εάν το πρόγραμμα έμενε να παρακολουθεί μία συχνότητα όπου μόνο ο θόρυβος υπήρχε, τότε ήταν επιρρεπής στο να γεμίζει την οθόνη με πληροφορίες από (υποτιθέμενα) QSO ή από (υποθετικούς) σταθμούς που καλούσαν CQ.

Θα μπορούσατε, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και να βρείτε τον εαυτό σας μέσα στα QSO αυτά, κάτι που, φυσικά, έφερε τα πράγματα σε ένα γελοίο επίπεδο. Αλλά στην πραγματικότητα, υπάρχουν μερικοί ραδιοερασιτέχνες εκεί έξω οι οποίοι έχουν λάβει QSL κάρτες για τις επαφές που δεν ήταν τίποτα παραπάνω από σκουπίδια που παράγει ο υπολογιστής. Όλες οι "πληροφορίες" είχαν προήλθε από τη βάση δεδομένων (CALL3.txt) που διανεμήθηκε με το λογισμικό.


Με την πάροδο του χρόνου, πολλές από αυτές τις ψευδείς αποκωδικοποιήσεις έχουν επιτυχώς κατασταλεί από τις αλλαγές σε νεότερες εκδόσεις του προγράμματος και δεν φαίνονται και τόσο συχνά. Ωστόσο, υπήρχαν χειριστές οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για το Deep Search και το γεγονός ότι δεν είχαν κανέναν έλεγχο πάνω στο τι στην πραγματικότητα "λάμβαναν" ή εμφανιζόταν στην οθόνη τους. Πολλοί εξέχοντες χειριστές που είχαν παρασυρθεί από το mode αυτό, ισχυρίστηκαν ότι ποτέ δεν χρησιμοποιούν το Deep Search γιατί, μετά από πρόταση του K1JT, είχαν αδειάσει τη βάση δεδομένων στο σκληρό δίσκο τους. Τίποτε όμως, δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια γιατί μόλις μια κλήση έχει εισαχθεί στο "Το Radio:" κουτί στην οθόνη του προγράμματος, το Deep Search χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία διαδικασία της εικασίας που κάνει. Σε όλες τις εκδόσεις, εκτός από την πολύ πρόσφατη, το Deep Search δεν θα μπορούσε να σβήσει.

To Ελάχιστo QSO
Όπως τώρα καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να συγκριθεί η «επιτυχία» (achievement) ενός QSO που γίνεται μέσω JT65 Deep Search με αυτό που γίνεται είτε σε CW ή σε SSB διαμόρφωση όπου ο χειριστής αποκωδικοποιεί τις πληροφορίες στο σύνολό τους. Εδώ είναι όπου ή άποψή μου διαφέρει από αυτήν των χρηστών JT65 Deep Search και σε αυτήν την άποψη έχω πολλούς υποστηρικτές. Κατά τη γνώμη μας με την αποδοχή του Deep Search QSO σε διαγωνισμούς, για βραβεία και toplists υπονομεύεται η ακεραιότητα ενός QSO και κάνουμε κακό στο χόμπι μας. Αυτό που πραγματικά επιτυγχάνει το Deep Search είναι περισσότερο να μαντέψει έναν αλγόριθμο παρά κάτι άλλο.


Δυστυχώς, λόγω του ότι μόνο λίγοι ραδιοερασιτέχνες έχουν αμφισβητήσει το τι πραγματικά κάνει αυτό το ή ακόμα και διαθέτουν τις γνώσεις για να καταλάβουν την λειτουργία του, οι επαφές που έγιναν με Deep Search είναι προς το παρόν πλήρως συμβατές με CW / SSB QSO για το βραβείο DXCC. Η ARRL εδώ και πολλά χρόνια δέχεται τις ψηφιακές επικοινωνίες JT65 στην ίδια κατηγορία με την CW / SSB, χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες.

Ευτυχώς, υπάρχουν οργανώσεις και awards /toplists /sponsors που δεν δέχονται Deep Search επαφές αυτή τη στιγμή. Έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το «επίτευγμα» (achievement) δεν έχει καμία σχέση με το QSO το οποίο γίνεται με πιο παραδοσιακούς τρόπους.


Πολλοί λοιπόν με ρωτάνε με κάθε ειλικρίνεια, γιατί αυτό το αμφιλεγόμενο θέμα είναι τόσο σημαντικό ώστε να το συζητάμε; Χρησιμοποιώντας μερικά παραδείγματα, θα παρουσιάσω τη λειτουργικότητα του Deep Search και θα τονίσω κάποιες ελάχιστες έννοιες για τα QSO τα οποία δείξουν προς τα πού πάμε όταν κάνουμε τέτοιες επιλογές (deep search).

Η βάση Δεδομένων του Deep Search
Με βοήθεια από μερικές φωτογραφίες, θα καταδείξω πως λειτουργεί το Deep Search και πώς χρησιμοποιούνται οι καταχωρήσεις της βάσης δεδομένων ώστε να παραχθούν και να προβληθούν στην οθόνη κείμενα τα οποία το λογισμικό ισχυρίζεται ότι λαμβάνει μέσω του πομποδέκτη. Για βοήθεια, έχω κατεβάσει τα αρχεία από το tutorial του WSJT. Τα αρχεία αυτά παράγονται και καταγράφονται μέσω ΕΜΕ από ίδιο τον K1JT. Κατά την εκτέλεση αυτών των δοκιμών, έχω εγκαταστήσει και χρησιμοποιώ τα αρχεία σύμφωνα με τις οδηγίες του. Το λογισμικό έχει επίσης εγκατασταθεί σύμφωνα με το tutorial. Χρησιμοποιείται η τελευταία (όταν γραφόταν αυτό το άρθρο) έκδοση του WSJT (ver 5.9.7).


Η πρώτη εικόνα δείχνει την αποκωδικοποίηση των δύο σταθμών στο ίδιο αρχείο, και αναπαριστά το "QSO" μεταξύ K1JT και DL7UA και SP6GWB αντίστοιχα. Τα διακριτικά και τα locator όλων βρίσκονται στη βάση δεδομένων (CALL3.txt) που έρχεται με το πρόγραμμα. Μπορούμε να δούμε το διακριτικό SP6GWB στην πρώτη σειρά στην βάση δεδομένων.



Το λογισμικό αποκωδικοποιεί το μήνυμα όπως παρακάτω και αναγνωρίζει τον SP6GWB και το locator JO80 από την βάση δεδομένων.











Τώρα τροποποιούμε την βάση δεδομένων αλλάζοντας το SP6GWB σε SP6GWBluff για να δούμε τι θα αποκωδικοποιήσει το λογισμικό (δείτε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων)

Αυτό λοιπόν παρακάτω είναι το αποτέλεσμα του ίδιου αρχείου (κοιτάξτε την τελευταία γραμμή του παράθυρου στο οποίο φαίνεται το κείμενο)

Το λογισμικό παράγει ένα εντελώς ψευδές διακριτικό, βασισμένο εξ ολοκλήρου στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων. Η αποκωδικοποίηση επιτυγχάνεται με μια αυθεντική καταγραφή ενός JT65 Deep Search EME QSO, που πραγματοποιήθηκε στο schack του K1JT. Μπορούμε να αντιληφθούμε ότι δεν είναι τα ραδιοσήματα τα οποία το λογισμικό αποκωδικοποιεί. Έχει να κάνει με τη χρήση των δεδομένων στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή και την διαδικασία μιας εικασίας. ..


Περαιτέρω Ελαχιστοποίηση ..
Γίνεται φανερό ότι αν κάποιος θέλει να αναπτύξει ένα λογισμικό που θα έχει καλύτερες επιδόσεις από το Deep Search, θα πρέπει να ελαχιστοποιησεί την μεταφορά δεδομένων ακόμα περισσότερο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα επίπεδο όπου ο όγκος των δεδομένων που μεταφέρονται είναι ίσος με τη λήψη ενός χαρακτήρα ή ακόμη και λιγότερο σε ένα μόνο διακριτικό κλήσης (callsign). Σύμφωνα με το γεγονός ότι ένα Deep Search QSO σήμερα πληρεί τις προϋποθέσεις για τα βραβεία DXCC, και toplists, η μεταφορά ενός και μόνο χαρακτήρα (ή και λιγότερο) θα πρέπει επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτά τα βραβεία. Αν το αρνηθούμε αυτό θα ήταν σαν να αρνούμαστε το Deep Search.


Δεν πρέπει να γελιόμαστε και να πιστέψουμε ότι αυτό το σενάριο είναι μυθοπλασία. Έχει ήδη συζητηθεί είναι η κατοχύρωση ενός ψηφιακού συμβόλου μέσω του Διαδικτύου - σε πραγματικό χρόνο - που να αντιπροσωπεύει ένα προσωπικό callsign. Ο χειριστής στο άλλο άκρο θα κατοχυρώνει ένα άλλο σύμβολο και αυτά μεταφέρονται μέσω του πομποδέκτη ώστε το QSO να ολοκληρωθεί.


Σίγουρα, μια τέτοια περιορισμένη μεταφορά των δεδομένων δεν μπορεί ποτέ να αποτύχει, αλλά όμως αυτό είναι ένα QSO; Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μία μεταφορά με Deep Search των 10 bit και στην μεταφορά ενός συμβόλου – ας πούμε 4ρων bits- σύμφωνα με την έννοια που μόλις περιγράψαμε; Ούτε στην μία αλλά ούτε στην άλλη περίπτωση δεν μεταφέρεται ένα πλήρες διακριτικό άρα δεν μπορούμε παρά να τα δεχτούμε και τα ονομάσουμε έγκυρα QSO αν δεχόμαστε την λειτουργία του Deep Search! Πού θα τραβήξουμε τη γραμμή;


Ένας ισχυρός υποστηρικτής του WSJT, ο VK7MO δημιουργήσε μια διαδικασία για τη μεταφορά κλήσεων με ένα μόνο χαρακτήρα με το πρόγραμμα WSJT. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματά του:


Call Sign codes: A = Andrew VK5ZUC B = Ray VK4BLK C= Charlie VK3FMD D = Dale VK5DC E= Jim VK3AEF F = Rex VK3OF G = Ron VK5AKJ H = Dave VK2AWD

Είμαι βέβαιος ότι η πλειοψηφία των ραδιοερασιτεχνών θα συμφωνήσει μαζί μου όταν λέω ότι αυτό δεν αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προοπτική για τη μελλοντική ανάπτυξη του χόμπι μας. Και όμως είναι ήδη μια πραγματικότητα. Όπως μπορούμε να δούμε, η όλη προσπάθεια είναι σχετική με την ελαχιστοποίηση της ανάγκης για εκπομπή. Αλλά για εμένα, η εκπομπή αποτελεί το βασικό θεμέλιο του χόμπι μας και ξέρω ότι δεν είμαι ο μόνος που έχει αυτήν την πεποίθηση. Μπορούμε να έχουμε QSO με τη χρήση CW, SSB, RTTY, PSK31 ή κάποιο άλλο μέσο, ​​αλλά η εκπομπή θα πρέπει να είναι αυτό που μεταφέρει τις πληροφορίες. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι μπορούν να «ακούσουν», όταν η διάδοση το επιτρέπει. Και το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούν να «ακούσουν» προωθεί την κατανόηση του τι συμβαίνει και πιθανόν να τους ενθαρρύνει να πετύχουν το QSO ή να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τον δικό τους σταθμό. Αυτό ακριβώς που ελκύει τους VHF'ers και DX'ers.

-Θα μπορούσε κάποιος να παρακολουθεί ένα QSO μεταξύ δύο σταθμών, όταν τα σήματα στο δέκτη είναι στο επίπεδο S / N όπου το Deep Search ενεργοποιείται;
Η απάντηση είναι ΟΧΙ, όχι χωρίς να κάνουν ορισμένα πράγματα πρώτα. Για να επιτευχθεί μια αποκωδικοποίηση με Deep Search (διαδικασία εικασίας) τόσο τα διακριτικά όσο και τα locator πρέπει να πληκτρολογήσουν σωστά στο λογισμικό, από τον χειριστή. Δηλαδή, ένα από τα διακριτικά πρέπει να εγγραφεί στο "Μy Call ". Χωρίς αυτό δεν θα υπάρξει καμία αποκωδικοποίηση. Εάν μέρος των πληροφοριών του QSO είναι άγνωστο, ο σταθμός που παρακολουθεί το QSO δεν θα αποκωδικοποιήσει τίποτα.

-Είναι τα πάντα σε σχέση με το JT65 αρνητικά;
Φυσικά και όχι! Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες και έξυπνες λύσεις για τις ψηφιακές επικοινωνίες μέσα στο λογισμικό αυτό. Είναι πολύ δημοφιλές και έχει δημιουργήσει μεγάλη δραστηριότητα στον τομέα των συχνοτήτων όπου χρησιμοποιείται σε σύγκριση με την «ησυχία» που υπήρχε λίγα χρόνια πριν.


Και όταν τα επίπεδα σήματος είναι τέτοια όπου ένας χειριστής CW κατορθώνει να επιτυγχάνει ενα QSO, ένα εντελώς διαφορετικό module κάνει την αποκωδικοποίηση σε JT65. Το module αυτό λέγεται KV (Koetter-Vardy) και χρησιμοποιεί τα overhead στοιχεία του μηνύματος των 72 bits για να αναδημιουργήσει τα δεδομένα που λείπουν. To module KV είτε αποτυγχάνει εντελώς να αποκωδικοποιήσει το μήνυμα είτε τα καταφέρνει και εκτυπώνει το 100% σωστό μήνυμα στην οθόνη του υπολογιστή. Και πάλι, τώρα μιλάμε για επίπεδα σήματος στα οποία χειριστής μπορεί να ακούσει τους τόνους FSK στο μεγάφωνο ή τα ακουστικά και έτσι δεν υπάρχει σκάψιμο μέσα στο θόρυβο.


Το JT65 έχει πρόσφατα γίνει πολύ δημοφιλές στα HF, όπου είναι κυρίως το module KV το οποίο κάνει την αποκωδικοποίηση. Τα προβλήματα με την εξάρτηση από μια βάση δεδομένων δεν υπάρχει με τον ίδιο τρόπο στα HF όπως στα VHF / UHF EME.

Το μέλλον
Όλοι όσοι με έχουν ακολουθήσει μέχρι στιγμής, έχουν καταλάβει ότι η κριτική στο Deep Search έχει να κάνει με το πώς χαρακτηρίζουμε και καθορίζουμε ένα QSO. Και κυρίως στο EME, όπου υπάρχει μια καλά καθορισμένη διαδικασία η οποία ορίζει σαφώς τι πρέπει να εκπεμφθεί και ληφθεί ώστε το QSO να ονομάζεται έγκυρο.


Αλλά αυτό το άρθρο είναι επίσης για υπάρξει συζήτηση με μια μεγαλύτερη ομάδα από ραδιοερασιτέχνες για το κατά πόσο θα πρέπει να δεχθούμε ότι μια ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών κατά την οποία δεν μεταφέρεται ένα πλήρες διακριτικό μπορεί να χαρακτηριστεί ως QSO; Στην περίπτωση του Deep Search μιλάμε για μεταβίβαση ισοδύναμη με δύο χαρακτήρες, οπότε με την ίδια λογική γιατί να μην μπορούμε να τραβήξουμε τη διαχωριστική γραμμή στο μισό χαρακτήρα ώστε να έχουμε ένα πλήρες και έγκυρο ψηφιακό QSO;


Το γεγονός ότι κανένας άλλος ραδιοερασιτεχνης δεν μπορεί να ακούσει αυτά τα QSO και να καταλάβει τι συμβαίνει αν δεν έχει στην κατοχή του τον πίνακα κωδικών δεν θα πρέπει να είναι θέμα, έτσι δεν είναι; Η QSL κάρτα τελικά θα δείξει τι συνέβη, όταν ο ελεγκτής του DXCC την πάρει για έγκριση.


Εκτιμώ ότι όλα τα επιτεύγματα, όπως τα ρεκόρ απόστασης μέσω tropo ή τα DXCC βραβεία που έγιναν με χρήση CW / SSB είναι πράγματι αδύνατο να συγκριθούν με τα QSO που γίνονται με τη χρήση ψηφιακών μέσων όπως JT65. Το γεγονός ότι Deep Search QSO έχουν σήμερα το ίδιο καθεστώς με τους παραδοσιακούς τρόπους επίτευξης DXCC είναι κάτι που το βρίσκω εντελώς γελοίο. Ο αριθμός βραβείων DXCC χορηγούνται στα 144 MHz έχει «εκτοξευτεί» μετά την έναρξη του Deep Search. Αυτό είναι φυσικά ωραίο για τους χειριστές που θέλουν να έχουν ένα τέτοιο βραβείο, αλλά δεν μπορούν να συγκριθούν με προηγούμενα επιτεύγματα, με παραδοσιακούς τρόπους.

Η αναγνώριση των παραπάνω διαφορών και ο διαχωρισμός τους σε διαφορετικές κατηγορίες είναι όντως και αναγκαία και δικαιολογημένη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε από τι αποτελείται ένα ψηφιακό QSO! Ολοένα και περισσότερο φαίνεται να είναι μια λιγότερο ασύρματη επικοινωνία RF κάτι το οποίο κατά την άποψή μου λάθος για το χόμπι μας. Μου αρέσει η ραδιοεπικοινωνία και αισθάνομαι ότι το QSO μας θα πρέπει να γίνει μέσω των ραδιοκυμάτων. Αν συνεχίσουμε να επιτρέπουμε στον υπολογιστή να αποφασίζει για το πόσο –λίγα- στοιχεία θα λαμβάνονται ώστε να μαντεύει το τι λείπει και να το συμπληρώνει μόνο του καταργώντας τον χειριστή, τότε βαδίζουμε σε λάθος κατεύθυνση. Το QSO θα πρέπει να έχει να κάνει με την επιδεξιότητα, την κρίση και την προσωπική ακεραιότητα.


Οδηγούμαστε σε ένα φαύλο κύκλο όπου οι κώδικες και οι βάσεις δεδομένων θα είναι τα υποχρεωτικά για το QSO, αντί για τα διακριτικά και τα reports. Και οι σταθμοί που κάνουν ακρόαση θα πρέπει να συνδεθούν με την αντίστοιχη βάση δεδομένων αλλιώς δεν θα έχουν καμία πιθανότητα κατανόησης του τι συμβαίνει.
Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό με το Deep Search. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτή η βάση δεδομένων διανέμεται με το λογισμικό και είναι αποθηκευμένη στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή αντί να είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο.


Φυσικά, θα πρέπει να συνεχίσουμε την ανάπτυξη νέων λύσεων λογισμικού και να αφήσουμε νέες σκέψεις και ιδέες να ευδοκιμήσουν για το πώς να γίνεται η χρήση του υπολογιστή για να λάβουμε τα αδύναμα σήματα στο θόρυβο. Θα ήθελα πραγματικά να δοκιμάσετε ένα λογισμικό που μπορεί να βρει δύο εντελώς άγνωστα διακριτικά και signal report σε S / N -27 ή χαμηλότερο, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο!
Διότι μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ραδιοερασιτέχνικό λογισμικό το οποίο να είναι σε θέση να το κάνει, ανεξάρτητα από το αν ο εφευρέτης του JT65 λέει ότι το λογισμικό του μπορεί. Αυτό είναι μόνο μάρκετινγκ και τίποτα άλλο!
73 de Peter SM2CEW

(Το συγκεκριμένο άρθρο πρωτοδημοσιεύτηκε στο σουηδικό περιοδικό QTC, τον Νοέμβριο του 2007...)

116 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

όχι?

Ανώνυμος είπε...

Ο Χ Ι !

Ανώνυμος είπε...

ναι;

Ανώνυμος είπε...

μπαααα.

takis perreas είπε...

Είμαι της γνώμης ότι ο Joe Taylor K1JT έχει καβαλήσει το καλάμι χωρίς να το έχει ξεσκονίσει!
Η μισή ευθύνη βέβαια είναι δική μας όταν αποδεχτήκαμε ένα πρόγραμμα το οποίο υπόσχεται να ακούει μέσα στον θόρυβο και στο παράσιτο(!) ότι δεν ακούμε εμείς οι ραδιοερασιτέχνες.
Κι εμείς το πιστέψαμε, ίσως γιατί βόλευε.
Με την έλλειψη του τεχνικού υπόβαθρου και την αθρόα έως σορηδών προσέλευση νέων ραδιοερασιτεχνών(και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα), το ζητούμενο είναι Η ΕΠΑΦΗ!
Με τον οποιοδήποτε τρόπο!
Αν δε βάζει στο ταμείο χρήμα, είναι ακόμα καλύτερα.
Το AX25 ήταν η βάση για την μετεξέλιξη σε APRS, σε Echolink, D-Star και πάει λέγοντας.
Δεν μας ενδιαφέρει ή κατασκευή, δεν μας ενδιαφέρει ή επαφή.
Το ζητούμενο, λανθασμένα, είναι η απόλυτη ευκολία της κουβέντας!
Να οδηγούμε το αυτοκίνητο και με το φορητό να μιλάμε με την άλλη άκρη της γης με έναν γνωστό μας “ραδιοερασιτέχνη”.
Γιατί δεν τον παίρνουμε άραγε στο τηλέφωνο.
Θα έχει μια ιδιωτικότητα με αυτόν τον τρόπο η επαφή μας!
Χαρακτηρίστε με “δεινόσαυρο” ή ότι άλλο σας κάνει κέφι αλλά για μένα ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣ είναι ο χειριστής, το κλειδί ή το μικρόφωνο, ο Π/Δ, το κύκλωμα προσαρμογής και η γραμμή μεταφοράς με την κεραία.
Ενσύρματη σύνδεση, μόνο αυτής της πρίζας και αυτή όχι πάντα!
Δέχομαι τους SDR Π/Δ γιατί αν και ένα μέρος του πομποδέκτη χρησιμοποιεί Η/Υγια την επεξεργασία της Μέσης και Ακουστικής Συχνότητος, το RF κύκλωμα του Π/Δ είμαι εμπρός μας και είναι απτό και προσβάσιμο.
Αν λοιπόν όλοι αυτοί οι θειασώτες της ήσσονος προσπάθειας, οι τσαμπατζήδες κατά το κοινώς λεγόμενο, θέλουν με το “τίποτα” να καρπώνονται βραβεία, ας συνδέσουν έναν έγχρωμο εκτυπωτή στον υπολογιστή τους και ας τυπώνουν εικονίτσες.
Στα δικά μου τα μάτια δεν θα αξίζουν, ούτε το μελάνι που χρησιμοποίησαν!

Πολλή καλή δουλειά στην παρουσίαση του SV1OAA. Μπράβο!

sv8gke είπε...

Κώστα tnx για τον χρόνο που αφιέρωσες.

SP6GWBluff...όλα τα λεφτά!!

Ανώνυμος είπε...

Με αυτές τις αντιδρασεις σε κάθε τι καινούριο θα γυρίσουμε στην εποχη των σπηλαίων.

2Μδης είπε...

Μια χαρά θα είναι! Πάω να βάλω τη λεοντή μου!!!

Ανώνυμος είπε...

σορρυ κιολας αλλα η τεχνολογια SDR που εμπλεκεται με το JT?

2Μδης είπε...

Μήτσο?!!

Γκιώνης είπε...

Παιδιά δυο αρθρα του ΟΑΑ μέσα σε δεκα μέρες και δύο σχόλια του 6146 και έχεις να διαβάσεις για όλο το χρόνο. Παντως Κωστα οφείλω να ομολογίσω οτι γράφεις δόκιμα και με χαρά περιμένω σύντομα το πρώτο σου βιβλίο.
Καλη συνέχεια σε όλους.

Γκιώνης

ΥΓ Αυτη η γραβατα δεν αντεχεται με τιποτα λέω να τι βγάλω.

Ανώνυμος είπε...

παρακαλω?

F/SV1NZX Alex είπε...

Ετσι για να υπαρχουν αντιδρασεις κ απο τις δυο πλευρες εναποθετω σχολιο απο το μπλογκ του σουηδου και ο καθενας μπορει να πει την αποψη του.

"The JT65 protocol is not hopeless for random operation, it can be done. But when you use the cheating Deep Search option (and most EGO's do), you need to know who is calling to make the program work because full calls are never exchanged." <-- Το δευτερο κομματι το αφαιρω αλλα κραταω το πρωτο κομματι απο το μπλογκ:

http://blog.sm2cew.com/#post47

Κοινως εχουμε μια αποδοχη απο τον Peter οτι γινεται random QSO με προτοκολλο JT. Απο κει και περα, ο καθενας μπορει να κανει οτι θελει.. Αμα θες να κλεψεις, κλεβεις και στο CW και στα ψηφιακα.. Αμα ξερεις, μπορεις και δεν ειναι δυσκολο να το κανεις σε ολα τα mode πλυν SSB που απαραιτητα χρειαζεσαι τη φωνη σου :) Εξαλλου οσο ο Peter οσο και ο Joe εχουν καβαλησει καλαμια - ο καθενας για τους δικους τους λογους (εχει κερδισει και Nobel για την δουλεια του στις επιστημες - http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_Jr. γι'αυτους που δεν γνωριζουν - δεν λεω οτι o Joe ειναι θεος αλλα ουτε ο Peter ειναι ο βασιλιας..)

Φιλια απο την Γαλλια

73

F/SV1NZX Alex είπε...

Για να προσθεσω - το σχολιο του Peter για το JT αναρτθηθκε στις 7 Φεβ 2010 για το randomisation του JT.

73

Ανώνυμος είπε...

Καλά παράγουν και άλλοι λογισμικό εκτός απο τον Σκυφτούλη?

Γκιώνης είπε...

Οποιοσδήποτε ραδιοερασιτέχνης χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε λόγο ηλεκτρονικό υπολογιστή απλά δεν ειναι ραδιοερασιτέχνης. Απλα πράματα. Για να τελειώνουμε κάπως γιατι καπου βαριέμαι.
DX Summit,hamdelux,orbit,sdr
PSK
FSK
RTTY,
version 1.5.3, 1.5.8,1.5.9 και πρόσεχε γιατι θα σου καει ο δίσκος όταν κατεβάσεις τη νεα έκδοση,
modulations και όλα τα άλλα ειναι απλα για να λέμε ότι κάνουμε επαφές. Επίσης ο ραδιοερασιτέχνης θεωρρώ οτι δεν χρειάζεται acrobat reader για μπορέσει να τυπώσει τα pdf βραβεία. Ολα αυτά και ακόμα πιο πολλά τα θεωρρώ γελοία. Δεν λέω οτι δεν ασχολούμε απλά δεν ειναι ραδιοερασιτεχνισμός.Hacker μπορω να γίνω. Οι επαφες αυτές δεν θεωρούνται επαφές. Καλύτερα να πανε όλοι στο Facebook να τελειώνουμε. Ειμαι κάθετος και εγκάθετος.
Σας ζητάω χιλια συγνώμη προκαταβολικά.

Γκιώνης

ΥΓ ΜΠΟΥΥΟΥΟΥΟΥΡΛΟΤΟ

Ανώνυμος είπε...

Τι βλήμα ίσε ρε Γκιώνη

Γκιώνης είπε...

Εσυ, ο πομποδεκτης, η κεραία σου (καθετη,οριζόντια, με τουνα,με ροτορα,χωρίς,με καμπλερ)και το χειριστήριο. Αυτά. Ολα τα άλλα σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και οι οποίες δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με το ράδιο. Σαν μοντέρνοι νεοι που είμαστε σίγουρα θα ασχοληθούμε και σίγουρα θα κανουμε συζητήσεις και ρυθμίσεις αλλα μέχρι εκεί. Δεν δέχομαι οτι μια επαφή μεσω echolink ότι ειναι ραδιοερασιτεχνική επαφή όπως και η οργάνωση και αποστολή ψηφιακών βραβείων ότι αποτελεί πρωτεύουσα ραδιοερασιτεχνικη δραστηριότητα. Καλο ειναι και το DX μέσω facebook αλλα μη τρελαθούμε κιόλας.

Και παλι χιλια συγνώμη.

Γκιώνης

ΥΓ ΠΩ ΠΩ?

Ανώνυμος είπε...

μητσο με συγχωρεις αλλα εχεις μπλεξει τη βουρτσα με τη μπ...
sv1jgw

Γκιώνης είπε...

29 Νοεμβρίου 2011 11:26 μ.μ.

Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και για το διάλογο που μπορείς και αναπτήσεις. Σε κατι καφρους σαν και εσενα αναφέρομαι.


Γκιώνης

Γκιώνης είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Γκιώνης είπε...

Δημήτρη
Δε με πειράζει.
Καπου στη μεση υπάρχει μια αλήθεια.Δυστυχώς μαζι τσακωθήκαμε και ειμαι σιγουρος οτι θα ξαναμανατσακωθούμε. Δεν ντρέπομαι όμως να εκφραστώ δημόσια.


Γκιώνης

Ανώνυμος είπε...

Pοτε τσακωθηκαμε? καινουργιο ειναι αυτο?

Γκιώνης είπε...

Μήτσε στα εχω ξαναπεί αυτά και σέβομαι που επιμένεις. Αυτο θεωρρώ τσακωμό. Το ξερεις οτι σε αγαπάω.Εισαι ψηφιακός τι να κάνουμε.

Γκιώνης

Γκιώνης είπε...

"ψηφιακού QSO"

Για να μη τρελαθούμε κι όλας.


Γκιώνης

Ανώνυμος είπε...

μήτσο, δεν ειμαι ψηφιακός και μη κολας ταμπέλες έτσι εύκολα. Οχι οτι το θεωρω κακο. εγω λεω οτι αρεσει στον καθενα αρκει να μην παραβιαζει την ελευθερια του αλλου οπως λεει και ο SV3AUW που ομως μερικες φορες δε το κραταει..

αν δεις το logbook μου θα δεις
3000+ Sat QSO σε ΦΩΝΗ
64 VHF terestial QSO απο αυτα τα 18 μονο ειναι εκτος ελλάδος
2 UHF EME QSO ME JT65 ME DEEP SEARCH

στα HF εχω μoλις 48 psk qso
14 HF JT (στα HF δεν εχει Deep Search και Database)
καμμια 300αρια SSB και 10 CW απο τα οποια τα 5 τα φειλω στην υπομονη της Βικυς και τα αλλα 5 στη βοηθεια του PC
Οπως βλεπεις λοιπον SSB ειναι τα πιο πολλα QSO και μαλιστα σε συντριπτικη πλειοψηφια.

Εσυ ομως ρε φιλε μπλεκεις PSK JT το ORBITRON που δινει τις τροχιες το δορυφορων, Το SDR που ειναι ενας πομποδεκτης που απλα καποιες βαθμιδες του εχουν αντικατασταθει απο τα A/D & D/A Converters μιας kαρτας ηχου, με τα ψηφιακα Modes. Κανονικος πομπδεκτης ειναι μητσομ που βγαζει κανονικα τη φωνουλα σου διαμορφωνοντας RF. δεν εχει σχεση με ιντερνετ FB κτλ. δε μπορω να καταλαβω πως τα ανακατευετε ολα μαζι.. πραγματικα.

τι να πω...ορισμενες φορες ειστε σκετη απογοητευση

sv1jgw

Γκιώνης είπε...

Για να γραφεις εσυ τεσσερους παραγράφους μάλλον καλά τα λεώ.

Γκιώνης

Ανώνυμος είπε...

Αν και δεν την γουστάρω σαν χαρακτήρα, η KBS εδώ με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο:

"Και μην ξεχνάτε: ο Ραδιοερασιτεχνισμός δεν είναι χόμπυ, αλλά μια συλλογή από επιμέρους διαφορετικά χόμπυ. Δεν γίνεται σε όλους να μας αρέσουν τα ίδια πράγματα και κυρίως δεν μπορούμε να επιβάλλουμε με το στανιό αυτά που διασκεδάζουν εμάς στους άλλους."

Ο καθένας όπως τη βρίσκει.
Τώρα, ποιός θεωρεί ποιόν Ραδιοερασιτέχνη και τι αξία έχει στα μάτια κάποιου, η ραδιοερασιτεχνική δραστηριότητα κάποιου άλλου, αυτό είναι εντελώς υποκειμενικό.

SV1

F/SV1NZX Alex είπε...

ΟΑΑ εγω στο'πα το μεσημερι..
Προσεχε.. και φωναξε πυροσβεστικη :)
Τα αλλα, απο κοντα σε 1 μηνα

73

takis perreas είπε...

Δημήτριε SV1JGW, θέλεις να μου πεις πότε "το κρατάω" και πότε "όχι"?
Και τί είναι αυτό τέλος πάντων?
Αν διάβασες καλά η δική μου ένσταση είναι ο "ραδιοερασιτεχνισμός" μέσω internet.
Δεν διαφωνώ στην ύπαρξη υπολογιστή και ούτε έχω την απαίτηση να κάνει κάποιος SSTV σήμερα και χρησιμοποιεί ως απεικόνιση, λυχνία ραντάρ!!!
Η προσωπική μου διαφωνία την οποία εκφράζω είναι θεωρία της ήσσονος προσπάθειας.
5-9, 5-9, πες μου το χαρακτηριστικό γατί δεν το καταλαβαίνω?!
Ή ψάξε ρε Deep Search να μου βρεις ένα QSO για να συμπληρώσω το EME DXCC!!!
Σε όλα αυτά είμαι ριζικά αντίθετος και δεν έχω σε καμία ραδιοερασιτεχνική υπόληψη αυτούς που τα κάνουν.
Τα "συμφέροντα" έχουν μετατρέψει τον ραδιερασιτεχνισμό σε καταναλωτισμό.
"Νέα" μηχανήματα για "νέες" τεχνολογίες με ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΣΕΠΕΣ και με ΜΙΚΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ!
Ευχαριστώ δεν θα πάρω!

sv8gke είπε...

Παρακολουθώ με ενδιαφέρον!!

Γκιώνη για να μην αδικούμε και τον Βασιλιά το άρθρο είναι του Σουηδού, ο Κώστας μπήκε στον κόπο να το μεταφράσει για εμάς τους βλάχους και τον ευχαριστούμε!!

Ανώνυμος είπε...

ΠΑναγιώτη απλα θυμίζω οτι πλην της FLEX όλα τα άλλα SDR είναι κιτάκια χαμηλού κόστους... και δεν απευθυνονται σε μεγαλες τσεπες.
το δικο μου στοιχησε συνολικα οσο ενα 857 με τις παλαιες τιμες προ τσουναμι

sv8gke είπε...

Κώστα SV1OAA, wellcome to the club!!

Να είχαν το θάρρος να σε ονομάσουν κιόλας..

...να έβρισκες και εσύ το θάρρος να ζητήσεις το σχέδιο με τους 3 ανακλαστήρες και τον ένα κατευθυντήρα!!

takis perreas είπε...

Δεν διαβάζεις Δημήτριε!

"...Δέχομαι τους SDR Π/Δ γιατί αν και ένα μέρος του πομποδέκτη χρησιμοποιεί Η/Υ για την επεξεργασία της Μέσης και Ακουστικής Συχνότητος, το δε RF κύκλωμα του Π/Δ είμαι εμπρός μας και είναι απτό και προσβάσιμο...

Για τα συστήματα Echolink, D-Star, Deep Search, χτυπά η καμπάνα.
Ή, για παράδειγμα η YAESSU, η οποία ισχυρίζεται ότι "λόγω ατυχούς καθυστέρησης στην παράδοση των FT DX 5000 για την DXpedition στο T32C, έχουμε δανείσει 10 FT450D στα μέλη του T32C σε μία προσπάθεια να σιγουρέψουμε την επιτυχία του ταξιδιού των. Το FT450D έχει ξεπεράσει τις έως τώρα προσδοκίες και έχει διευκολύνει το T32C να κάνει πάνω από 200.000 επαφές μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες"
(due to the unfortunata delay on the delivery of the FT DX 5000 for the T32C DXpedition we have loaned ten of the FT450D to the T32C members in order to secure the success of their trip. The FT450D has so far exceeded expetations and has enable T32C to make over 200,000 contacts in just two weeks.)

Αφού όση επιτυχία και να έχει το FT DX 5000, λίγοι θα το αγοράσουν αφού είναι ακριβό και υπάρχει Παγκόσμια ύφεση, δεν τους ρίχνεις το δόλωμα του FT450D? Γεμάτος είναι ο κόσμος από "ραδιοερασιτεχνικά περιοδικά" να μαλαγρώνουν για να τσιμπάνε τα "ραδιοψάρια"!

Σε όλα αυτά είμαι αντίθετος Δημήτριε. Αν με άκουγες κι αν με διάβαζες δεν θα είχες αυτές τις αμφιβολίες!

SV1NJX είπε...

Συγνώμη, εδώ είναι το blog του 2μήδη? Νομίζω έκανα λάθος διεύθυνση...

Ανώνυμος είπε...

"Εσυ ομως ρε φιλε μπλεκεις PSK JT το ORBITRON που δινει τις τροχιες το δορυφορων, Το SDR που ειναι ενας πομποδεκτης που απλα καποιες βαθμιδες του εχουν αντικατασταθει απο τα A/D & D/A Converters μιας kαρτας ηχου, με τα ψηφιακα Modes. Κανονικος πομπδεκτης ειναι μητσομ που βγαζει κανονικα τη φωνουλα σου διαμορφωνοντας RF. δεν εχει σχεση με ιντερνετ FB κτλ. δε μπορω να καταλαβω πως τα ανακατευετε ολα μαζι.. πραγματικα."

Αφού ρε jgw ξέρεις ότι ο Μητσογκιώνης, έχει τόση σχέση με τον ραδιοερασιτεχνισμό, όση και ο φάντης με το ρετσινόλαδο...
Τι ασχολείσαι...?

Τάκης

Ανώνυμος είπε...

Καλώς τον ΝικηφορΤάκη. Σίγουρα ο Μήτσος έχει περισσότερη σχέση με τπν ραδιοερασιτεχνισμό από τις Μορφούλες οι οποίες δίδασκαν και θεωρία. Πέρασαν και δεν ακούμπησαν

Ανώνυμος είπε...

Ο καθένας όπως μπορεί φιλαράκο..
Η Μορφούλα κάτι κάνει, έστω και αν κατά τη γνώμη σου δεν το κάνει καλά...
Εσύ ραδιοερασιτεχνικά, έχεις να μας δείξεις τίποτα...?
Έστω και ένα award ρε παιδί μου...
Κι ας είναι κι από εκολινκ...

Τάκης

Ανώνυμος είπε...

Και εμείς που νομίζαμε ότι ήταν Ραδιοερασιτέχνες αυτοι που το χρησιμοποιούν αυτό το μοντε .....
Π@π@ριές είναι δηλαδή... και δεν θέλουν να το εξηγήσουν εδώ και χρόνια κάτι εκδότες διαδυκτιακών εντύπων
π.χ. (βγήκα στα 6μ JT και έκανα ευτυχησμένους 7-8 Αμερικάνους ... ε ! ! να μην ξεφτηλίσουμε και το SV? ) τάδε έφη SV---- άντε JT αποκρυγράφησέτο..

Ευχαριστούμε πάντος τον συνάδελφο γιά την πληροφόρηση πραγματικά μας άνοιξε τα μάτια ... σ'ευχαριστούμε φίλε..

Ο Επερχόμενος...

Ανώνυμος είπε...

Ναι "Τάκη". Μαθήματα, Πρακτοριλίκια, VHF καναλάκια, ραδιοερασιτεχνική δεοντολογία με το βρακί στην τσέπη. Το τελευταίο άτομο Νικηφόρε που θα έμπαινα στην διαδικασία να αποδείξω κάτι είσαι εσύ. Προς το παρόν, συνέχισε Νικηφόρε να γράφεις ως Τάκης, ΠειραΤάκης κλπ. Να σε μάθουν κι αυτοί που δεν σε ξέρουν.

Ανώνυμος είπε...

Ότι γουστάρουμε θα κάνουμε φιλαράκο...
Και μαθήματα και πρακτοριλίκια και VHF...
Κοίτα πρώτα τα δικά σου τα χάλια κι άμα σου πέφτουμε βαριοί στο στομάχι, πιές μια σοδίτσα να χωνεψεις...
Ούτως ή άλλως, θα μας τρως στη μάπα για πολύ καιρό ακόμα, θες δεν θες...
Δεν μπορείς να κάνεις και τίποτε άλλο, όσο και να κοπανιέσαι...
Περαστικά σας...

Τάκης

Ανώνυμος είπε...

Σιγά καλή μου μην σπάσεις κανένα νύχι. Φυσικά κάνε ότι θες: μυστικός πράκτορας, πράκτορας ΠΡΟΠΟ, καρατερίστας, πιανίστας, κιουαρπιερ, μποντυμπιλντερ, λαμπάτος πειρατής.. Και μαζί τα μπάζα με το βρακί στην τσέπη ραδιοερασιτεχνικά μαθήματα. Φτιάξε ΝικηφορΤάκη το δικό σου παραμύθι. Κοκοπίκο!
ΥΓ. Εξήγησες στον γκζουτ ότι η φωτογραφία της πενταήμερης στην Κρήτη, δεν είναι ούτε στην Κρήτη, ούτε δική σου, ούτε από πενταήμερη και κυκλοφορεί στο internet; Πήραν χαμπάρι αυτά τα φιλαράκια σου την ψυχασθένεια σου ή ακόμα; Για ακόμη μια φορά θα αλλάξεις παρέες, ε και τι έγινε; Ούτε πρώτη φορά θα είναι, ούτε η τελευταία, συνεχίζουμε με αμείωτο κέφι.

Ανώνυμος είπε...

--Όλα όσα δεν ξέρατε για το JT65-- σε ποιους αναφερέσε;
ασχολείται κανένας ή πρόκειται με το JT;
η όλα αυτά γίνονται για 2-3 άτομα.

Ανώνυμος είπε...

Το παραμύθι μου απ' ότι φαίνεται, έχει γίνει ο εφιάλτης σου...
Δεν ξέρεις πόσο πολύ με διασκεδάζει αυτό...
Συνέχισε να χαλιέσαι, μου φτιάχνεις το κέφι...

Τάκης

Γκιώνης είπε...

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Sv1OAA για την πολύ όμορφη μετάφραση και να τον συγχαρώ για την προσπάθειά του. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τον SV1BJY για τη δημοσίευση και την προσπάθειά του να στηρίζει τετοιες δραστηριότητες. Τελος θα ηθελα να ευχαριστήσω την οικογενειά μου.

Γκιώνης

Γκιώνης είπε...

Καλό μήνα σε όλους.

Γκιώνης

Ανώνυμος είπε...

"Το παραμύθι μου απ' ότι φαίνεται, έχει γίνει ο εφιάλτης σου..."

Η Αμαλία το ξέρει?

Ανώνυμος είπε...

Ο φίλος μας ο Κωστακης ο γκζου, θέλει να πει κάτι αλλά δεν μπορεί να το γράψει. Έκανε λοιπόν θέμα ότι υπάρχουν ψώνια, και δεν τον κατάλαβε κανένας και ρωτάτε δεξιά και αριστερά τι θέλει να πει ο ποιητής.
Ο Κωστάκης λοιπόν αναφέρεται σε μια φωτογραφία από τον μαραθώνιο του BJY. Πίσω σε κάποια βιτρίνα υπάρχει η φράση --η κορυφή ειναι θέμα επιλογής-- πράγμα που ενόχλησε τον Κωστάκη και πίστεψε ότι ήρθε η στιγμή του. Δεν του κόβει και πολύ και το αποτέλεσμα είναι το σχόλιο που έκανε το οποίο ενοείται δεν κατάλαβε κανένας. Αν δεν έκανα παρέα και δεν το συζητάγαμε ούτε εγώ θα το καταλάβαινα. Μιλάμε για αστροπελέκι.
Αυτά, για να μην γίνει αιτία μια βλακεία του για καινούριες αλληλοεπιθέσεις.

Ο ίσως

Ανώνυμος είπε...

Νάσαι καλά ρε φίλε..

Ο Τάχα μου!

2Μδης είπε...

Όταν κάποιον δεν τον καταλαβαίνουν καθόλου τι θέλει να πει, δυο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν:

Ή είναι πολύ έξυπνος με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί εξελιγμένη σκέψη...

Ή είναι εντελώς βλάκας!

Βέβαια υπάρχουν και νούμερα που απλά θέλουν να επιβεβαιώσουν τον τίτλο τους... Και το καταφέρνουν!

sv8gke είπε...

Εξελιγμένη σκέψη;;

Εμείς αλλιώς το λέμε στο χωριό μου..

Ανώνυμος είπε...

για τον ανεπιθυμητο μιλατε?

Ανώνυμος είπε...

http://blog.sm2cew.com/#home
συμφωνώ μόνο με το μοτό του κυρίου! hihi

Ανώνυμος είπε...

cw=king! σαν να δεινοσαυρίζει κομματάκι.
6146

sv8gke είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
sv8gke είπε...

Ναι έπρεπε τo KING να το βάλει με κεφαλαία!!

2Μδης είπε...

Μόνο αυτό; Και το CW με μικρά το έχει!!!

Ανώνυμος είπε...

σα δε ντρεπεται!

Ανώνυμος είπε...

Θέλω να διευκρινίσω τα εξής:

-Το άρθρο μιλάει κατά βάση για την λειτουργία Deep Search του προγράμματος JT65, ας μην το ξεχνάμε.
-Δεν είναι δίκαιο να κατηγορούνται όλα «τα ψηφιακά» για την «παράτυπη» ίσως λειτουργία ενός και μόνο προγράμματος.
-Σίγουρα δεν έκατσα να το μεταφράσω για 2 – 3 άτομα όπως κάποιος έγραψε. Κατά την γνώμη μου το άρθρο αυτό έχει ενδιαφέρον για όλους τους ραδιοερασιτέχνες. Αν ήθελα να απευθυνθώ σε 2-3 άτομα, θα το έκανα προσωπικά στους ίδιους.

Και κάτι γενικό:

Αυτό το blog το διαβάζουν 100δες συνάδελφοι, οι οποίοι επιλέγουν να μην γράφουν παρά μόνο διαβάζουν. Μάλλον είναι το blog με τις περισσότερες αναγνώσεις στον χώρο των VHF και άνω. Οφείλουμε λοιπόν να το βελτιώνουμε και να το αναβαθμίζουμε ως χώρο έκφρασης και προβληματισμού (για το hobby μας) και όχι ως χώρο προσωπικής διαμάχης.

Κατά την γνώμη μου, εποικοδομητικό είναι να δεχόμαστε την γνώμη και τα πιστεύω του άλλου χωρίς άγαρμπες εκφράσεις οι οποίες και δεν ωφελούν σε τίποτε αλλά και υποβιβάζουν τον συγγραφέα τους. Δεν λέω ότι δεν είναι δόκιμο να εκφράζονται αντίθετες απόψεις. Αντίθετα είναι απαραίτητο, ώστε να υπάρχει και διάλογος αλλά και προβληματισμός. Όμως σε όλες τις απόψεις είναι απαραίτητη η τεκμηρίωση, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να βγάζει κάποιο συμπέρασμα και στο τέλος της ανάγνωσης να μην θεωρεί ότι έχασε άσκοπα τον χρόνο του.

Γιάννη ευχαριστώ και πάλι για την φιλοξενία.


Κώστας
ΟΑΑ

Ανώνυμος είπε...

"Δεν είναι δίκαιο να κατηγορούνται όλα «τα ψηφιακά» για την «παράτυπη» ίσως λειτουργία ενός και μόνο προγράμματος"
Σωστό.
Η λέξη "κατηγορούνται" χρήζει διευκρίνησης. Αφορά άπόψεις ραδιοερασιτεχνών γενικά ή συμφωνούν κάποιες εθνικές ενώσεις (σωματεία μέλη της IARU); Αν γνωρίζει κάποιος ας μας ενημερώσει.
Η τρέχουσα έκδοση του jt65 επιτρέπει την πλήρη απομώνοση του d.s.;
Παλιά κυκλοφορούσε μία απάντηση του Taylor αλλά πλέον δεν την βρίσκω τουλάχιστον στη σελίδα του. Αν κάποιος ξέρει κάτι ας δώσει το λινκ.
6146

2Μδης είπε...

Στο 144,300 καλεί ο SX100A

όσοι πιστοί.....

Ανώνυμος είπε...

Οι άλλοι 99 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ???

2Μδης είπε...

...και στα 10μ στο 28,350 usb o sx100a...

takis perreas είπε...

6146,λαμπάτε μου σχολιασή(!), και τα "ψηφιακά" χρειάζονται αποσαφήνιση.
Είναι άλλο πράγμα το PSK, για παράδειγμα, με το οποίο δεν υπάρχει λόγος διαφωνίας αφού πρόκειται για μια συγχρονισμένη εναλλαγή δύο τόνων τους οποίους σίγουρα τους ΑΚΟΥΣ και η εκπομπή των και η αποκωδικοποίησή των είναι εφικτή.
Πράγμα που δεν μπορώ να πω για το D-Star το οποίο και συγκεκριμένο μηχάνημα θέλει(συγκεκριμένης εταιρίας) αλλά και δεν είναι δυνατή η αποκωδικοποίησή του χωρίς την αγορά αποκωδικοποιητή.
ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ (αλλά όχι με την φιλοσοφία του εύκολου πλουτισμού εις βάρος των ραδιο/καταναλωτών).
Για το δε Echolink, η άποψή μου είναι, ότι δεν είναι τίποτα άλλο από ένα "ραδιοερασιτεχνικό" Skype.

Πραγματικά χρειάζεται αποσαφήνιση και πιστεύω ότι συμφωνείς με αυτό!

Ανώνυμος είπε...

"Δεν είναι δίκαιο να κατηγορούνται όλα «τα ψηφιακά» για την «παράτυπη» ίσως λειτουργία ενός και μόνο προγράμματος"

Με τον όρο "ψηφιακά" εννοώ όλα αυτά που χρειάζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή για να λειτουργήσουν (psk, rtty, ros, κλπ.). Τον χρησιμοποιώ μάλλον γενικευμένα τον όρο αλλά νομίζω γίνεται πιο εύκολα κατανοητό έτσι.

Στην «παράτυπη» λειτουργία αναφέρεται το άρθρο το οποίο σχολιάζουμε. Συνειδητά χρησιμοποιώ την λέξη «ίσως» διότι όπως αναφέρω στην αρχή, υπάρχει αντίλογος. Δεν γνωρίζω την θέση της IARU πάνω στο θέμα του Deep Search. Γνωρίζω ότι η ARRL δέχεται τις JT65 επαφές για τα DXCC αλλά δεν γνωρίζω αν υπάρχει διευκρίνιση για το αν το Deep Search πρέπει (έστω θεωρητικά) να είναι απενεργοποιημένο ή όχι κατά την διάρκεια των επαφών. Αν κάποιος το γνωρίζει ας μας ενημερώσει.

Το τί ταιριάζει στον κάθε χρήστη, μικρόφωνο, χειριστήριο Morse, πληκτρολόγιο ηλεκτρονικού υπολογιστή, είναι προσωπικό θέμα και φυσικά και δεν είναι κατακριτέο. Κατακριτέο όμως (στην περίπτωση μας) είναι κάτι που παρουσιάζεται στον χρήστη ως τυπικό, αλλά τελικά είναι παράτυπο. Τον παραπλανεί και ακυρώνει την προσπάθεια του χωρίς ο ίδιος ο χρήστης να το γνωρίζει. Αυτή είναι η σημαντικότητα του άρθρου.

Κώστας
ΟΑΑ

Ανώνυμος είπε...

Το d-star κάνει χρήση αποκωδικοποιητή (ambe) ο οποίος χρεώνεται (για αυτό ακόμη και για σύνδεση από το internet το σχετικό dv-dongle κοστίζει 200€)! Νομίζω στη Γαλλία δεν το θεωρούν ραδιοερασιτεχνικό επειδή δεν μπορεί να το αποκωδικοποιήσει ο κάθε ραδιοερασιτέχνης ή αρμόδια αρχή ελεύθερα (χωρίς να πληρώσει δικαιώματα χρήσης αποκωδικοποιητή).
Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες απελευθέρωσης από μηχανήματα συγκεκριμένης μάρκας και ήδη η ΕΕΡ το έχει εφαρμόσει με επιτυχία στη χώρα μας.
Για τον αποκωδικοποιητή συμφωνώ και περιμένω την αντικατάσταση του codec με νέο ελεύθερο για διανομή στους ραδιοερασιτέχνες.
Το echolink πάλι είναι ένα ασύρματο skype το οποίο χρησιμοποιεί και επαναλήπτες, συμφωνώ. Πως να μην συμφωνήσω; Τυχόν διαφωνία αντιβαίνει σε όσα έμαθα για να πάρω άδεια.
6146

sv8gke είπε...

Ρε παίδες σόρρυ, είπα να κρατηθώ να μην γράψω αλλά δεν αντέχω άλλο....

Εδώ μιλάμε για τον ορισμό της ΑΠΑΤΗΣ, τι μου το πάτε απ'εξω απ'εξω;;

Ουυυυυυυυφφφφφφ ξαλάφρωσα!!

takis perreas είπε...

Με είδες να μασάω?!

Ανώνυμος είπε...

Μετά από τόσα χρόνια και της διαμάχες σ'αυτό το θέμα, νομίζω ότι οι χρήστες του jt65 θα είναι ενημερωμένοι και θα γνωρίζουν για της λειτουργίες του.
Νομίζω η arrl δέχεται ακόμη της ψηφιακές επαφές με jt65 ας μας ενημερώσει κάποιος που γνωρίζει.
Εφόσον της δέχεται τότε για εκείνη (arrl) δεν τίθεται θέμα απάτης. Λογικό όσοι δεν συμφωνούν με αυτό να έχουν τα δικά τους βραβεία κλπ. και αυτό νομίζω είναι κάτι που κανείς δεν τους το αμφισβητεί.
Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην δημιουργηθούν αρνητικές σκέψεις στους νέους για τα ψηφιακά modes. Κάτι που φαίνεται ότι δεν προκύπτει από της εδώ συζητήσεις. Ευχαριστώ για της γνώμες σας.
6146

sv8gke είπε...

Τάκη όχι..εσύ δεν μασάς όντως!!

Γκιώνης είπε...

Ρε σεις η ΣΙΝΤΥ τι κάνει στο καράβι. Την Αλίκη στο Ναυτικό?
A οχι ρε το κοριτσι. Κανει ψηφιακά.

Γκιώνης

Ανώνυμος είπε...

Καγκελο ο Κουντουργιώτης.

takis perreas είπε...

Λαμπάτε συνσχολιαστή μου, όλα τα modes έχουν κοινό παρανομαστή τον ΠομποΔέκτη!
Ας ξεκινήσουν από εκεί λοιπόν οι νεοεισερφόμενοι στο χόμπι, (όπως κάναμε ορισμένοι πολλές Γήινες Περιόδους πίσω!!!), και όλα τα modes θα βρουν τον δρόμο τους!

Γκιώνης είπε...

Πες τα καλε μου ανθρωπε που καβαλήσαν το καλάμι και τυπώνοντας βραβεια νομίζουν οτι καποιοι ειναι.
Μεχρι και σήμερα ουτε κεραία δεν μπορούν να στήσουν μόνοι τους, ασε με τις κατασκευές που θελουν Μαρκαδόρους. Ποσοι απο αυτούς φτιάξαν ιντερφαις μόνοι τους?

Γκιώνης

Ανώνυμος είπε...

Παναγιωτη μαρεσεις με το humor σου γιαυτο σε αγαπαω... αυτο με τις γιηνες περιοδους πολυ μου αρεσε....

να σε καλα και να σε δουμε και στο ελλαντα.

sv1jgw

F/SV1NZX Alex είπε...

Αντε και το τελευταιο μου ποστ εδω στο μπλογκ γιατι δεν υπαρχει λογος να γραφω ουτε να διαβαζω αλλο.

Ευχαριστω, παντως, τον Γιαννη για τα αρθρα του απο την εποχη που ξεκινησα στα 2Μ και βοηθησε να δω καποια πραγματα.

Ετσι να δουμε και απο την αλλη πλευρα της ιστοριας, ποσοι απο εσας εχετε δοκιμασει το JT; να δειτε τι κανει; γιατι υπαρχει αυτο το προγραμμα; Οι περισσοτεροι, ειμαι σιγουρος, οτι δεν το εχουν δοκιμασει και ετσι βασιζονται σε 5 αρθρα και 10 σχολια. Αμα θελετε τοσο πολυ να καταργηθει και να μην χρησιμοποιηθει, τοτε κανετε ενσταση, μαζεψτε υπογραφες και μιλησετ κατ'ευθειαν στην ARRL η ο οποιοσδηποτε αρμοδιος που μπορει να δει οτι "Να, ειναι απατη το προγραμμα". Και μετα, αποδειξτε το. Και οπως το αποδεικνυετε, καντε και μια δοκιμη χωρις να ενεργοποιησετε αυτη τη μ------α το DS που ΤΟΣΟ φωναζετε και κατουρατε τα βρακια σας.

Και παλι, αμα δε θελετε, δικο σας θεμα. Το αρθρο μεταφραστηκε να δειτε τι ειναι το προγραμμα και το JT (αν και εσφαλμενα, κατα την αποψη μου, αναρτηθηκε, γιατι 1ον, ξεκιναει νεες αντιπαραθεσεις, 2ον μιλαει για πραγματα που, στα αγγλικα, λεγεται "jumping on the bandwagon").

Τωρα, εγω μπορω να εχω σοβαρο διαλογο με οποιονδηποτε για το θεμα αυτο και θα ειμαι ο πρωτος που θα σας πει οτι "Ναι, ρε παιδια, μπορεις να κλεψεις με το προγραμμα το WSJT στα 2Μ.." αλλα μπορω να σας πω "Για δειτε ομως, αμα κανετε αυτο, αυτο και αυτο, παιζει οπως τα αλλα προγραμμα ωηφιακης επικοινωνιας.." Ανευ, δηλαδη, κλεψιματος. Ναι χρησιμοποιω το JT και για EME / TR και μπορεις να δεις πολλα πραγματα αλλα ειμαι σιγουρος οτι δεν σας ενδιαφερει γιατι προτιματε να βγαζετε χολες και αντιπαραθεσεις.

Συγχαιρω τους συναδελφους που μπορουν να κανουν CW με χ wpm η EME με χειριστηριο και εχουμ μαζεψει ολα τα ευσημα απο παντου. Πρωτος πρωτος ο Κωστας που εχει δωσει και εχει κανει αλματα στο χωρο μεσα σε λιγο χρονικο διαστημα.

Εγω παντως, ειμαι της αποψης, αμα δεν δοκιμασεις κατι, δεν μπορεις να λες οτι κατι ειναι καλο η κακο. Ουτε λεω οτι ειμαι τελειος, απλα δοκιμαζω πρωτα και μετα απορριπτω παρα να απορριπτω με βαση αλλων.

Πολυ φιλικα τα 73 μου σε ολους, και ευχαριστω για την φιλοξενια και τις κουβεντες.
Τα λεμε στο sporadic 2012

takis perreas είπε...

..."Ναι, ρε παιδια, μπορεις να κλεψεις με το προγραμμα το WSJT στα 2Μ.."...

I rest my case!

(να είσαι πιο ήπιος στους χαρακτηρισμούς σου)

Ανώνυμος είπε...

Κλεψιές γίνονταν από παλιά και μπορούν να γίνουν με διάφορους τρόπους στο χόμπι.
- Μπορεί να ακούει άλλος για σένα και εσύ να απαντάς μόνο.
- Μπορεί να ακούς από websdr και να απαντάς.
- Μπορεί να κάνει άλλος το qso για σένα.
- Μπορεί να χρησιμοποιείς manmade d.s. δλδ δεν χρειάζεται να ακούσεις όλο το διακριτικό εάν στην συχνότητα είναι μόνο 2-3 άτομα!
Όσοι έχουν κλέψει μπορεί να γνωρίζουν και άλλους τρόπους.
Προσωπικά αν και δεν έχω κάνει ΕΜΕ δεν θεωρώ κλέψιμο την συμμετοχή μέσω d.s. σε βραβεία τα οποία δεν αποκλείουν την χρήση του προγράμματος. Οι νέες εξελίξεις των Η/Υ μοιραία αλλάζουν και θα αλλάζουν τα πράγματα. Όποιος θέλει δεν χρησιμοποιεί της νέες τεχνολογίες. Όμως δεν χρειάζεται να της κατηγορεί κιόλας.
Η μετάφραση του Κώστα είναι πολύ κατατοπιστική για την συγκεκριμένη άποψη, αν κάποιος μετέφραζε ή δημοσίευε και την άλλη πλευρά θα βοηθούσε στην καλύτερη κατανόηση.
Στο χόμπι χωρούν όλες οι τεχνικές κλπ. φθάνει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Χαρακτηρισμοί όπως κλεψιά για τεχνικές ή δυνατότητες που χρησιμοποιούνται χωρίς να αποκρύβεται η χρήση τους δεν χωρούν, για αυτό και η ARRL τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχει δεχθεί της αιτιάσεις του συγγραφέα του άρθρου καθώς και των ομοιδεατών του.
Νομίζω και εγώ ότι το θέμα δεν χρειάζεται να το κουράζομαι άλλο.
6146

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ φίλε Κώστα μπράβο για την προσπάθεια και τα ωραία σου άρθρα και από εδώ.
Κατ αρχήν το JT είναι νομιμότατο σε όλες ς τις χώρες και ενώσεις στον κόσμο και με το D.S. ON
Δεύτερον δεν υπάρχουν ξεχωριστά βραβεία για το JT απλά σε αυτά που ήδη υπήρχαν έχει ενσωματωθεί στα ψηφιακά modes και για το DXCC list μετράει ακριβώς το ίδιο όπως τα oso με CW και SSB.
Όλα τα τεχνικά θέματα έχουν χιλιοειπωθεί σε όλα τα EME Conference που έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια με συμμέτοχες χιλιάδων ραδιοερασιτεχνών από όλο τον κόσμο και το JT είναι κανονικότατο mode και στην παγκόσμια ραδιοερασιτέχνικη κοινότητα δεν τίθεται κανένα θέμα άπατης η οτιδήποτε άλλο.
Σε όλο τον κόσμο τo 90% των contest με σκέδαση από μετεωρίτες γίνονται με το JT και το πολύ! μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που ασχολούνται με το EME χρησιμοποιούν το JT .
Στην πράξη τα πράγματα έχουν όπως τα είπε ο Αλεξ παραπάνω, και αν δει κάποιος τα qso τα δικά μου του Αλεξ και των άλλων παιδιών που ασχολούμαστε με το JT θα παρατήρηση πως τα DXCC που έχουμε είναι τελείως αναλογικά με τα κεραιοσυστήματα – σταθμό, που έχει ο καθένας .
Τα τελευταία χρόνια έγιναν πολλές dxpendisions σε σπάνια DXCC με JT και μόνο σε μία κατάφερα να ολοκληρώσω qso και το DS ενεργοποίησα και στο chat μπήκα και ότι υπάρχει και δεν υπάρχει έκανα αλλά qso δεν μπόρεσα να κάνω και την ίδια στιγμή να είμαι με remote στον sv8kou (με καλύτερες κεραίες και σταθμό ο Τάσος-kou) και να βλέπω να γίνονται τα qso κανονικά, ούτε φυσικά κανένας με μικρότερο κεραιοσύστημα μπόρεσε ποτέ να τους κάνει, τώρα πως γίνετε να κλέψεις εγώ δεν μπορώ να το βρω.
Άσε που όταν αρχίσουν να σε μαθαίνουν τα τέρατα σταθμοί και παρακολουθούν τα qso σου ούτε να το διανοηθείς να κάνεις έστω και την παραμικρή παρατυπία σε πήραν χαμπάρι στο λεπτό .
Για την αναμφίβολα πολύ μεγαλύτερη δυσκολία που έχει το CW EME μπορεί πολύ εύκολα να το αντιληφτεί ο καθένας και το ότι είναι στην ίδια αξία στην DXCC list με το JT είναι όντος άδικο.
Κώστα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να έχεις πρόβλημα, αν θεωρείς ότι το JT έχει μέσα απάτη, κάνε EME JT με σταθμούς και αν δεις ότι ακούγεστε καλά συνέχισε σε CW και την κάρτα του JT qso πέταξε την ή μην την στέλνεις καθόλου (γράψε στο qrz κάρτες μόνο για EME cw), και κόσμο θα βρεις και εμπειρία θα αποκτήσεις , τα παραμύθια του στυλ θα μαγαριστείς ή οτιδήποτε άλλο, καλά είναι να γελάμε αλλά όταν σε απομονώνουν ραδιοερασιτεχνικά και όταν έχεις επενδύσει χρόνο και χρήματα καταντά γελοίο.

sv6ied
Συνεχίζεται...

Ανώνυμος είπε...

Παράδειγμα ο UA3PTW με δυνατή συμμετοχή στο CW EME Contest κάθε χρόνο και είναι σε καθημερινή βάση στο φεγγάρι με mode JT , o IK3MAC (http://www.ok2kkw.com/ik3mac.htm )
ο ΗΒ9Q ( http://www.hb9q.ch/photo/main.php?g2_itemId=412 ) και πόσοι άλλοι που όταν είδα τα αποτελέσματα από το ΕΜΕ CW contest 2010 δεν το πίστευα , σχεδόν οι περισσότεροι που συμμετέχουν και στις πρώτες θέσεις μάλιστα ,τους βλέπουμε καθημερινά στο chat και να δουλεύουν με JT .
Άρα το να θεωρείς ότι μόνο εμείς και ο Peter καταλάβαμε ότι υπάρχει απάτη και όλοι οι άλλοι ραδιοερασιτέχνες με τους καλύτερους σταθμούς που υπάρχουν ανά τον κόσμο κοιμούνται και τους γέλασε ο Αμερικανός, μόνο αφέλεια μπορώ να το χαρακτηρίσω.
Όσο για τα random qso με την έλευση του sdr και ακρόαση 200Khz η ιστορία έχει τελείωση φαντάζομε τα επόμενα χρόνια να δούμε και τις αλλαγές στους κανονισμούς των contest.
Τέλος μακάρι να ασχολούνταν δεκάδες ραδιοερασιτέχνες στην Ελλάδα με το EME και JT και όλο και κάποιος θα ήθελε να κάνει και πιο δύσκολα mode και θα ασχολούνταν με το CW, τώρα όπως έχουν τα πράγματα από την X200 και τα repeater να βάλεις κάποιον στο EME CW είναι μάλλον απίθανο αλλά να τον πείσεις να βάλει μια κατευθυνόμενη 8-10 στοιχείων και να κάνει με 50w EME σε JT είναι πολύ πιο εύκολο και η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.
Κύριοι συνάδελφοι έλεος … είπε κανένας ότι με το echolink και το dstar αν κάνεις επαφή μετράει σαν qso , μόλις πει κάποιος κάτι για digital mode άντε όλα στο σακί… έλεος, δηλαδή μέσα σε όλους τους σημερινούς πομποδέκτες δεν υπάρχει υπολογιστής ; που κρατιούνται οι μνήμες και πως μπαίνει η συχνότητα με μεταβλητούς πυκνωτές ; τα repeater όλα που μιλάμε πως προγραμματιστήκαν με το δάκτυλο ; να δω τη θα κάνετε που σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει πομποδέκτης να λειτουργεί χωρίς να συνδεθεί σε PC και οι qsl κάρτες θα είναι μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ( άσε που θα καταργηθούν τελείως σιγά σιγά ).
Αυτή η άποψη που επικρατή και καλλιεργείται ότι το jt είναι παράνομο και δεν είναι μέσα στην ραδιοερασιτεχνική δεοντολογία , πολύ περισσότερο στην sv1 περιοχή, είναι αυθαίρετη και το μόνο που κατάφερε τόσα χρόνια είναι να μην βγάζει ραδιοερασιτέχνες και όσοι υπάρχουν να τους απομονώνει στην παρανομία και στον σκοταδισμό (δεν εννοώ φυσικά τον Κώστα αλλά τους hitech συμβουλάτορες –εμπόρους συναδέλφους )
Μην απαντήσουν συνάδελφοι που δεν ασχολούνται με τα VHF και ανώνυμα λες και ντρέπονται για αυτά που γράφουν.
Sv6ied
Υ.Γ. Από τον BJY δεν έχω δει ποτέ την άποψη του για το JT;

2Μδης είπε...

Δημήτρη καλημέρα,

δεν ασχολούμαι με ΚΑΝΕΝΑ ψηφιακό mode επομένως ούτε με το JT.

Φτάνει αυτό, ή πρέπει να κάνω ομολογία πίστης;

Ανώνυμος είπε...

Γειά σου Δημήτρη ΙΕD,

χαίρομαι που εκφράζεις την άποψη σου με τον τρόπο αυτό. Όπως είπα, για το άρθρο αυτό υπάρχει αντίλογος και πρέπει να ακουστεί.

Μια διευκρίνηση μόνο:
" Κώστα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να έχεις πρόβλημα, αν θεωρείς ότι το JT έχει μέσα απάτη"

Δεν μίλησα για απάτη. Μίλησα για "παρατυπία σύμφωνα με το άρθρο" και χρησιμοποίησα και την λέξη "ίσως" μια και κανείς δεν πρέπει να δέχεται ακούραστα οποιοδήποτε άρθρο με μονοδιάστατη άποψη. Όπως πολύ σωστά είπε ο 6146 θα ήταν πολύ χρήσιμο να μετέφραζε κάποιος ένα άρθρο με αντίθετη αλλά τεκμηριομένη άποψη.

Τα περι μαγαρίσματος κλπ τα βρίσκω τουλάχιστον αστεία.

Κώστας
ΟΑΑ

sv8gke είπε...

Γειά σου Δημήτρη IED. Δεν σημαίνει ότι ότι κάνουν στην Αμερική είναι απαραίτητα και σωστό ή ηθικό.

Βαπτίζουν σωστό κ ηθικό κατά το δοκούν ότι τους συμφέρει πχ θανατική καταδίκη επιτρέπεται,αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ΦΟΝΟΣ!! ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΛΠ.

Επί του θέματος μόνο ένα έχω να πω,μας υπόσχόνται ότι με μια κεραία περίπου 10dbd και 50 watt ότι είναι εφικτό να γίνει άδολη και καθαρή επαφή ΕΜΕ.

ΔΕΝ θα διαφωνήσω γιατί δεν γνωρίζω ως μη χρήστης του jt65 αν όντως είναι εφικτό κάτι τέτοιο.

Θα με διευκόλυνε όμως αφάνταστα να το κατανοήσω αν κάποιος φίλος που ασχολείτε με το digi eme δεχόταν να μου κάνει μια επίδειξη για να το δω πως γίνεται.
Εγώ θα βάλω μια κεραία καλύτερη κατα 3dbd και άλλα 3dbd στην εκπομπή για να διευκολύνω την διαδικασία.
6 db είναι πάρα πολλά για κέρδος στο εμε.

Οι όροι που θα έθετα από την μεριά μου είναι..να δουλευτεί διακριτικό που θα υποδείξω εγώ εκείνη την στιγμή, να μην υπάρχει καμία συνδεση ιντερνετ, κανένα sked και να καλέσουμε απλα cq..

Ισως τότε αποδειχτεί ότι δεν είναι 300 φορές γελιότερο το μοντ που έλεγε κάποτε μια ψυχή και τον χαρακτιρίζαμε γραφικό.


Αλεξ μην μου εξάπτεσαι παιδάκι μου,κουβέντα κάνουμε και ο τειλορ αλλα κ ο πίτερ μου είναι αγνωστοι και καμία συγγένεια δεν έχω..

Ανώνυμος είπε...

Ρε παιδιά γιατί χαλιέστε;
Είπαμε ο καθένας όπως τη βρίσκει.
Κάποιοι (οι πιο παλιοί κυρίως), αρέσκονται σε πιο παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας.
Οι νέοι την ψάχνουν περισσότερο και χρησιμοποιούν νέους τρόπους επικοινωνίας που - λόγω τεχνολογικής εξέλιξης - εμπεριέχουν το "ψηφιακό" μέσα.
Αυτό όμως δεν τους κάνει λιγότερο ραδιοερασιτέχνες, σε σχέση με τους παλαιότερους.
Ζούμε στην ψηφιακή εποχή, πως να το κάνουμε.
Το αναλογικό πια, είναι μοιραία ξεπερασμένο.

Παλιά, βγάζαμε νερό από το πηγάδι με τον κουβά.
Μετά, ανακαλύψαμε τις αντλίες.
Σήμερα, έχουμε το δίκτυο υδροδότησης μέσα στο σπίτια μας.
Γίνεται να ξαναγυρίσουμε στο μαγκανοπήγαδο;

SV1

Ανώνυμος είπε...

Εκανε ο Κουντουργιώτης ψηφιακά?

Ανώνυμος είπε...

Μόνο ο Γκιώνης και οι μαλάκες που ενστερνίζονται τις απόψεις του, είναι ανένταχτοι ραδιοερασιτεχνικά...
Όλοι οι άλλοι, κάποια ρ/ε δραστηριότητα έχουν...
Είτε ψηφιακή, είτε αναλογική...

Τάκης

Ανώνυμος είπε...

Νικηφόρε, αν δεν φας όλο το φαΐ σου θα σε δώσω στην Μόρφω

Ανώνυμος είπε...

Είναι γεγονός! Ο Νικηφόρος έχει πλέον ανοίξει διάλογο με τον ίδιο του τον εαυτό! Γράφει σαν Τάκης, SV1. Ρε Νικηφόρε γράψε και σαν Μορφούλα, αρκεί να μην το μάθει η Αμαλία. Κάνε μας πειρατικά-λαμπάτα ναζάκια. Κάνε μας καρατερίστικες τσαχπινιές

Γκιώνης είπε...

Μαγκας ο Τακης.

Γκιώνης

Ανώνυμος είπε...

Ο ΝικηφορΤάκης είναι τρελό μαγκάκι Γκιώνη. Αν δεις φωτογραφίες στο φέισμπουκ από την πενταήμερη που ονειρεύεται ότι πήγε στην Κρήτη, θα πάθεις. Εδώ μέχρι και ο γκζούτ έπαθε που τις είδε.

F/SV1NZX Alex είπε...

@GKE Την επομενη φορα που θα εισαι Αθηνα, Μιχαλη, και εχω στησει τα απαραιτητα, ευχαριστως να στο δειξω με την 8JXX2 που διαθετω η ακομα καλυτερα, να δεχθει ο ΟΑΑ να περασω με το λαπτοπ και το προγραμμα και να το δειτε μαζι (ειτε με SDR ειτε με απλο μηχανημα.

Απλα, οπως ειχα πει στο Κοστα αμετρητες φορες, δεν μ'αρεσει να βλεπω αποψεις χωρις να υπαρχει και σχετικη πρακτικη απο πισω να τον/την τεκμηριωσει και ετσι να απομονωνονται ανθρωποι λογω ενος mode.

@AUW Συγνωμη αν σε εθιξε το σχολιο περι του βρεγμενου βρακιου και αμα σου αρκει η θεωρια του γραπτου, τοτε οκ, δεν θα χρειαστει να επεμβω περισσοτερο με πρακτικα θεματα. Αμα θες, μπορουμε να το συζητησουμε εκτος μπλογκ μεσω e-mail η οτιδηποτε.

@IED nice to see you again Δημητρη :)

Ετσι απο περιεργεια, ποσοι ασχολουνται με EME? Ποσοι με Meteor Scatter ? με η χωρις ψηφιακα modes? ασχοληθηκε κανεις να παει στο 144.200 να κανει SSB MS τον Αυγουστο; Εγω δεν ακουσα κανεναν και ημουν QRV 48ωρο στο .200 / .370 και εκανα 4 επαφες SSB / 20 επαφες FSK (η μηπως το FSK ειναι επισης καταραμενο ;)

Οτιδηποτε αλλο, στο e-mail μου. Ρωτηστε αμα θελετε - οι μισοι σ'αυτη την αναρτηση γνωριζουν τα mail μου.

73

Γκιώνης είπε...

Βασικα αλεξ χαιρομαι που σε ξαναδιαβάζω και αν καπου με δικο μου σχολιο σε τσαντισα σου ζητάω συγνώμη. Καπου δεν μου αρεσε το δεν ξαναδιαβαζω, δεν ξαναγράφω.
Εγω όπως λεει και ο φιλος μου ο Τακης ειμαι αχρηστος. Τουλάχιστον τις αποψεις μου τις γραφω επώνυμα.


Γκιώνης

Ανώνυμος είπε...

Εντάξει Μήτσο, αυτό στο αναγνωρίζω...
Είσαι επώνυμος άχρηστος...

Αλλά κι εγώ δεν πάω πίσω, στο θέμα της επωνυμίας...
Τα φιλαράκια σου μάλιστα, είναι βέβαιοι για τη ταυτότητά μου...
Δεν λένε πως είμαι ο Νικηφόρος...?
Άρα είμαι κι εγώ επώνυμος...

Τάκης

Ανώνυμος είπε...

Τότε γιατί επιμένεις να γράφεις ως Τάκης Νικηφόρε; Ο λόγος είναι ο ίδιος με την ανύπαρκτη πενταήμερη που σκαρφίστηκες. Τα δύσκολα παιδικά-οικογενειακά χρόνια υποθέτω

Γκιώνης είπε...

Και οι δικοι σου οι φιλοι αυτο μου ειπαν πάντως σε μια πολυ ενδιαφερουσα συναντηση που είχα. Ολοι σε δίνουν απ ότι φαίνεται.

Γκιώνης

Ανώνυμος είπε...

@ 9:15
Σου εξήγησα και στο παρελθόν γιατί επιμένω να γράφω ως Τάκης...
Απλούστατα, επειδή δεν είμαι ο Νικηφόρος...
Αφού όμως εσείς επιμένετε να με χαρακτηρίζετε έτσι, λέω να μην σας χαλάσω το χατήρι...
Νικηφόρος, Νικηφόρος...
Ασπασία, Ασπασία...
Μορφούλα, Μορφούλα...
Τι να κάνουμε τώρα...?
Όταν έχω να κάνω με άτομα περιορισμένης αντίληψης (όπως ο Μήτσος κι εσείς οι φίλοι του), αναγκαστικά θα πρέπει να πάω με τα νερά τους...

Τάκης

Ανώνυμος είπε...

Νικηφόρε, μην παίρνεις παράδειγμα την κυρά Μαρίνα. Κι αυτή ότι μπορούσε το κανε.
Περιμένουμε φωτογραφίες από τις λαμπάτες κατασκευές που δεν έκανες ποτέ και από την πενταήμερη που δεν πήγες ποτέ. Σε ποιό πρακτορείο μυστικών πρακτόρων δουλεύεις τώρα Νικηφόρε;

Ανώνυμος είπε...

Στου ΘουΒου...
Εκεί δεν δουλεύεις κι εσύ...?

Τάκης

Ανώνυμος είπε...

Φίλε Γιάννη σε ρώτησα γιατί δεν είδα ποτέ κανένα δικό σου σχόλιο για το JT και η απορία μου ήταν να ακούσω την δική σου άποψη λόγο εκτίμησης των γνώσεων σου και συνήθως συμφωνώ σε όλα στις απόψεις σου και προσπαθώ να δω γατί τέτοια σιωπή .
( Φτάνει αυτό, ή πρέπει να κάνω ομολογία πίστης;) ε όσο νάνε μια υπογραφούλα !!!
Το θέμα εδώ δεν είναι η επιλογή ενός mode, αν ήταν έτσι τα πράγματα θα ήταν πολύ καλά και κανένα πρόβλημα .
Το CW EME μακάρι να είχα τις δυνατότητες να το επιχειρήσω δεν το αμφισβήτησε ποτέ ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος και έχω πλήρη και προσωπική άποψη από το 2003 (sv6dbl station) για τις δυσκολίες που έχει.
Και το JT είναι 1000 φορές πιο εύκολο λέω εγώ και πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα το πρόβλημα δημιουργείτε όταν έχουν πείσει τον Χ ραδιοερασιτέχνη ότι χάνει την αξία του σαν ραδιοερασιτέχνης αν δουλεύει και σε JT .
Όσο για το D.S. γράφει αναλυτικά στο εγχειρίδιο του JT που μπαίνει ο παράγοντας ραδιοερασιτέχνης και τι πρέπει να αποφασίσει με τις πληροφορίες που έχει από το πρόγραμμα, σε μια κλίμακα από 0-10 σου δίνει πόσο κοντά είναι στο να έχει κάνει σωστά την αποκωδικοποίηση ή πόση πληροφορία λάβαμε από rf . Αυτό σημαίνει ότι αν δούμε τα διακριτικά να εμφανίζονται δεν είναι και σωστό , σου λέει το πρόγραμμα λόγο που γνωρίζω τα διακριτικά από πριν πόσο ποσοστό επιτυχίας έχεις να είναι σωστή η αποκωδικοποίηση και στην πράξη κανένας δεν διακινδυνεύει να γίνει ρεζίλη και να προχώρηση παρακάτω χωρίς να είναι σίγουρος για το τι στέλνει ο άλλος σταθμός (ακόμη και να έχεις συνεννοηθεί στο chat πολλές φορές στέλνουν cq xxxx και όχι τα 2 διακριτικά που περιμένεις να δεις λογικά ) και περιμένεις να το δεις και δεύτερη και τρίτη φορά και αν είναι το ίδιο ακριβώς κάθε φορά τότε είσαι σίγουρος για το τί στέλνει ο άλλος σταθμός και προχωρείς παρακάτω και όλα αυτά με ιδανικές συνθήκες δηλαδή χωρίς τον παραμικρό θόρυβο γατί μετά πάει περίπατο το DS.
Σίγουρα με το deep search δεν ακούμε μέσα στον θόρυβο με την απλή έννοια και πολλοί ραδιοερασιτέχνες σβήνουν το CALL.txt ή στην νέα έκδοση απενεργοποιούν το DS.
(Depending on how you set up the program, you will very occasionally see decodes which can be rejected immediately as obvious garbage. A little more difficult is the case when the decode looks superficially plausible, but the other station has no visible moon at the time, such as an American callsign in our European window. Such decodes invariably have a very low confidence number attached to them. You can configure the settings so that such decodes are never presented, or you can choose to display them and use your own judgments. Some operators choose never to use the Deep Search decoder, but most (including me) choose to display all decodes and to apply some such rule as to require at least 2 independent and consistent decodes if the Deep Search is used. Of course a single decode in the Average Box is also acceptable.)
Αν κάποιοι χρήστες δεν ξέρουν να το δουλεύουν σωστά ή είναι στην αρχή που το εξερευνούν και λόγο της λειτουργίας του προγράμματος μπορεί να βγάλει λάθος και έχουν κάνει qso λάθος ή μισά δεν σημαίνει τίποτα.
sv6ied συνεχίζετε

Ανώνυμος είπε...

Μιχάλη δεν είσαι δίκαιος , μιλάμε για όλο τον κόσμο , μπορεί να ήταν Αμερικανός ο JT αλλά το mode υιοθετήθηκε πάρα πολύ σε όλη την Ευρώπη ακόμα και από τους σκληροπυρηνικούς Ρώσους στο CW.
__Οι όροι που θα έθετα από την μεριά μου είναι..να δουλευτεί διακριτικό που θα υποδείξω εγώ εκείνη την στιγμή, να μην υπάρχει καμία συνδεση ιντερνετ, κανένα sked και να καλέσουμε απλα cq.___
Καλά πιστεύεις ότι το πρόγραμμα χρειάζεται ιντερνέτ και chat για να λειτουργήσει δηλαδή τόσο χαζοί είμαστε όλοι, δεν ξέρω αν γίνεται το qso με κεραία 10dbd και 50w (στο επόμενο πέρασμα του φεγγαριού, αν έχει καλές συνθήκες, στην ανατολή ή στην δύση πάτα με 50w με την κεραία που έχεις και σε όποια συχνότητα θες, να δεις πόσοι θα σου απαντήσουν) το σίγουρο είναι πως ο sv6krw στην αρχή που ξεκινούσαμε τις δοκιμές χωρίς να τον ξέρη κανένας με 2 Diamond 10αρες(13dbd πραγματικά έχουν δεν έχουν) και 100w χωρίς να είναι σε κανένα chat όταν απάντησε στο cq του kb8rq και το χαρακτηριστικό του (sv6krw) δεν ήταν στο πρόγραμμα( του kb8rq) δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στην επικοινωνία ο RQ διάβασε το διακριτικό και το locator χωρίς καμία ανάσυρση από πουθενά, η όλη συζήτηση γίνεται για το DS όχι για όλο το πρόγραμμα . Στις Dxpeditions δεν έχουν ούτε ιντερνέτ ούτε chat ούτε όλα τα διακριτικά του κόσμου στο call.txt μια γεννήτρια το ράδιο –pc και μια κεραία χρειάζεται.
Μάλλον δεν θές να καταλάβεις τι γίνεται , με το sdr δεν υπάρχει τυχαίο qso βλέπεις όλη την μπάντα (EME) σύγχρονος είτε CW είτε JT είτε SSB απλώς πας το ποντική από πάνω και αν πρόκειται για CW ή SSB και να μην το έχεις προσέξει το μαγνητοφωνείς και το ακούς όποτε θες.
Άρα τι νόημα έχει να μιλάμε για το τυχαίο qso, μόνο για όσους δεν έχουν sdr ; και ποιοί έχουν και ποιοι δεν έχουν στο shack;
Πριν τα contest CW EME μας τρελαίνουν στα e-mail από ομάδες ή μεμονωμένους ραδιοερασιτέχνες που μας δίνουν και συχνότητα και διακριτικό και χρόνο ποτέ περίπου θα είναι active σε CW.
Όλα αυτά ανάγκασαν τον κόσμο να βρεθεί μια πιο δίκαια λύση για όσους δεν έχουν sdr και δημιουργήθηκαν τα chat να κάνουμε skeds .. Είναι καλύτερα να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας. Υπάρχει και chat μόνο για cw EME .
Τέλος σε όποιον αρέσει ότι του αρέσει φυσικά, αλλά όχι να φτάνουμε σε σημείο να μειώνουμε κάποιον μόνο και μόνο γατί κάποια από τα qso του είναι με κάποιο mode που δεν μας αρέσει .

sv6ied

Ανώνυμος είπε...

Κατά την γνώμη μου το random vs sked qso δεν έχει να κάνει με το αν βλέπεις μεγάλο (sdr) ή μικρό (συμβατικό rig) μέρος του φάσματος, αλλά με τον άν έχεις κάνονίσει από πρίν με τον ανταποκριτή σου την μέρα/ώρα/συχνότητα και φυσικά γνωρίζεις και το call του.

Τα sdr σίγουρα σε βοηθούν να βρείς ευκολότερα σταθμούς αφού τους βλέπεις άμεσα στον καταράκτη, τους οποίους όμως έτσι και αλλιώς θα τους έβρισκες αν γύρναγες την "ρόδα" με προσοχή και υπομονή.( Για αυτά τα θέματα όμως υπάρχει συνάδελφος με αρκετή ενασχόληση να πει την γνώμη του.)

Κατά την γνώμη μου ένα random qso έχει την μέγιστη αξία και δείχνει τις δυνατότητες χρήστη και σταθμού, άσχέτου sdr ή συμβατικού rig.

ΟΑΑ

Ανώνυμος είπε...

Μάλλον πρόκειται για διαφορετικές τεχνικές ίσως.
Η πραγματοποίηση επαφής με το συνεχές γύρισμα της ρόδας γιατί να διαφέρει από το να δεις ένα σταθμό στο spectrum scope, να γυρίσεις τη ρόδα προς τα εκεί και να τον κάνεις;
Προσωπικά προτιμώ τη χρήση του spectrum scope ή του cluster παρά το τυχαίο γύρισμα της ρόδας.
Η μεθοδολογία αναζήτησης σταθμών είναι τελείως προσωπική επιλογή, η κάθε μία από αυτές χαρίζει προσωπική ευχαρίστηση στον χειριστή και η χρήση τους δεν εφαρμόσθηκε ποτέ με κανόνες (ούτε βλέπω να εφαροσθεί μελλοντικά έχουμε μπει ήδη στην ψηφιακή εποχή) και όσο εξελίσσεται η τεχνολογία την χρησιμοποιούμε. Περί ορέξεως ουδείς λόγος.
6146

2Μδης είπε...

Η τελευταία εξέλιξη στις τηλεπικοινωνίες είναι το Wifi και τα κινητά τηλέφωνα. Επομένως αν είχαμε σαν κριτήριο το πόσο σύγχρονος ή όχι είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, θα έπρεπε να πετάξουμε τους ασυρμάτους (με ή χωρίς ψηφιακά) και να επικοινωνούμε με τους υπολογιστές και τα κινητά...

Σε ένα χόμπι όμως δεν ακολουθούμε με τέτοια κριτήρια αλλά με το τι μας ευχαριστεί: κάποιος που κάνει "παραπέντε" για παράδειγμα θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ένα τζετ ή μια ρουκέτα για να πετάξει, αντί το ξεπερασμένο πάνινο "φτερό" αν είχε σαν κριτήριο το πόσο σύγχρονος είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί...

Αν λοιπόν κάποιος θέλει να πετάξει ας το κάνει με τον τρόπο που ευχαριστεί τον ίδιο!
Τα τυχόν προβλήματα θα προκύψουν όταν κάποιος με τζετ συναγωνιστεί έναν που πετάει με "παραπέντε"...

Δημήτρη sv6ied φυσικά και έχω άποψη για το θέμα, αλλά είναι γενικότερη λόγω της "φιλοσοφίας" μου και δεν αφορά ειδικά το JT. Προτιμώ τον δύσκολο -αλλά πιο ευχάριστο κατά την γνώμη μου- δρόμο, δηλαδή θα προτιμήσω να φτιάξω την κεραία αντί να την αγοράσω, να κατασκευάσω ένα τρανσβέρτερ αντί να προμηθευτώ μια ετοιμη συσκευή, να χειρίσω με ένα κλειδί αντί με το πληκτρολόγιο και γενικά να συμμετέχω περισσότερο στο αποτέλεσμα αντί να εκχωρώ την "εργασία" σε έναν υπολογιστή.

Αυτό δεν θέλω να παρεξηγηθεί αφορά αυτό που ευχαριστεί εμένα -από την δραστηριότητα μου που είναι γνωστή μέσω του ιστολογίου μπορεί να επιβεβαιωθεί αν είνα αληθινά τα όσα λέω- και βεβαίως κάποιος άλλος μπορεί να χαίρεται και να διασκεδάζει αλλιώς.

Όταν πάντως ο Άλεξ sv1nzx μας κάνει την επίδειξη ΕΜΕ με τα 50W και την 8άρα υπόσχομαι να δημοσιεύσω τα αποτελέσματα AN βεβαίως δεχτεί ότι μπορώ να συνεχίσω να κάνω επαφές με τον παραδοσιακό τρόπο που μου αρέσει...

Και βεβαίως να απαντήσω Άλεξ ότι και στο 144,200 βγαίνω και επαφές MS έχω κάνει σε ssb και σε CW τις περασμένες χρονιές.
Δυστυχώς φέτος τον Αύγουστο κάποιος συνάδελφος είχε εγκαταστήσει ένα λινκ στο 144,200 (αν πας στα σχόλια πιθανόν να τον είχα κατονομάσει κιόλας με την γνωστή διακριτικότητα μου...) μετά από φωνές το πήγε στο 144,300(!!!) μετά από κραυγές το πήγε στο 144,210 και μετά για να μην ακολουθήσουν καντήλια προτίμησα να εγκαταλείψω κάθε προσπάθεια και δεν έκανα φέτος επαφές. Πρόλαβα και άκουσα όμως...

Αυτά. Χαίρομαι που γίνεται διάλογος ακόμα και αν δεν συμμετέχω, δυστυχώς χθες βράδυ αναγκάστηκα και έσβησα δέκα σχόλια που εκτός του ότι είχαν ξεφύγει από το θέμα είχαν "ξεφύγει" γενικώς...

Καλή εβδομάδα σε όλους...

Ανώνυμος είπε...

Αυτός που παρέμβαλε εκεί δεν είναι συνάδελφος αλλά είναι ανάδελφος!
6146

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι σε άμεση σύνδεση με τα παραπάνω αλλά είναι χρήσιμο να δούμε το τί μπορεί να κάνει ένας σταθμός με ΜΙΑ ΜΟΝΟ κεραία (5wl) και 1kW σε cw mode, μέσα σε μολις 1,5 μήνα:

LIST EME CW QSO RI1FJL:

1. I2FAK
2. DK2PH
3. DF2ZC
4. DK3WG
5. KB8RQ
6. DL9MS
7. DF7KF
8. DM1CG
9. LZ1DP
10. OZ1LPR
11. PA0JMV
12. DL8YHR
13. DK3EE
14. UA3PTW
15. SP7DCS
16. OK1MS
17. DL8FF
18. RU1AA
19. ES6RQ
20. RK3FG
21. PE1L
22. RT4I
23. OZ1HNE
24. RX1AS
25. PA2CHR
26. OH7HXH
27. DK3BU
28. I2RV
29. ES3RF
30. IK1UWL
31. DL8GP
32. DL5MAE
33. DK5LA
34. K5GW
35. F6FHP
36. RU1AA
37. RA6A
38. RV3IG
39. W5UN
40. K1CA
41. W7GJ
42. K9MRI
43. IK2DDR
44. JH2COZ
45. JE1TNL
46. K1OR
47. VK2KU
48. SV1BTR
49. OK1RD O/439!
50. I1ANP
51. OH2BC
52. HA6NQ
53. S52LM
54. YO2AMU
55. SM7GVF
56. PA3CMC
57. OK1MS
58. SV8CS
59. IK7EZN


OAA

sv8gke είπε...

Καλημέρα και στα γρήγορα μια τελευταία τοποθέτηση..

Δεν απαξιώνω κανένα σωστό ρ/ε, σε πρακτικές απάτης και μόνο αναφέρομαι.
Πολύ σωστά αναφέρατε ότι αντίστοιχες πρακτικές υπάρχουν και εκτός jt..δεν θα διαφωνήσω. Το ζητούμενο είναι αν το συγκεκριμένο πρόγραμμα προκειμένου επιτύχει qso χρησιμοποιεί παραμέτρους που αντίκεινται στην ρ/ε δεοντολογία

Τώρα αν έχει την δυνατότητα η όλη κατάσταση να λειτουργήσει random αυτό θα ήθελα να το δω χωρίς να γνωρίζω από πριν το πιθανό αποτέλεσμα όπως προείπα.

Να το ξαναεπαναλάβω λοιπόν,δεν είναι μομφή για τον ρ/ε που σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους!!

Κάποιος που λειτουργεί στα όρια ή μέσα στην απάτη θα μπορούσε π.χ σε ένα αναλογικό vhf contest να μαγειρέψει επαφές, να ανακαλύψει locators από την qrz, να φανταστεί διακριτικά και εμείς να τον έχουμε στο απυρόβλητο "σταυρώνοντας" ταυτόχρονα τον χρήστη jt που ενδεχομένως να λειτουργεί σωστά και θεμιτά!!

'Αλεξ δέχομαι την επίδειξη αλλά όχι από το shack του Κώστα.. ο Κώστας έχει εξελίξει αρκετά τον σταθμό του, βρέξει χιονίσει παίρνει επιστροφή echo και πολύ καλή μάλιστα..είναι δεδομένο ότι και με κλειστό πισι θα γίνει η επαφή HI HI !!
Εγώ θέλω να το δω στα δύσκολα πως συμπεριφέρεται γιατί αυτό μας διαφημίζουν!!

Κώστα ΟΑΑ με το ποστ σου απομυθοποιείτε αυτό που λένε ότι το CW EME είναι μόνο για φραγκάτους,μια κεραία και 1kw έκαναν δουλειά!!

Ανώνυμος είπε...

μια κεραια 10μ boom και 1kwatt στα vhf.... δε το λες και τζαμπα..
βεβαια υπαρχουμε πολλοι που εχουμε 4-5 rigs και αλλοι που εχουν 20 φορητακια.. ο κωστας πχ εχει ενα rig και επενδυει σε κεραιες.

η αληθεια βεβαια ειναι οτι αμα το ψαξεις υπαρχουν ενισχυτες σε τιμη μεσου πομποδεκτη. οχι ειναι πολυ διαφωτιστικο αυτο που εγραψες γιατι μιλωντας για ΕΜΕ πριν 3-4 χρονια με φιλο και συναδελφο μου ειχε πει οτι με ενα τετοιο συστημα θα εκανες 4-5 μεγαλους. αποκαρδιωτικο τοτε. προφανως αυξηθηκαν οι μεγαλοι σταθμοι και αρα οι πιθανοτητες. αληθεια κατι τετοιο μεσα σε μια πολη οπως η αθηνα ειναι εφικτο? η απαιτει εξοχικο QTH?? οποτε στη τιμη πρεπει να προσθεσουμε αλλα 100 000 ευρω τουλαχιστον :P

Ανώνυμος είπε...

ο θόρυβος της πόλης είναι πρόβλημα, όμως υπάρχουν λύσεις. Υπάρχει συνάδελφος με μεγάλη εμπειρία στο θέμα του θορύβου πόλης. Η συνεισφορά του θα ήταν χρήσιμη.

Φυσικά ένα ήσυχο QTH πάντα βοηθάει και στα vhf και στα hf και παντού. Και τώρα που πέσαν και οι τιμές των σπιτιών, ίσως είναι ευκαιρία hi !

OAA

sv6ied είπε...

Για να κλείσουμε το θέμα Γιάννη εννοείτε πως όση μεγαλύτερη συμμετοχή έχει ο ραδιοερασιτέχνης σε μια κατασκευή τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευχαρίστηση και κατά την χρήση .
Μια και ανέφερες το παραπέντε φυσικά δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα jet αλλά έπεσες στην περίπτωση, δεν μπορώ να σου περιγράψω τι περάσαμε όταν πρωτοήρθε το παραπέντε στην Ελλάδα από τους παλιούς αεραθλητές που πετούσαν με αετό, είναι επικίνδυνο να το απαγορεύσουμε στην Ελλάδα και να συλληφθούν οι εκπαιδευτές, διαλαλούσαν τότε και μετά από 20 χρόνια σχεδόν έχει εξαφανιστεί ο αετός (hangliding) και στο παραπέντε γίνεται χαμός....
Σε 20 χρόνια μετά τι λες πόσοι θα ασχολούνται με το cw και πόσοι με το αντίστοιχο JT ;.
Μιχάλη έχει αναφερθεί και πριν καιρό μέχρι -26 DB περίπου το πρόγραμμα δουλεύει όπως όλα τα προγράμματα ψηφιακών επικοινωνιών .
Δηλαδή βγαίνεις κάνεις cq και περιμένεις απάντηση (χωρίς ιντερνέτ ), για από εκεί και πάνω -29 -30 γίνεται η σύγκριση των call από το PC .
Με 50w και 8el κεραία μέσα από πόλη μου φαίνεται απίθανο να γίνει ΕΜΕ qso και την στιγμή που θέλουμε.
Αν μιλάμε για ιδανικές συνθήκες φεγγαριού και θορύβου με προενισχυτή λήψης και ground gain 5-6 db και από την άλλη μεριά ένας super σταθμός και προσπάθεια πολλές ώρες μπορεί και να γίνεται .
Κώστα 15+ dbd και 1κ δεν είναι και λίγο… και ο Ρώσος ήταν σε σπάνιο DXCC αυτόν τον ενάμιση μήνα και οι σταθμοί είναι όλοι γνωστοί για τα κεραιοσυστήματα που έχουν.
Τέτοια παραδείγματα σε κάνουν να απορείς κοίτα εδώ και τον φίλο μας τον Matej (http://www.qsl.net/ok1teh/eme_log.htm#last ) μελέτησε το να δεις τι έχει κάνει με 3wl κεραία και 1κ σε CW EME.
Εδώ ταιριάζει το ρητό του Βολταίρου.
Διαφωνώ με το mode που χρησιμοποιείς, αλλά θα υπερασπισθώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το χρησιμοποιείς.!!!

Ανώνυμος είπε...

o βολταιρος εκανε jt?

F/SV1NZX Alex είπε...

2 QSO εχω απο Αθηνα - KB8RQ και W5UN με 50w και 12JXX. 7 εδω με 8JXX και 200w (RK3FG, F8DO, I2FAK, UA3PTW, EA6VQ, DP5G, S52LM). Με τον RK3FG τρεχω το WSJT 7 με DS και το 9 χωρις - τα εχω για συγκριση και δεν εχει καμια διαφορα...

Δεν εχω κανει τον RU1AA, DM1CG και αλλους μεγαλουσ σταθμους αλλα ακουγονται οταν υπαρχουν οι καταλληλες συνθηκες. Τον Γιαννη BTR τον ακουσα καναδυο φορες οσο ειμαι εδω αλλα δεν πηρα απαντηση ποτε.

73

F/SV1NZX Alex είπε...

Σορρυ - Δημητρη (σκεφτομουν τον ιδιοκτητη του μπλογκ εκεινη τη στιγμη.. :P )

2Μδης είπε...

...κοίταζες αυτή τη φωτογραφία με τα βελάκια στον τοίχο...;

sv6ied είπε...

--o βολταιρος εκανε jt?--

Ευτυχώς όχι γιατί θα τον είχαν κάψει τότε.

sv8gke είπε...

Πρώτα πίσσα με πούπουλα και μετά φωτιά..

Σωστές δουλειές!!

Ανώνυμος είπε...

http://30mdg.net/answers.html#Q3
Q. Are CW contacts also considered 'digital' modes and counted towards 30MDG
Awards?

A. Yes.

Καλή χρονιά.