Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Μάλλον...

Σε λειτουργία το J43VAA στα Δολιανά Αρκαδίας?
 Αν δουλεύει μέχρι το π/σ/κ/δ θα του κάνω εξαντλητικές δοκιμές...