Σάββατο, 19 Ιουλίου 2008

"Οι Φρυκτωρίες κι αν πέρασαν, ανθούν και φέρουν κι άλλο..."

Παραφράζω την γνωστή φράση, αλλά οι προτάσεις πέφτουν βροχή για την διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων. Λεπτομέρειες για την φετινή διοργάνωση θα έχουμε στα επόμενα "SV-NEA" στην επίσημη έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, που πίστεψε στην επιτυχία της εκδήλωσης, και στήριξε με κάθε μέσο που της ζητήθηκε. Για όσους επισκέπτες είναι άγνωστο σε τι αναφέρομαι, τους εξηγώ ότι πραγματοποιήσαμε μια αναπαράσταση των αρχαιοελληνικών δικτύων επικοινωνίας (φρυκτωριών) με σύγχρονα μέσα που χρησιμοποιούν οι ραδιοερασιτέχνες. Η "αναβίωση" έγινε στις 13 Ιουλίου 2008 από δέκα ραδιοερασιτεχνικές ομάδες, που αναμετάδοσαν ένα μήνυμα ειρήνης από την Τροία, στις Μυκήνες. Για λεπτομέρειες δείτε www.raag.org