Τρίτη, 22 Ιουλίου 2008

SX8FRC λίγο πριν τις Φρυκτωρίες...

…είναι έντεκα παρά κάτι, Κυριακή 13 Ιουλίου. Μόλις έχουμε ανέβει στην κορυφή του Μάκιστου και στήσαμε τον πρώτο σταθμό. Ανάμεσα στα σύννεφα, στα 1236 μέτρα πάνω απ΄ τη θάλασσα γίνονται οι τελευταίες επικοινωνίες. Σκοπός είναι να συμμετέχουμε στις "Φρυκτωρίες". Μόνο σε βίντεο μπορείτε να πάρετε μια εικόνα:
www.youtube.com/watch?v=VCZbECRnCcY