Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2008

Μάκιστο όρος, Φρυκτωρίες...

Άλλο ένα βίντεο από την κορυφή του Μακίστου. Το μήνυμα έχει περάσει και την αγωνία διαδέχεται η ικανοποίηση. Οι πρώτες στιγμές και το QSO με τον SV8CS φαίνονται στο σύντομο video . Αυτός που μιλάει συνέχεια και δεν φαίνεται είναι ο Χρήστος SV1MM (Το είπα!)
http://www.youtube.com/watch?v=w3RGRmmyTBA