Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Έκτακτη Γενική Συνέλευση...

Αλλαγές στο καταστατικό της Ένωσης θα επιχειρηθούν σε έκτακτη συνέλευση που θα γίνει στις 31 Απριλίου. 

Οι προωθούμενες αλλαγές έχουν σχέση και με τον τρόπο εκλογής ΔΣ ο οποίος πλέον θα γίνεται μέσω διαδικτύου. 

Συγκεκριμένα:

Α1. Οι υποψήφιοι θα δημιουργούν λογαριασμό στο Facebook και στο τέλος θα καταμετρούνται τα like's καθενός.

Α2. Οι έχοντες τα περισσότερα like's αποφασίζουν για τον διορισμό προέδρου, αντιπροέδρου, ταμία, γενικού γραμματέα και μελών του ΔΣ.

Β1. Προωθείται η απαγόρευση των ραδιοερασιτεχνικών ιστολογίων και ο σχολιασμός ραδιοερασιτεχνών σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο. Αντιθέτως επιτρέπεται σε ραδιοερασιτέχνες να γράφουν μόνο στο έντυπο όργανο της Ένωσης (σ.σ. θα επιστρέψουμε στην εποχή του Γουτεμβέργιου!) και σε προσωπικό έντυπο ημερολόγιο (30φυλλο μπλε τετράδιο "Διεθνές") το οποίο θα φέρει υπογραφές από δυό τουλάχιστον μέλη στην πρώτη σελίδα και θα σφραγίζεται ανά έτος.

Β2. Η πιο πάνω απαγόρευση δεν ισχύει για μέλη του ΔΣ τα οποία έχουν καθήκον να γράφουν σε ιστολόγια, στο Facebook και αλλαχού άλλοτε επώνυμα και άλλοτε ανώνυμα, την βαρύνουσα άποψη τους επί παντός επιστητού.

Γ1. Καταργείται από τον ειδικό κανονισμό το εδάφιο Δ5. " Για κάθε θέμα που τίθεται γραπτά υπόψη του το ΔΣ έχει υποχρέωση να απαντά γραπτά μέσα σε εύλογο χρόνο."

Γ2. Αντικαθίσταται από το εδάφιο: " Για κάθε θέμα που τίθεται υπόψη του ΔΣ, αυτό απαντά αν και εφ όσον το συμφέρει. Αν δεν θέλει να πάρει θέση αναγράφει απευθείας το επίμαχο θέμα, στο πέος του γενικού γραμματέα."

Δ1. Θεσμοθετείται και επίσημα ότι τα μέλη του ΔΣ θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μεταξύ τους συγγενική σχέση εξ' αίματος ή εξ αγχιστείας. Συμπεριλαμβάνονται και οι "κουμπαριές". 

Δ2. Για το τρέχον ΔΣ θα δοθεί εύλογη διορία ώστε να συγγενέψουν ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ μεταξύ τους όσα μέλη στερούνται συγγένειας ενώ στο πέρας της διορίας θα κλειστούν εντός σκοτεινού θαλάμου με πυτζάμες. Μετά θα τις βγάλουν! 

Ε1. Θεσμοθετείται το σώμα της Γερουσίας. Είναι καθαρά σώμα εκλεκτόρων, αποτελείται από 35 ηλικιωμένους συναδέλφους που έχουν να πιάσουν μικρόφωνο ή χειριστήριο πέραν των τριάντα (30) ετών.

Ε2. Τα μέλη της Γερουσίας έχουν μοναδικό καθήκον αφού ειδοποιηθούν τηλεφωνικά, να προσέρχονται και να ψηφίζουν στις αρχαιρεσίες, στις έκτακτες και γενικές συνελεύσεις "για το καλό του συλλόγου". Ενημέρωση της Γερουσίας θα γίνεται αποκλειστικά από το ΔΣ το οποίο θα προκύψει μετά την εφαρμογή του Δ2.

ΣΤ1. Θεσμοθετείται το αξίωμα του "Χαμάλη". Στο παραπάνω αξίωμα προάγονται μέλη τα οποία συνεισφέρουν εθελοντικά στις κατώτερες δουλειές του συλλόγου, χωρίς όμως να αναφέρονται πουθενά και από κανέναν. 

ΣΤ2. Τα μέλη που έχουν προαχθεί σε χαμάληδες απαγορεύεται να έχουν γνώμη για τα κοινά, απαγορεύεται να αναλάβουν οποιαδήποτε υπεύθυνη θέση, θεωρούνται αντικαταστάσιμα ανά πάσα στιγμή και σιωπούν όταν το ΔΣ ανακοινώνει ότι έκανε τα πάντα μόνο του. 
ΣΤ3. Εν δυνάμει "Χαμάληδες" θεωρούνται όλα τα μέλη δόκιμα και τακτικά.

Ζ1. Προωθείται η βράβευση και η αλληλοβράβευση μεταξύ πρώην και νυν μελών του ΔΣ. 

Ζ2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις βραβεύονται αποχωρήσαντες συνάδελφοι ή εκφωνούνται πανηγυρικοί προς τιμήν τους ενώπιον της ολομέλειας, ανεξαρτήτως του τι λέγεται μετά το πέρας των εκδηλώσεων εναντίον τους. 

H. Οι αποχωρήσαντες από τον σύλλογο εγγράφονται από τον γενικό γραμματέα στην ειδική λίστα
EBS.*

Ι1. Θεσμοθετείται ο τίτλος του "Χαλίφη στη θέση του Χαλίφη" και αποδίδεται σε μέλος του ΔΣ το οποίο έχει ως καθήκον να κάνει δημόσιες σχέσεις τόσο με τα μέλη της Γερουσίας όσο και με τους "Χαμάληδες". Στους πρώτους επισημαίνει το βαρύ έργο που έχει αναλάβει και φέρνει εις πέρας (εννοώντας όσα έχουν κάνει οι δεύτεροι) ενώ στους δεύτερους επισημαίνει ότι οι πρώτοι δεν είναι σε θέση να κάνουν κάτι άρα πρέπει οι χαμάληδες να κάνουν υπερωρίες "μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα..."

Ι2. Ο "Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη" μεριμνά για την αύξηση των εγγεγραμμένων στη λίστα  EBS* με αστοχίες, παρατηρήσεις και κατάλληλους χειρισμούς.
Ι3. Σε τακτά χρονικά διαστήματα ο "Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη" συνομιλεί με μέλη της λίστας EBS* βεβαιώνοντας τα ότι ήταν αντίθετος με την εγγραφή τους εκεί. Και πως πραγματικός υπεύθυνος είναι άλλο μέλος του ΔΣ το οποίο δεν κατονομάζει.

ΙΑ1. Όταν υπάρχει ανάγκη ατόμων για εργασίες του συλλόγου ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ, δίνεται προτεραιότητα σε μέλη του ΔΣ και σε συγγενικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αν είναι μέλη ή όχι. 
ΙΑ2. Όταν και αν η συγκεκριμένη εργασία περατωθεί αισίως ανακοινώνεται ότι υπήρξε άλλη μια επιτυχία των μελών του ΔΣ που "τρέχουν για όλα, κανείς δεν πήγε να βάλει έστω ένα καρφί στον τοίχο κλπ" 
Δίνεται δημοσιότητα με κάθε έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο
ΙΑ3. Στην περίπτωση που η εργασία αποτύχει, ανακοινώνεται ότι υπήρξε άλλη μια επιτυχία των μελών του ΔΣ που "τρέχουν για όλα, κανείς δεν πήγε να βάλει έστω ένα καρφί στον τοίχο κλπ" 
Δίνεται δημοσιότητα με κάθε έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο.
ΙΑ4. Στην περίπτωση που η εργασία αποτύχει και αυτό δεν είναι δυνατόν να κρατηθεί κρυφό λόγω δημοσίευσης ή ανακοίνωσης σε ιστολόγια από άτομα που δεν ελέγχει το ΔΣ, ανακοινώνεται ότι για όλα φταίνε τα παραπάνω άτομα, οι μπλογκάρχηδες, οι καναλάρχηδες κλπ. Αρχίζει ιερός πόλεμος εναντίον τους, ενημερώνεται η γερουσία και ωθούνται σε έξοδο από τον σύλλογο ενώ εγγράφονται άμεσα στην λίστα EBS*

ΙΒ1. Απαγορεύεται δια ροπάλου η ανάθεση συγκεκριμένης εργασίας του συλλόγου σε μέλος που θεωρείται εξειδικευμένο στην εργασία αυτή. Μοναδικό κριτήριο είναι οι εργασίες να ανατίθενται σε απολύτου επιρροής του ΔΣ άτομα ενώ αποκλείεται ενημέρωση εκτός του στενού κύκλου του ΔΣ και πάντα μετά την εφαρμογή του Δ2.

ΙΒ2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που κάποιος Χαμάλης (Βλέπε ΣΤ) προσφέρει έργο ιδιαιτέρως σημαντικό  προς το σύλλογο, από υπερβάλλοντα ζήλο, και αναλόγως του πόσο έχει γνωστοποιηθεί αυτό στο ευρύ κοινό:
ΙΒ3. Στην περίπτωση που δεν έχει μαθευτεί, το ΔΣ θάβει επιμελώς το θέμα.
ΙΒ4. Στην περίπτωση που έχει μαθευτεί, ανακοινώνει ότι "σύσσωμο το ΔΣ με την συνδρομή μελών κατάφερε..." (περιγράφεται το έργο που πέτυχε ο Χαμάλης). 
ΙΒ5. Στην περίπτωση που έχει γίνει πάταγος, θάβει το θέμα και μετά από μήνες δίνει έναν έπαινο στο Χαμάλη.

ΙΓ1. Το ΔΣ είναι ανοιχτό σε κάθε ιδέα ή πρόταση, και περιμένει από τα μέλη και άλλα θέματα προς συζήτηση.
ΙΓ2. Για να συζητηθεί κάποιο θέμα στην συνέλευση θα πρέπει να έχει προταθεί από τα μέλη 30 μέρες πριν την ανακοίνωση της συνέλευσης και να έχει εγκριθεί από το ΔΣ.
ΙΓ3. Θέματα που φτανουν προς συζήτηση από μέλη αντιμετωπίζονται σύμφωνα με Γ2.

ΙΔ. Ακροτελεύτια διάταξη: Η τήρηση του κανονισμού επαφίεται στις συγγενικές σχέσεις των μελών του ΔΣ και στην τυφλή υπακοή των μελών.


*EBS= Ericsson Black Stone. Ειδική λίστα που περιλαμβάνει όλα τα άτομα που κάποια στιγμή διαφώνησαν και αποχώρησαν (ή εξωθήθηκαν σε αποχώρηση) κατεβάζοντας καντήλια χωρίς να καταφέρουν κάποια ουσιαστική αλλαγή, δίνοντας το δικαίωμα σε αυτούς που εναλλάσσονται μεταξύ τους στο ΔΣ να θεωρούν τους εαυτούς τους μοιραίους και αναντικατάστατους...

(Οφείλω να επισημάνω και να δηλώσω κατηγορηματικά, ευθέως, πλαγίως, οριζοντίως, καθέτως ΚΑΙ διαγωνίως ότι: η ανάρτηση αναφέρεται στην επικείμενη έκτακτη γενική συνέλευση της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοσυντηρητών και ουδεμία σχέση έχει με τυχόν ομοιάζοντα πρόσωπα ζώα ή πράγματα...)


10 σχόλια:

Τάκης είπε...

Καλημέρα και καλό μήνα!
Διασκεδαστικό αλλά τόσο αληθινό, όταν η πραγματικότητα αντιγράφει την φαντασία!

SV8GKE είπε...

Γ1. Καταργείται από τον ειδικό κανονισμό το εδάφιο Δ5. " Για κάθε θέμα που τίθεται γραπτά υπόψη του το ΔΣ έχει υποχρέωση να απαντά γραπτά μέσα σε εύλογο χρόνο."............Και πολύ σωστά θα κάνουν!!!
Γιατί αν περιμένει κανείς επίσημη απάντηση μόνο όταν "ευλογηθεί" από τον παπά και τους νεκροθάφτες θα την πάρει...

2Μδης είπε...

Οπότε θα σε γράψουν ΚΑΙ επισήμως στα του γενικού γραμματέα, βεβαίως βεβαίως...

Ανώνυμος είπε...

Ωραία όλα ακόμη και αν πρόκειται για αστείο. Ένσταση: η περίπτωση ΙΓ1 είναι αδύνατον να συμβαίνει (και η ΙΓ3) μήπως σου ξέφυγε λιγάκι;

Ανώνυμος είπε...

ebs έχουν abs δεν έχουν να τους συγκρατήσει.

Ανώνυμος είπε...

Μόλις πληροφορήθηκα ότι η Ελληνική Ένωση Ραδιοεπισκευαστών παραπέμπει τον Γιάννη στην επόμενη τακτική ΓΣ για διαγραφή. Μέχρι τότε αναστέλλεται η ιδιότητα μέλους του. Ήδη έχει ενημερωθεί η Γερουσία σχετικά, ενώ τα παπαγαλάκια έπιασαν δουλειά.


Ανώνυμος είπε...

Καλή κίνηση. Αυτοκτονίας!

Ανώνυμος είπε...

Και πολύ καλά θα κάνουν. Έχει μαζευτεί ο κάθε άσχετος και δεν έχει μείνει χώρος για τον Χαλίφη και την σύζυγο με τα καπελάκια της να παλέψει για τον προεκλογικό της αγώνα στο Περιστέρι.

Ανώνυμος είπε...

Είναι πλέον επίσημη θέση της ΕΕΡ σχετικά με τα blogs και γράφτηκε στο editorial του SV-Nέα:

"Ακόμα και το τίποτα είναι πιο εποικοδομητικό από την ενασχόληση με παρόμοιους τόπους συσσώρευσης λυμάτων και απώλειας χρόνου."

Ανώνυμος είπε...

@5/4 6:46 GD προσπαθεια να πεισεις αλλα καμια σχεση με αληθεια